18.5.2011 | Uutiskirje 10 2011

Tulosta artikkeli

Metallförbundet säger upp sitt avtal

Metallarbetarförbundets förbundsstyrelse föreslår enhälligt att förbundsfullmäktige som har sitt möte nästa vecka säger upp huvudbranschens avtal med Teknologiindustrin. Avtalet skulle därmed gå ut den 30:e september.

Förbundsstyrelsens förslag beror på den stora förhandlingsdelegationens enhälliga framställan. Förbundsfullmäktiga behandlar på tisdagen och onsdagen också förhandlingsläget i förbundets andra avtalsbranscher.

Förhandlingarna mellan Metall och Teknologiindustrin över löneförhöjningar under det sista året av det treåriga avtalet avbröts på tisdagen. Orsaken var de stora meningsmotsättningarna om löneförhöjningarnas nivå.

Metallarbetarförbundet eftersträvar en blandad förhöjningsmodell. Branschens löner skulle förhöjas med 40 cent i timmen eller med minst fyra (4) procent. Fyra procents allmänförhöjning skulle betyda en 60 cents förhöjning i timlönerna i genomsnitt.

Metall motiverar sitt lönekrav med branschens förbättrade tillväxtperspektiv, den förutsägbara inflationsutvecklingen och en positiv exportutveckling.

Förbundsordföranden Riku Aalto påpekar också att Metallarbetarförbundet och branschens arbetstagare har tagit i de två föregående löneronderna sitt ansvar för branschens framtid, bl.a. genom låga löneförhöjningar, när recessionen drabbade teknologiindustrins företag.

----
Ytterligare information:
Ordförande Riku Aalto, tel. 0400 711 072