17.3.2011 | Uutiskirje 6 2011

Metalliliitto antoi valtuudet painostustoimiin Olkiluodossa

Metalliliiton liittotoimikunta käsitteli tänään kokouksessaan Olkiluodon ydinvoimalatyömaan tilannetta. Liittotoimikunta päätti antaa liiton toimiston työvaliokunnalle valtuudet ryhtyä tarvittaessa asteittain koveneviin painostustoimiin työmaan pääurakoitsijaa ja sopimuksia rikkovia aliurakoitsijoita vastaan.

Luottamushenkiöiden täydennyskoulutusta toukokuussa

Toukokuussa Murikassa on tarjolla Metallin täydennyskoulutusta työssä jaksamisesta sekä työn sisällön kehittämisestä. Lisäksi kurssi työn tutkimuksen perusteista.

Työsuojelun teemaseminaari

Työsuojelun teemaseminaari järjestetään Murikka-opistossa 31.5.-1.6.2011.

 
Metalliliiton uutiskirje

17.3.2011 | Uutiskirje 6 2011

Metalliliitto antoi valtuudet painostustoimiin Olkiluodossa

Metalliliiton liittotoimikunta käsitteli tänään kokouksessaan Olkiluodon ydinvoimalatyömaan tilannetta. Liittotoimikunta päätti antaa liiton toimiston työvaliokunnalle valtuudet ryhtyä tarvittaessa asteittain koveneviin painostustoimiin työmaan pääurakoitsijaa ja sopimuksia rikkovia aliurakoitsijoita vastaan.

Metalliliiton liittotoimikunta käsitteli tänään kokouksessaan Olkiluodon ydinvoimalatyömaan tilannetta. Liittotoimikunta päätti antaa liiton toimiston työvaliokunnalle valtuudet ryhtyä tarvittaessa asteittain koveneviin painostustoimiin työmaan pääurakoitsijaa ja sopimuksia rikkovia aliurakoitsijoita vastaan.

Mistään välittömistä painostustoimista ei toistaiseksi ole päätetty. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvalvonta tekee parhaillaan laskelmia Olkiluodossa työskentelevien KMW Engineeringin palkka- ym. saatavista. Metalliliitto päättää mahdollisista painostustoimistaan vasta, kun laskelmat ovat valmiit.

Työmaata urakoitseva Areva ja eräät sen ulkomaalaiset aliurakoitsijat ovat Metalliliiton käsityksen mukaan jättäneet työmaalla noudattamatta sopimuksia ja tilaajavastuulakia. Metalliliitto korostaa myös Teollisuuden voiman vastuuta harmaan talouden kitkemisessä työmaalta.

Voimalatyömaan ilmastoinnista vastaavalla puolalaisella KMW Engineeringillä on Metalliliiton arvion mukaan rästissä satojen tuhansien eurojen sopimusten mukaiset korvaukset työntekijöilleen.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto muistuttaa, että tällaisiin tilanteisiin voitaisiin puuttua tehokkaasti, jos ammattiliitoilla olisi Suomessa kanneoikeus. Vastaava oikeus on voimassa esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa.

Mikäli painostustoimiin päädytään, kyseeseen voi tulla esimerkiksi työmaata tai yksittäistä yritystä koskeva saarto. Jos painostustoimiin päädytään, Metalliliitto tulee pyytämään tukea toimilleen Rakennusliitolta, Sähköalojen ammattiliitolta ja toimihenkilöjärjestö Prolta.


Lisätietoja:
puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072 ja edunvalvontapäällikkö Jyrki Virtanen, puh. 040 513 8986

 
Metalliliiton uutiskirje

17.3.2011 | Uutiskirje 6 2011

Luottamushenkiöiden täydennyskoulutusta toukokuussa

Toukokuussa Murikassa on tarjolla Metallin täydennyskoulutusta työssä jaksamisesta sekä työn sisällön kehittämisestä. Lisäksi kurssi työn tutkimuksen perusteista.

Toukokuussa Murikassa on tarjolla Metallin täydennyskoulutusta työssä jaksamisesta sekä työn sisällön kehittämisestä. Lisäksi kurssi työn tutkimuksen perusteista.

Työpaikalla toimivat luottamushenkilöt tarvitsevat työssään monia erilaisia taitoja. Katso, onko näistä kursseista apua oman osaamisesi kehittämiseen ja työssäsi selviytymiseen.

Voimavarat ja muutoksen hallinnan välineet keskittyvät luottamushenkilöiden työssä jaksamiseen. Kurssit kuuluvat työnantajantuen piiriin, jolloin työnantaja maksaa ansionmenetyksen kurssiajalta. Tarkemmat kurssisisällöt löytyvät opinto-oppaasta tai Murikan kotisivuilta.
---

-Työn tutkimuksen perusteet 4.-6.5.2011.

Metallin täydennyskurssit:
- Voimavarat ja muutoksenhallinnan välineet 16.-18.5.2011.
- Työn sisällön kehittäminen 23.- 27.5.2011.

---
Jos olet uusi luottamustehtävässäsi, etkä vielä tunne Metallin koulutuskäytäntöjä, ole hyvä ja ota yhteyttä koulutuksen toiminta-alueelle ja kysy mieltäsi askarruttavista asioista, puh. 020 77 4001 (vaihde).

 
Metalliliiton uutiskirje

17.3.2011 | Uutiskirje 6 2011

Työsuojelun teemaseminaari

Työsuojelun teemaseminaari järjestetään Murikka-opistossa 31.5.-1.6.2011.

Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä pääluottamusmiehille. Myös työnantajan edustajat voivat osallistua.

Aiheina ovat tänä vuonna mm. hyvät käytännöt ja malliratkaisut, tärinä sekä työkyvyn tukeminen.

Paikkoja on varattu sadalle osallistujalle. Seminaari on Metallin jäsenille maksuton. Ilmoittautuminen alkaa huhtikuun loppupuoliskolla, jolloin asiasta tiedotetaan tarkemmin.