20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Tulosta artikkeli

Korrigeringar i Ahjos text - pekkanen och självständighetsdagens lön

En korrigering i Ahjo 15/2010 i artikeln "Självständighetsdagens lön 2010" under rubriken Arbetstidens utjämningsledighet (pekkanen) före och efter självständighetsdagen. Hela stycket korrigeras till följande.

---
Självständighetsdagen den 6 december 2010 infaller på en måndag. Då är det möjligt att det tilläggs en utjämningsledighetsdag (pekkanen) som förlängning.

Detta kan ske genom ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller arbetsgivaren kan bestämma om det. När man avtalar med arbetsgivaren att placera utjämningsledigheten i samband med självständighetsdagen skall man beakta hur detta påverkar lönebetalningsplikten för självständighetsdagen.

Ifall det avtalas att utjämningsledigheten tas ut efter självständighetsdagen och arbetstagaren har haft ledigt på veckoslutet, betalas ingen lön för självständighetsdagen. I detta fall arbetar man inte före eller efter självständighetsdagen, och man kan inte påstå att dagen i fråga ”annars hade varit en arbetsdag”. En motsvarande situation efter ett fritt veckoslut uppstår när man har placerat semesterdagar efter självständighetsdagen.

Ifall arbetsgivaren ensidigt bestämmer att utjämningsdagarna tas ut i samband med självständighetsdagen för att smita undan och för att han kunde undgå att betala lön för självständighetsdagen, missbrukar han sin rätt att uppställa ett arbetstidsschema och bryter mot lagen om självständighetsdagen. Då måste lönen för självständighetsdagen betalas.

---
Hela texten finns på förbundets hemsidor, Intressebevakning -> Självständighetsdagen.
www.metalliliitto.fi/web/se/sjalvstandighetsdagen