5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Tulosta artikkeli

Metalliliiton tavoitteet vaaleissa

Metalliliiton tavoitteet tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle kirjattiin liiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa "Teollisuutta tarvitaan", joka hyväksyttiin kesäkuussa 2010.

Ohjelmassa on yhdeksän asiakokonaisuutta: koulutus, reilu työelämä, energia ja ilmasto, rahoitus, logistiikka, raaka-aineet, tutkimus ja kehitys, alueellisuus ja yhteiskuntavastuu.

Jokaisessa kohdassa on taustatekstin jälkeen esitetty liiton tavoitteet ja myös keinot noiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus vaatii teollista tuotantoa ja vientiä. Metalliteollisuuden vienti on yli puolet Suomen tavaraviennistä.

Ilman teollisuutta ja sen tuomia vientituloja on vaikea löytää maksajaa hyvinvointimme ylläpidolle. Tämä sinänsä melko yksinkertainenkin yhtälö näytti jo välillä unohtuvan maan päättäjiltä.

Tämä ei tarkoita palvelujen ja teollisuuden asettamista vastakkain. Palveluiden viennillä ei kuitenkaan vielä todella pitkään aikaan pystytä rahoittamaan tuontia, jota suomalainen hyvinvointi edellyttää.

Liiton teollisuuspoliittisessa ohjelmassa olevia asioita voi mikä tahansa puolue ottaa toteutettavakseen. Siinä on esitetty käytännön toimia, joihin voi tarttua.

Teollisuuspoliittinen ohjelma on luettavissa ja ladattavissa liiton verkkosivuilta osoitteessa
http://www.metalliliitto.fi/web/fi/yhteiskunnallinen-edunvalvonta
.