5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Tulosta artikkeli

Yhteenveto uutiskirjeen lukijakyselystä

Uutiskirjeen lukijakyselyn tulokset ovat liitetiedostona olevassa yhteenvedossa. Tammi-helmikuussa tehdyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten aktiivisesti uutiskirjettä luetaan ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää.

Vastauksia tuli yhteensä 310. Kiitos kaikille vastanneille. Kysymykset ja eri vaihtoehtojen saamat vastausprosentit ovat oheisessa tiedostossa. Lisäksi sinne on poimittu joitain vastaajien avoimia kommentteja eri kysymyksiin.

Valtavan suuria yllätyksiä ei vastauksista noussut. Uutiskirjeeseen toivottiin enemmän tietoa ennen muuta edunvalvonnasta – 73 % vastaajista rastitti tämän vaihtoehdon. Myös tutkimustietoa, mm. palkkatilastoja (45 %) ja työsuojeluasiaa (37 %) haluttiin lisää. Toimitus yrittää tuottaa näistä asioista useammin hyödyllistä ja ajankohtaista tekstiä.

Uutiskirjeen ilmestymistiheyttä pidettiin sopivana (87 %). Myös ulkoasu oli ison enemmistön mielestä kohdallaan, ja uutisten kieliasun selkeyteen oltiin pääosin tyytyväisiä, joskin vastauksista nousi esiin, että välillä tekstit ovat ylipitkiä ja esimerkiksi tes-asioiden kohdalla voisivat olla myös helpommin avautuvia. Kysymyksessä, miten usein uutiskirje on ollut hyödyksi luottamustehtävän hoitamisessa, 67 % valitsi vaihtoehdon ”toisinaan”.

Eniten vastaukset hajosivat, kun kysyttiin sitä, tulisiko tietoa luottamushenkilöille laittaa entistä enemmän sähköisenä. 53 % katsoi, että niille, jotka haluavat, voisi ryhtyä lähettämään tietoa pelkästään sähköpostilla. 34 % kannatti nykylinjaa, 10 % oli valmis siirtymään kokonaan sähköön ja 3 % toivoi lisää paperia. Ikäpolvieroja tässä asiassa taitaa olla vielä sen verran, että mitään suuria muutoksia ei lähitulevaisuudessa tehdä, mutta pikku hiljaa Metalliliiton tiedottamisessa pyritään lisäämään sähköisen viestinnän osuutta.

Muutama vastaaja otti esille ruotsinkielisen materiaalin ja tiedotuksen puutteet.