8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Tulosta artikkeli

Oikeus lomarahaan myös konkurssitapauksissa

Työntekijällä on oikeus lomarahaan silloinkin, kun työnantaja on laiminlyönyt vuosiloman antamisen työntekijälle lomakautena ja työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä lomakauden ulkopuolella. Kyseessä voi käytännössä olla yrityksen konkurssi tai irtisanomiset.

Metalliliitolla ja Teknologiateollisuudella on asiasta yhteinen linjaus. Myös työtuomioistuin on lokakuussa 2010 käsitellyt tällaisen tapauksen ja todennut, että lomaraha tulee maksaa, vaikka paikallinen työ- ja elinkeinokeskus oli toisella kannalla.

Työtuomioistuimen
päätös
Finlexissä.


Lisätietoja: työehtosihteeri Jouni Miettinen, jouni.miettinen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41125