5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Tulosta artikkeli

Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolojen seuranta

Monilla työpaikoilla on jo sovittu erilaisista varhaisen tuen malleista tai ainakin käynnistellään keskustelua.

Puhutaan varhaisesta tuesta, varhaisesta välittämisestä tai varhaisesta puuttumisesta. Uudella toimintatavalla on tarkoitus tehostaa työkykyä ylläpitävää ja työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa työpaikoilla ja työterveyshuollossa.

Tukimallit sisältävät esimerkiksi esimieskeskusteluita laaditun lomakkeen pohjalta tietyn sairauspoissaolomäärän jälkeen. Käydyn keskustelun perusteella pitäisi sitten tehdä tarvittavia toimenpiteitä työkyvyn ylläpitämiseksi tai työn tekemisen helpottamiseksi, esimerkiksi tehdä työaikajärjestelyjä, hankkia koulutusta, parantaa ergonomiaa tai hankkia apuvälineitä.

Lue koko uutinen
liiton sivuilta
.

Lisätietoa asiasta saa mm. liiton
työsuojeluyksiköstä
.