8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Tulosta artikkeli

Rätt till semesterpenning också vid konkurs

Arbetstagaren har rätt att få semesterpenning också då arbetsgivaren har underlåtit att ge arbetstagaren semester under semesterperioden och arbetsförhållandet utanför semesterperioden har upphört på grund av arbetsgivaren. I praktiken kan det handla om uppsägning eller ett företag som går i konkurs.

Metallförbundet och Teknologiindustrin har en gemensam linje i frågan. Också arbetsdomstolen har i oktober 2010 behandlat ett sådant fall och konstaterat att man måste betala ut semesterpenningen, även om den lokala arbetskrafts- och näringslivscentralen hade en annan syn på saken.

Arbetsdomstolens
beslut
finns i Finlex (på finska)