8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Oikeus lomarahaan myös konkurssitapauksissa

Työntekijällä on oikeus lomarahaan silloinkin, kun työnantaja on laiminlyönyt vuosiloman antamisen työntekijälle lomakautena ja työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä lomakauden ulkopuolella. Kyseessä voi käytännössä olla yrityksen konkurssi tai irtisanomiset.

Jäsenmaksuista kirje työnantajille, puhelinpalvelu auki vasta ma 12.9.

Jäsenmaksua periville työnantajille lähetetään viikolla 37 kyselykirje. Jäsenrekisterin puhelinpalvelu on seuraavan kerran auki maanantaina 12.9.

Uutiskirjeen ulkoasu sähköpostissa kömpelö - ongelmaa selvitellään

Uutiskirjeen ulkoasu monessa sähköpostiohjelmassa on tällä hetkellä kömpelö. Ongelmaan haetaan ratkaisua. Jos uutisten ryhmittyminen sähköpostissa häiritsee, kannattaa avata uutiskirjeen nettiselainnäkymä sähköpostiviestin lopussa olevasta linkistä, sillä selaimella uutiskirje näkyy "oikein".

Murikan syyskursseille haku päällä

Syksyn työnantajan tukemille kursseille haetaan nyt! Katso tarjolla olevat kurssit ja valitse itsellesi sopiva(t).

Rätt till semesterpenning också vid konkurs

Arbetstagaren har rätt att få semesterpenning också då arbetsgivaren har underlåtit att ge arbetstagaren semester under semesterperioden och arbetsförhållandet utanför semesterperioden har upphört på grund av arbetsgivaren. I praktiken kan det handla om uppsägning eller ett företag som går i konkurs.

 
Metalliliiton uutiskirje

8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Oikeus lomarahaan myös konkurssitapauksissa

Työntekijällä on oikeus lomarahaan silloinkin, kun työnantaja on laiminlyönyt vuosiloman antamisen työntekijälle lomakautena ja työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä lomakauden ulkopuolella. Kyseessä voi käytännössä olla yrityksen konkurssi tai irtisanomiset.

Työntekijällä on oikeus lomarahaan silloinkin, kun työnantaja on laiminlyönyt vuosiloman antamisen työntekijälle lomakautena ja työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä lomakauden ulkopuolella. Kyseessä voi käytännössä olla yrityksen konkurssi tai irtisanomiset.

Metalliliitolla ja Teknologiateollisuudella on asiasta yhteinen linjaus. Myös työtuomioistuin on lokakuussa 2010 käsitellyt tällaisen tapauksen ja todennut, että lomaraha tulee maksaa, vaikka paikallinen työ- ja elinkeinokeskus oli toisella kannalla.

Työtuomioistuimen
päätös
Finlexissä.


Lisätietoja: työehtosihteeri Jouni Miettinen, jouni.miettinen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41125

 
Metalliliiton uutiskirje

8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Jäsenmaksuista kirje työnantajille, puhelinpalvelu auki vasta ma 12.9.

Jäsenmaksua periville työnantajille lähetetään viikolla 37 kyselykirje. Jäsenrekisterin puhelinpalvelu on seuraavan kerran auki maanantaina 12.9.

Jäsenmaksua periville työnantajille lähetetään viikolla 37 kyselykirje. Jäsenrekisterin puhelinpalvelu on seuraavan kerran auki maanantaina 12.9.

Jäsenmaksua periville työnantajille lähetetään viikolla 37 kyselykirje puuttuvista jäsenmaksuista ja jäsenmaksujen selvitysluetteloista ajalta 1.1.-30.6.2011.

Jäsenrekisterin puhelinpalvelu on ollut tänään (to 8.9.) suljettu ja on kiinni vielä huomenna eli perjantaina 9.9.2011. Kiireellisissä asioissa jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä oman aluetoimiston toimistonhoitajaan. Yhteystiedot löytyvät mm. Metallin kotisivuilta ja kalenterista.

 
Metalliliiton uutiskirje

8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Uutiskirjeen ulkoasu sähköpostissa kömpelö - ongelmaa selvitellään

Uutiskirjeen ulkoasu monessa sähköpostiohjelmassa on tällä hetkellä kömpelö. Ongelmaan haetaan ratkaisua. Jos uutisten ryhmittyminen sähköpostissa häiritsee, kannattaa avata uutiskirjeen nettiselainnäkymä sähköpostiviestin lopussa olevasta linkistä, sillä selaimella uutiskirje näkyy "oikein".

Uutiskirjeen ulkoasu monessa sähköpostiohjelmassa on tällä hetkellä kömpelö. Ongelmaan haetaan ratkaisua. Jos uutisten ryhmittyminen sähköpostissa häiritsee, kannattaa avata uutiskirjeen nettiselainnäkymä sähköpostiviestin lopussa olevasta linkistä, sillä selaimella uutiskirje näkyy "oikein".

Tällä hetkellä ns. pääuutinen ei ryhmity ylimmäksi, kuten kuuluisi. Ryhmitysvirhe johtuu lähetysjärjestelmästä. Jos muuta keinoa ei löydy, jossain vaiheessa lähetysjärjestelmä tullaan vaihtamaan.

---
Uutiskirjeen toimitus,
tiedotussihteeri Mikko Nikula,
mikko.nikula@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41 235

 
Metalliliiton uutiskirje

8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Murikan syyskursseille haku päällä

Syksyn työnantajan tukemille kursseille haetaan nyt! Katso tarjolla olevat kurssit ja valitse itsellesi sopiva(t).

Syksyn työnantajan tukemille kursseille haetaan nyt! Katso tarjolla olevat kurssit ja valitse itsellesi sopiva(t).

31.10.—25.11. OSALLISTUJAN AREENAT – kuukauden kurssi

Vielä ehdit hakea mukaan kuukauden kurssille. Kurssilla voit viedä eteenpäin esimerkiksi työpaikkasi työhyvinvointihankkeita tai ammattiosastosi kehittämishankkeita.
Kurssi soveltuu jatkokoulutukseksi luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja järjestöaktiiveille. Kurssin sisällöstä saat lisätietoja www.murikka.fi

10.—12.10. Yritystalous

Luottamustoimissa kohtaat tunnuslukuja jotka vaikuttavat työpaikalla tapahtuviin asioihin. Jotta ymmärtäisit kokonaisuuden, sinun on hyvä hallita myös yritystaloutta.

24.—26.10. Työsuojelun täydennyskurssi — Riskien arviointi

Riskienarviointi on työpaikan työsuojelutyön työkalu. Menetelmän hallitseminen kuuluu työsuojeluhenkilöstön perustaitoihin.

31.10.—4.11. Metallin täydennyskurssi — Työn sisällön kehittäminen

Kurssilla haetaan työn kehittämisen kautta vastauksia työterveyden ylläpitämiseen, palkan kehittämiseen sekä osaamisen laajentamiseen.

 
Metalliliiton uutiskirje

8.9.2011 | Uutiskirje 13 2011

Rätt till semesterpenning också vid konkurs

Arbetstagaren har rätt att få semesterpenning också då arbetsgivaren har underlåtit att ge arbetstagaren semester under semesterperioden och arbetsförhållandet utanför semesterperioden har upphört på grund av arbetsgivaren. I praktiken kan det handla om uppsägning eller ett företag som går i konkurs.

Arbetstagaren har rätt att få semesterpenning också då arbetsgivaren har underlåtit att ge arbetstagaren semester under semesterperioden och arbetsförhållandet utanför semesterperioden har upphört på grund av arbetsgivaren. I praktiken kan det handla om uppsägning eller ett företag som går i konkurs.

Metallförbundet och Teknologiindustrin har en gemensam linje i frågan. Också arbetsdomstolen har i oktober 2010 behandlat ett sådant fall och konstaterat att man måste betala ut semesterpenningen, även om den lokala arbetskrafts- och näringslivscentralen hade en annan syn på saken.

Arbetsdomstolens
beslut
finns i Finlex (på finska)