17.3.2011 | Uutiskirje 6 2011

Tulosta artikkeli

Metalliliitto antoi valtuudet painostustoimiin Olkiluodossa

Metalliliiton liittotoimikunta käsitteli tänään kokouksessaan Olkiluodon ydinvoimalatyömaan tilannetta. Liittotoimikunta päätti antaa liiton toimiston työvaliokunnalle valtuudet ryhtyä tarvittaessa asteittain koveneviin painostustoimiin työmaan pääurakoitsijaa ja sopimuksia rikkovia aliurakoitsijoita vastaan.

Mistään välittömistä painostustoimista ei toistaiseksi ole päätetty. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvalvonta tekee parhaillaan laskelmia Olkiluodossa työskentelevien KMW Engineeringin palkka- ym. saatavista. Metalliliitto päättää mahdollisista painostustoimistaan vasta, kun laskelmat ovat valmiit.

Työmaata urakoitseva Areva ja eräät sen ulkomaalaiset aliurakoitsijat ovat Metalliliiton käsityksen mukaan jättäneet työmaalla noudattamatta sopimuksia ja tilaajavastuulakia. Metalliliitto korostaa myös Teollisuuden voiman vastuuta harmaan talouden kitkemisessä työmaalta.

Voimalatyömaan ilmastoinnista vastaavalla puolalaisella KMW Engineeringillä on Metalliliiton arvion mukaan rästissä satojen tuhansien eurojen sopimusten mukaiset korvaukset työntekijöilleen.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto muistuttaa, että tällaisiin tilanteisiin voitaisiin puuttua tehokkaasti, jos ammattiliitoilla olisi Suomessa kanneoikeus. Vastaava oikeus on voimassa esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa.

Mikäli painostustoimiin päädytään, kyseeseen voi tulla esimerkiksi työmaata tai yksittäistä yritystä koskeva saarto. Jos painostustoimiin päädytään, Metalliliitto tulee pyytämään tukea toimilleen Rakennusliitolta, Sähköalojen ammattiliitolta ja toimihenkilöjärjestö Prolta.


Lisätietoja:
puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072 ja edunvalvontapäällikkö Jyrki Virtanen, puh. 040 513 8986