20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Tulosta artikkeli

Korjaus Ahjon tekstiin - pekkanen ja itsenäisyyspäivän palkka

Korjaus Ahjossa 15/2010 julkaistun artikkelin "Itsenäisyyspäivän palkka 2010" kohtaan Työajan tasaamisvapaa (pekkanen) ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän. Koko kappale korvataan seuraavaksi:

---
Työajan tasaamisvapaa (pekkanen)

Itsenäisyyspäivä 6.12.2010 sattuu maanantaiksi. Tällöin itsenäisyyspäivän jatkeeksi saatetaan sijoittaa työajantasaamis- eli pekkaspäiviä.

Tämä voi tapahtua työnantajan ja työntekijän välisin sopimuksin tai työnantajan määräämänä. Sovittaessa työnantajan kanssa tasausvapaiden sijoittamisista itsenäisyyspäivän yhteyteen on syytä ottaa huomioon tasausvapaiden vaikutus itsenäisyyspäivän palkanmaksuvelvollisuuteen.

Jos tasausvapaat sovitaan pidettäväksi itsenäisyyspäivän jälkeen ja viikonloppu on ollut työntekijällä vapaata, itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta. Tällöin itsenäisyyspäivää ei edellä tai jälkeen seuraa työnteko, ja silloin ei voi sanoa että ko. päivä ” muuten olisi ollut työpäivä”. Vastaava tilanne vapaan viikonlopun jälkeen syntyy silloin, kun itsenäisyyspäivän jälkeen on sijoitettu vuosilomapäiviä.

Jos työnantaja määrää yksipuolisesti työajan tasaamisvapaat itsenäisyyspäivän yhteyteen siinä lainkiertotarkoituksessa, että hän välttyisi itsenäisyyspäivän palkanmaksuvelvollisuudesta, hän käyttää väärin oikeuttaan laatia työtuntijärjestelmä ja rikkoo itsenäisyyspäivälakia. Itsenäisyyspäivän palkka on tällöin maksettava.

---
Koko teksti on liiton verkkosivuilla kohdassa edunvalvonta -> ajankohtaista.
www.metalliliitto.fi/web/fi/itsenaisyyspaivan-palkka