18.5.2011 | Uutiskirje 10 2011

Metalliliitto irtisanoo sopimuksensa

Metalliliiton liittotoimikunta esittää yksimielisesti, että ensi viikolla kokoontuva liiton valtuusto irtisanoo metallin pääsopimusalan sopimuksen Teknologiateollisuuden kanssa. Sopimus päättyisi näin 30. syyskuuta.

Metallförbundet säger upp sitt avtal

Metallarbetarförbundets förbundsstyrelse föreslår enhälligt att förbundsfullmäktige som har sitt möte nästa vecka säger upp huvudbranschens avtal med Teknologiindustrin. Avtalet skulle därmed gå ut den 30:e september.

Turvallisuustuen haku kiinni 17.6.

Turvallisuustuen seuraava hakukierros päättyy 17. kesäkuuta. Metalliliitto jakaa turvallisuustukea (entinen nimi turvallisuuskampanja) If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Parhaille ehdotuksille myönnetään tukea turvatuotteina tai rahana.

Kassa kehittää sähköistä asiointia

Luottamusmiesten kannattaa opastaa liiton jäseniä siihen, että nämä mahdollisuuksiensa mukaan hoitaisivat työttömyyskassa-asioita verkon kautta sähköisesti. Jatkohakemuksen lähettäminen onnistuu netissä, ja sieltä pääsee tarkastelemaan omia tietojaan.

Jäsenasioita voi hoitaa verkon kautta

Metalliliiton jäsen voi nyt hoitaa jäsenasioitaan verkon kautta.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.5.2011 | Uutiskirje 10 2011

Metalliliitto irtisanoo sopimuksensa

Metalliliiton liittotoimikunta esittää yksimielisesti, että ensi viikolla kokoontuva liiton valtuusto irtisanoo metallin pääsopimusalan sopimuksen Teknologiateollisuuden kanssa. Sopimus päättyisi näin 30. syyskuuta.

Metalliliiton liittotoimikunta esittää yksimielisesti, että ensi viikolla kokoontuva liiton valtuusto irtisanoo metallin pääsopimusalan sopimuksen Teknologiateollisuuden kanssa. Sopimus päättyisi näin 30. syyskuuta.

Liittotoimikunnan esitys perustuu liiton suuren neuvottelukunnan yksimieliseen esitykseen. Liittovaltuusto käsittelee tiistaina ja keskiviikkona myös liiton muiden sopimusalojen neuvottelutilannetta.

Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden väliset neuvottelut kolmivuotisen sopimuksen viimeisen vuoden palkankorotuksista katkesivat tiistaina. Syynä tähän oli osapuolten välinen suuri näkemysero palkankorotusten tasosta.

Metalliliitto tavoittelee sekalinjaista palkankorotusmallia. Alan palkkoja tulisi korottaa 40 sentillä tunnissa tai vähintään neljällä (4) prosentilla. Neljän prosentin yleiskorotus merkitsisi keskimäärin 60 sentin korotusta tuntipalkkoihin.

Metalliliitto perustelee palkkavaatimustaan alan parantuneilla kasvunäkymillä, näköpiirissä olevalla inflaatiokehityksellä sekä hyvällä tuottavuuskehityksellä.

Liiton puheenjohtaja Riku Aalto huomauttaa myös, että Metalliliitto ja alan työntekijät ovat kantaneet kahdessa edellisessä palkkaratkaisussa omalta osaltaan vastuuta alan tulevaisuudesta mm. hyvin alhaisten palkankorotusten kautta, kun taantuma iski teknologiateollisuuden yrityksiin.

----
Lisätietoja:
puheenjohtaja Riku Aalto
0400 711 072

 
Metalliliiton uutiskirje

18.5.2011 | Uutiskirje 10 2011

Metallförbundet säger upp sitt avtal

Metallarbetarförbundets förbundsstyrelse föreslår enhälligt att förbundsfullmäktige som har sitt möte nästa vecka säger upp huvudbranschens avtal med Teknologiindustrin. Avtalet skulle därmed gå ut den 30:e september.

Metallarbetarförbundets förbundsstyrelse föreslår enhälligt att förbundsfullmäktige som har sitt möte nästa vecka säger upp huvudbranschens avtal med Teknologiindustrin. Avtalet skulle därmed gå ut den 30:e september.

Förbundsstyrelsens förslag beror på den stora förhandlingsdelegationens enhälliga framställan. Förbundsfullmäktiga behandlar på tisdagen och onsdagen också förhandlingsläget i förbundets andra avtalsbranscher.

Förhandlingarna mellan Metall och Teknologiindustrin över löneförhöjningar under det sista året av det treåriga avtalet avbröts på tisdagen. Orsaken var de stora meningsmotsättningarna om löneförhöjningarnas nivå.

Metallarbetarförbundet eftersträvar en blandad förhöjningsmodell. Branschens löner skulle förhöjas med 40 cent i timmen eller med minst fyra (4) procent. Fyra procents allmänförhöjning skulle betyda en 60 cents förhöjning i timlönerna i genomsnitt.

Metall motiverar sitt lönekrav med branschens förbättrade tillväxtperspektiv, den förutsägbara inflationsutvecklingen och en positiv exportutveckling.

Förbundsordföranden Riku Aalto påpekar också att Metallarbetarförbundet och branschens arbetstagare har tagit i de två föregående löneronderna sitt ansvar för branschens framtid, bl.a. genom låga löneförhöjningar, när recessionen drabbade teknologiindustrins företag.

----
Ytterligare information:
Ordförande Riku Aalto, tel. 0400 711 072

 
Metalliliiton uutiskirje

18.5.2011 | Uutiskirje 10 2011

Turvallisuustuen haku kiinni 17.6.

Turvallisuustuen seuraava hakukierros päättyy 17. kesäkuuta. Metalliliitto jakaa turvallisuustukea (entinen nimi turvallisuuskampanja) If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Parhaille ehdotuksille myönnetään tukea turvatuotteina tai rahana.

Turvallisuustuen seuraava hakukierros päättyy 17 kesäkuuta. Metalliliitto jakaa turvallisuustukea (entinen nimi turvallisuuskampanja) If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Parhaille ehdotuksille myönnetään tukea turvatuotteina tai rahana.

Turvallisuustuen tavoitteena on tehdä Metalliliiton jäsenten arki turvallisemmaksi. Tukea voi hakea turvallisuutta edistäviin hankintoihin ja projekteihin, esimerkiksi ammattiosaston tapahtumaa varten hankittaviin turvallisuustuotteisiin. Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka lisäävät liiton jäsenten turvallisuutta työpaikan porttien ulkopuolella; vastuu työskentelyolosuhteiden turvallisuudesta kuuluu työnantajalle.

Hakemuksia voivat lähettää yksittäiset jäsenet, työhuonekunnat, ammattiosastot, liiton aluejärjestöt jne. Vaikkapa Murikan kurssikaverien porukka voi osallistua: pääasia on, että hakija tai hakijat ovat metalliliittolaisia. Hakija voi saada tukea kerran kalenterivuoden aikana. Suurin mahdollinen yksittäinen tuki on 1 000 euroa.

Turvallisuustuessa on vuonna 2011 neljä hakua. Niiden takarajat ovat 28.2., 17.6., 26.9. ja 31.12. Tuesta vastaava työryhmä tekee päätöksensä ja myöntää tuet hakukuukautta seuraavan kuun puoliväliin mennessä. Sama hakija voi saada tukea vain kerran kalenterivuoden aikana. Suurin mahdollinen yksittäinen tuki on 1 000 euroa.

Hakemukset toivotaan tehtäväksi
netin kautta
. Lisätietoja kampanjasta antavat sihteeri Jaana Lahtinen, puh. 020 77 41071 ja työsuojelutoimitsija Jouni Salonen, puh. 020 77 41134.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.5.2011 | Uutiskirje 10 2011

Kassa kehittää sähköistä asiointia

Luottamusmiesten kannattaa opastaa liiton jäseniä siihen, että nämä mahdollisuuksiensa mukaan hoitaisivat työttömyyskassa-asioita verkon kautta sähköisesti. Jatkohakemuksen lähettäminen onnistuu netissä, ja sieltä pääsee tarkastelemaan omia tietojaan.

Luottamusmiesten kannattaa opastaa liiton jäseniä siihen, että nämä mahdollisuuksiensa mukaan hoitaisivat työttömyyskassa-asioita verkon kautta sähköisesti. Jatkohakemuksen lähettäminen onnistuu netissä, ja sieltä pääsee tarkastelemaan omia tietojaan.

Jäsen on voinut viime syyskuusta lähtien katsoa työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa omia hakemuksiaan, maksuilmoituksia, jäsenyyksiä, tulevia maksuja ja päivärahan kertymätietoja. Kaikki päätökset, jotka edelleen myös postitetaan jäsenille, voidaan tarvittaessa tulostaa sähköisestä asioinnista.

Päivärahan jatkohakemuksen on jo pitemmän aikaa voinut tehdä verkon kautta. Se on hakijan kannalta nopein tapa toimia. Ensimmäistä päivärahahakemusta (iso hakulomake) ei kuitenkaan vielä voi lähettää netin kautta, se on toistaiseksi lähetettävä postitse.

Verkossa täytettävä hakemus ohjaa täyttämään hakemuksen oikein. jos hakemuksessa jättää jotain täyttämättä tai täyttää virheellisesti, hakemuksessa ei pääse eteenpäin. Tietysti jokaisen on osattava antaa oikeat tiedot, eli hakija vastaa tietojen paikkansapitävyydestä.

Pankkitunnuksilla toimiva järjestelmä on turvallinen ja luotettava. Lisäksi sähköisessä asioinnissa säästää postimaksun.

Lisätietoa sähköisestä hakemisesta kassan sivuilla:
http://tyottomyyskassa.metalliliitto.fi/portal/suomi/sahkoinen_hakeminen/
.

Tarvittaessa neuvoa sähköisen jatkohakemuksen täyttämiseen saa myös työttömyyskassan puhelinpalvelusta, puh. 020 690 455.


Ensihakemuksen lähettämistä valmistellaan

Työttömyyskassa valmistelee myös mahdollisuutta ensihakemuksen jättämiseen verkon kautta.

Tosin liitteet, mm. palkkatodistukset, täytyy edelleen lähettää perinteisellä postilla vielä
senkin jälkeen, kun ensihakemuksen sähköinen jättäminen jossain vaiheessa tulee mahdolliseksi.


Päivärahaoikeudet selville sivuilta

Metallityöväen työttömyyskassan verkkosivuilta löytyvät tietenkin myös perustiedot siitä, miten on toimittava, jos jää työttömäksi. Sivuilla olevalla päivärahalaskurilla saa suuntaa antavan tiedon oman päivärahan suuruudesta.

Sivuilla on laajasti tietoa oikeudesta eri päivärahoihin sekä niiden määrien määräytymisperusteista.
Työttömyyskassa voi maksaa jäsenelleen työvoimapoliittisten ja muiden päivärahaoikeuksien täytyttyä työttömyys- tai koulutusajalta ansiopäivärahaa, päivärahaa korotetulla ansio-osalla, päivärahaa muutosturvan ansio-osalla tai soviteltua päivärahaa.

Työvoimapoliittisen koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen ajalta kassa voi maksaa ylläpitokorvausta tai korotettua ylläpitokorvausta. Lisäksi kassa maksaa vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta.


----
Lisätietoja:
kassan toimistopäällikkö Irene Niskanen, irene.niskanen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41251

 
Metalliliiton uutiskirje

18.5.2011 | Uutiskirje 10 2011

Jäsenasioita voi hoitaa verkon kautta

Metalliliiton jäsen voi nyt hoitaa jäsenasioitaan verkon kautta.

Metalliliiton jäsen voi nyt hoitaa jäsenasioitaan verkon kautta.

Sähköisessä asioinnissa jäsen pääsee jäsenrekisterin puolella korjaamaan nimi-, osoite-, puhelinnumero- ja sähköpostiosoitetietosi ajan tasalle, kun ne muuttuvat tai tulee tarvetta lisätä tietoja.

Sähköisessä asioinnissa voi myös täyttää työttömyysturvan jatkohakemuksen.

Palveluun kirjaudutaan oman pankin tunnistuspalvelun kautta käyttäen omia pankkitunnuksia.

Palveluun pääsee
tästä linkistä
.