5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Äänestä vaaleissa ja kehota äänestämään

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Vaalit ratkaisevat hallituspolitiikan suunnan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Metalliliitto kehottaa kaikkia jäseniään käyttämään äänioikeuttaan.

Metalliliiton tavoitteet vaaleissa

Metalliliiton tavoitteet tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle kirjattiin liiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa "Teollisuutta tarvitaan", joka hyväksyttiin kesäkuussa 2010.

Metalliliittolaisia ehdokkaita 37

Eduskuntavaaleissa on ehdolla 37 metalliliittolaista. Heidän esittelynsä on ollut viime viikolla ilmestyneessä Ahjossa numero 5/2011.

Yhteenveto uutiskirjeen lukijakyselystä

Uutiskirjeen lukijakyselyn tulokset ovat liitetiedostona olevassa yhteenvedossa. Tammi-helmikuussa tehdyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten aktiivisesti uutiskirjettä luetaan ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää.

Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolojen seuranta

Monilla työpaikoilla on jo sovittu erilaisista varhaisen tuen malleista tai ainakin käynnistellään keskustelua.

SAK korostaa kanneoikeutta

SAK:n uusimmassa vaalikatsauksessa korostetaan etenkin sitä, että näissä vaaleissa on tärkeää äänestää viimeinkin ammattiyhdistysliikkeelle kanneoikeus.

 
Metalliliiton uutiskirje

5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Äänestä vaaleissa ja kehota äänestämään

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Vaalit ratkaisevat hallituspolitiikan suunnan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Metalliliitto kehottaa kaikkia jäseniään käyttämään äänioikeuttaan.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Vaalit ratkaisevat hallituspolitiikan suunnan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Metalliliitto kehottaa kaikkia jäseniään käyttämään äänioikeuttaan.

Metalliliitto lähettää 6.4. kaikille niille jäsenille, joiden matkapuhelinnumero on jäsenrekisterissä, tekstiviestin, jossa kehotetaan äänestämään.

Tekstin viesti on:
"Hyvä Metallin jäsen. Äänestä eduskuntavaaleissa. Sinun asioistasi on kyse: työttömyysturva, sosiaaliturva, eläkkeet. Terveisin Riku Aalto ja Matti Mäkelä"

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyy 12.4. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 17.4.

 
Metalliliiton uutiskirje

5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Metalliliiton tavoitteet vaaleissa

Metalliliiton tavoitteet tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle kirjattiin liiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa "Teollisuutta tarvitaan", joka hyväksyttiin kesäkuussa 2010.

Metalliliiton tavoitteet tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle kirjattiin liiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa "Teollisuutta tarvitaan", joka hyväksyttiin kesäkuussa 2010.

Ohjelmassa on yhdeksän asiakokonaisuutta: koulutus, reilu työelämä, energia ja ilmasto, rahoitus, logistiikka, raaka-aineet, tutkimus ja kehitys, alueellisuus ja yhteiskuntavastuu.

Jokaisessa kohdassa on taustatekstin jälkeen esitetty liiton tavoitteet ja myös keinot noiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus vaatii teollista tuotantoa ja vientiä. Metalliteollisuuden vienti on yli puolet Suomen tavaraviennistä.

Ilman teollisuutta ja sen tuomia vientituloja on vaikea löytää maksajaa hyvinvointimme ylläpidolle. Tämä sinänsä melko yksinkertainenkin yhtälö näytti jo välillä unohtuvan maan päättäjiltä.

Tämä ei tarkoita palvelujen ja teollisuuden asettamista vastakkain. Palveluiden viennillä ei kuitenkaan vielä todella pitkään aikaan pystytä rahoittamaan tuontia, jota suomalainen hyvinvointi edellyttää.

Liiton teollisuuspoliittisessa ohjelmassa olevia asioita voi mikä tahansa puolue ottaa toteutettavakseen. Siinä on esitetty käytännön toimia, joihin voi tarttua.

Teollisuuspoliittinen ohjelma on luettavissa ja ladattavissa liiton verkkosivuilta osoitteessa
http://www.metalliliitto.fi/web/fi/yhteiskunnallinen-edunvalvonta
.

 
Metalliliiton uutiskirje

5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Metalliliittolaisia ehdokkaita 37

Eduskuntavaaleissa on ehdolla 37 metalliliittolaista. Heidän esittelynsä on ollut viime viikolla ilmestyneessä Ahjossa numero 5/2011.

Eduskuntavaaleissa on ehdolla 37 metalliliittolaista. Heidän esittelynsä on ollut viime viikolla ilmestyneessä Ahjossa numero 5/2011.

Ehdokasesittely on julkaistu myös liiton verkkosivuilla. Sivustossa on muutakin eduskuntavaaleihin liittyvää aineistoa ja linkkejä.

Klikkaa itsesi sivustolle
tästä
.

 
Metalliliiton uutiskirje

5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Yhteenveto uutiskirjeen lukijakyselystä

Uutiskirjeen lukijakyselyn tulokset ovat liitetiedostona olevassa yhteenvedossa. Tammi-helmikuussa tehdyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten aktiivisesti uutiskirjettä luetaan ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää.

Uutiskirjeen lukijakyselyn tulokset ovat liitetiedostona olevassa yhteenvedossa. Tammi-helmikuussa tehdyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten aktiivisesti uutiskirjettä luetaan ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää.

Vastauksia tuli yhteensä 310. Kiitos kaikille vastanneille. Kysymykset ja eri vaihtoehtojen saamat vastausprosentit ovat oheisessa tiedostossa. Lisäksi sinne on poimittu joitain vastaajien avoimia kommentteja eri kysymyksiin.

Valtavan suuria yllätyksiä ei vastauksista noussut. Uutiskirjeeseen toivottiin enemmän tietoa ennen muuta edunvalvonnasta – 73 % vastaajista rastitti tämän vaihtoehdon. Myös tutkimustietoa, mm. palkkatilastoja (45 %) ja työsuojeluasiaa (37 %) haluttiin lisää. Toimitus yrittää tuottaa näistä asioista useammin hyödyllistä ja ajankohtaista tekstiä.

Uutiskirjeen ilmestymistiheyttä pidettiin sopivana (87 %). Myös ulkoasu oli ison enemmistön mielestä kohdallaan, ja uutisten kieliasun selkeyteen oltiin pääosin tyytyväisiä, joskin vastauksista nousi esiin, että välillä tekstit ovat ylipitkiä ja esimerkiksi tes-asioiden kohdalla voisivat olla myös helpommin avautuvia. Kysymyksessä, miten usein uutiskirje on ollut hyödyksi luottamustehtävän hoitamisessa, 67 % valitsi vaihtoehdon ”toisinaan”.

Eniten vastaukset hajosivat, kun kysyttiin sitä, tulisiko tietoa luottamushenkilöille laittaa entistä enemmän sähköisenä. 53 % katsoi, että niille, jotka haluavat, voisi ryhtyä lähettämään tietoa pelkästään sähköpostilla. 34 % kannatti nykylinjaa, 10 % oli valmis siirtymään kokonaan sähköön ja 3 % toivoi lisää paperia. Ikäpolvieroja tässä asiassa taitaa olla vielä sen verran, että mitään suuria muutoksia ei lähitulevaisuudessa tehdä, mutta pikku hiljaa Metalliliiton tiedottamisessa pyritään lisäämään sähköisen viestinnän osuutta.

Muutama vastaaja otti esille ruotsinkielisen materiaalin ja tiedotuksen puutteet.

 
Metalliliiton uutiskirje

5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

Työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolojen seuranta

Monilla työpaikoilla on jo sovittu erilaisista varhaisen tuen malleista tai ainakin käynnistellään keskustelua.

Monilla työpaikoilla on jo sovittu erilaisista varhaisen tuen malleista tai ainakin käynnistellään keskustelua.

Puhutaan varhaisesta tuesta, varhaisesta välittämisestä tai varhaisesta puuttumisesta. Uudella toimintatavalla on tarkoitus tehostaa työkykyä ylläpitävää ja työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa työpaikoilla ja työterveyshuollossa.

Tukimallit sisältävät esimerkiksi esimieskeskusteluita laaditun lomakkeen pohjalta tietyn sairauspoissaolomäärän jälkeen. Käydyn keskustelun perusteella pitäisi sitten tehdä tarvittavia toimenpiteitä työkyvyn ylläpitämiseksi tai työn tekemisen helpottamiseksi, esimerkiksi tehdä työaikajärjestelyjä, hankkia koulutusta, parantaa ergonomiaa tai hankkia apuvälineitä.

Lue koko uutinen
liiton sivuilta
.

Lisätietoa asiasta saa mm. liiton
työsuojeluyksiköstä
.

 
Metalliliiton uutiskirje

5.4.2011 | Uutiskirje 7 2011

SAK korostaa kanneoikeutta

SAK:n uusimmassa vaalikatsauksessa korostetaan etenkin sitä, että näissä vaaleissa on tärkeää äänestää viimeinkin ammattiyhdistysliikkeelle kanneoikeus.

SAK:n uusimmassa vaalikatsauksessa korostetaan etenkin sitä, että näissä vaaleissa on tärkeää äänestää viimeinkin ammattiyhdistysliikkeelle kanneoikeus.

Vaalikatsaus on luettavissa SAK:n
vaalisivuilta
.