20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Korjaus Ahjon tekstiin - pekkanen ja itsenäisyyspäivän palkka

Korjaus Ahjossa 15/2010 julkaistun artikkelin "Itsenäisyyspäivän palkka 2010" kohtaan Työajan tasaamisvapaa (pekkanen) ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän. Koko kappale korvataan seuraavaksi:

Korrigeringar i Ahjos text - pekkanen och självständighetsdagens lön

En korrigering i Ahjo 15/2010 i artikeln "Självständighetsdagens lön 2010" under rubriken Arbetstidens utjämningsledighet (pekkanen) före och efter självständighetsdagen. Hela stycket korrigeras till följande.

Korjauksia Ahjon tekstiin - jalometallin arkipyhäkorvaukset

Korjaus Ahjossa 16/2010 julkaistun artikkelin Vuodenvaihteen arkipyhäkorvaukset kohtaan muut sopimusalat: jalometalliala. Lisätty kohta on ISOIN KIRJAIMIN.

Korrigeringar i Ahjos text - ädelmetallens söckenhelgsersättningar

En korrigering till Ahjo 16/2010 i artikelen söckenhelgesrsättningarna vid årsskiftet, under rubriken andra avtalsområder, ädelmetallbranschen. Den rättade punkten med STORA bokstäver.

Matkakustannusten korvaukset peltialalla

Pelti- ja teollisuueristysalan matkakorvaukset muuttuvat vuodenvaihteessa.

ASLAK-kurssilta tukea luottamustehtävässä jaksamiseen

SAK:laisille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on tarjolla jaksamista ja työhyvinvointia kohentava ASLAK-kurssi.

SAK:n joulukuun uutiskatsaus

SAK:n uutiskatsauksessa kerrotaan mm. keskusjärjestön määrittelemistä vaalitavoitteista kevään eduskuntavaaleja varten.

 
Metalliliiton uutiskirje

20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Korjaus Ahjon tekstiin - pekkanen ja itsenäisyyspäivän palkka

Korjaus Ahjossa 15/2010 julkaistun artikkelin "Itsenäisyyspäivän palkka 2010" kohtaan Työajan tasaamisvapaa (pekkanen) ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän. Koko kappale korvataan seuraavaksi:

Korjaus Ahjossa 15/2010 julkaistun artikkelin "Itsenäisyyspäivän palkka 2010" kohtaan Työajan tasaamisvapaa (pekkanen) ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän. Koko kappale korvataan seuraavaksi:

---
Työajan tasaamisvapaa (pekkanen)

Itsenäisyyspäivä 6.12.2010 sattuu maanantaiksi. Tällöin itsenäisyyspäivän jatkeeksi saatetaan sijoittaa työajantasaamis- eli pekkaspäiviä.

Tämä voi tapahtua työnantajan ja työntekijän välisin sopimuksin tai työnantajan määräämänä. Sovittaessa työnantajan kanssa tasausvapaiden sijoittamisista itsenäisyyspäivän yhteyteen on syytä ottaa huomioon tasausvapaiden vaikutus itsenäisyyspäivän palkanmaksuvelvollisuuteen.

Jos tasausvapaat sovitaan pidettäväksi itsenäisyyspäivän jälkeen ja viikonloppu on ollut työntekijällä vapaata, itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta. Tällöin itsenäisyyspäivää ei edellä tai jälkeen seuraa työnteko, ja silloin ei voi sanoa että ko. päivä ” muuten olisi ollut työpäivä”. Vastaava tilanne vapaan viikonlopun jälkeen syntyy silloin, kun itsenäisyyspäivän jälkeen on sijoitettu vuosilomapäiviä.

Jos työnantaja määrää yksipuolisesti työajan tasaamisvapaat itsenäisyyspäivän yhteyteen siinä lainkiertotarkoituksessa, että hän välttyisi itsenäisyyspäivän palkanmaksuvelvollisuudesta, hän käyttää väärin oikeuttaan laatia työtuntijärjestelmä ja rikkoo itsenäisyyspäivälakia. Itsenäisyyspäivän palkka on tällöin maksettava.

---
Koko teksti on liiton verkkosivuilla kohdassa edunvalvonta -> ajankohtaista.
www.metalliliitto.fi/web/fi/itsenaisyyspaivan-palkka

 
Metalliliiton uutiskirje

20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Korrigeringar i Ahjos text - pekkanen och självständighetsdagens lön

En korrigering i Ahjo 15/2010 i artikeln "Självständighetsdagens lön 2010" under rubriken Arbetstidens utjämningsledighet (pekkanen) före och efter självständighetsdagen. Hela stycket korrigeras till följande.

En korrigering i Ahjo 15/2010 i artikeln "Självständighetsdagens lön 2010" under rubriken Arbetstidens utjämningsledighet (pekkanen) före och efter självständighetsdagen. Hela stycket korrigeras till följande.

---
Självständighetsdagen den 6 december 2010 infaller på en måndag. Då är det möjligt att det tilläggs en utjämningsledighetsdag (pekkanen) som förlängning.

Detta kan ske genom ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller arbetsgivaren kan bestämma om det. När man avtalar med arbetsgivaren att placera utjämningsledigheten i samband med självständighetsdagen skall man beakta hur detta påverkar lönebetalningsplikten för självständighetsdagen.

Ifall det avtalas att utjämningsledigheten tas ut efter självständighetsdagen och arbetstagaren har haft ledigt på veckoslutet, betalas ingen lön för självständighetsdagen. I detta fall arbetar man inte före eller efter självständighetsdagen, och man kan inte påstå att dagen i fråga ”annars hade varit en arbetsdag”. En motsvarande situation efter ett fritt veckoslut uppstår när man har placerat semesterdagar efter självständighetsdagen.

Ifall arbetsgivaren ensidigt bestämmer att utjämningsdagarna tas ut i samband med självständighetsdagen för att smita undan och för att han kunde undgå att betala lön för självständighetsdagen, missbrukar han sin rätt att uppställa ett arbetstidsschema och bryter mot lagen om självständighetsdagen. Då måste lönen för självständighetsdagen betalas.

---
Hela texten finns på förbundets hemsidor, Intressebevakning -> Självständighetsdagen.
www.metalliliitto.fi/web/se/sjalvstandighetsdagen

 
Metalliliiton uutiskirje

20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Korjauksia Ahjon tekstiin - jalometallin arkipyhäkorvaukset

Korjaus Ahjossa 16/2010 julkaistun artikkelin Vuodenvaihteen arkipyhäkorvaukset kohtaan muut sopimusalat: jalometalliala. Lisätty kohta on ISOIN KIRJAIMIN.

Korjaus Ahjossa 16/2010 julkaistun artikkelin Vuodenvaihteen arkipyhäkorvaukset kohtaan muut sopimusalat: jalometalliala. Lisätty kohta on ISOIN KIRJAIMIN.

Jalometalliala

Jouluaatolta JA JOULUPÄIVÄLTÄ perustuntipalkan mukaan ja loppiaiselta kta:n mukaan. Työsuhde-edellytys 3 kk. Katso arkipyhäkorvauksen maksamisen poikkeustilanteet tarkemmin ko. työehtosopimuksen kohdasta: Erinäiset korvaukset 33 §, koska ne poikkeavat teknologiateollisuuden vastaavista määräyksistä.

 
Metalliliiton uutiskirje

20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Korrigeringar i Ahjos text - ädelmetallens söckenhelgsersättningar

En korrigering till Ahjo 16/2010 i artikelen söckenhelgesrsättningarna vid årsskiftet, under rubriken andra avtalsområder, ädelmetallbranschen. Den rättade punkten med STORA bokstäver.

En korrigering till Ahjo 16/2010 i artikelen söckenhelgesrsättningarna vid årsskiftet, under rubriken andra avtalsområder, ädelmetallbranschen. Den rättade punkten med STORA bokstäver.


Ädelmetallbranschen

För julafton och JULDAGEN enligt grundtimlön och för trettondagen enligt medeltimlön. Anställningsförutsättning 3 mån. Om avvikelser gällande utbetalning av söckenhelgsersättningen se närmare i § 33 punkt V Diverse ersättningar i berörda kollektivavtalet, eftersom de avviker från teknologiindustrins motsvarande bestämmelser.

 
Metalliliiton uutiskirje

20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

Matkakustannusten korvaukset peltialalla

Pelti- ja teollisuueristysalan matkakorvaukset muuttuvat vuodenvaihteessa.

Pelti- ja teollisuueristysalan matkakorvaukset muuttuvat vuodenvaihteessa.

Liitteenä olevassa rtf-tiedostossa ovat uudet taksat.

 
Metalliliiton uutiskirje

20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

ASLAK-kurssilta tukea luottamustehtävässä jaksamiseen

SAK:laisille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on tarjolla jaksamista ja työhyvinvointia kohentava ASLAK-kurssi.

SAK:laisille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on tarjolla jaksamista ja työhyvinvointia kohentava ASLAK-kurssi.


Kohderyhmä

ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä parantava kurssi niille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joilla työstä johtuva fyysinen, henkinen tai sosiaalinen kuormitus johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen. ASLAK-kuntoutus ajoitetaan vaiheeseen, jolloin sairaus- ja rasitusoireet ovat vielä lieviä ja palautuvia.

ASLAK-kurssi on hyvä valinta, jos
• haluat jakaa ja saada vertaistukea työn henkisessä kuormituksessa
• haluat löytää uusia keinoja työpaikalla ilmenevien ongelmien käsittelyyn
• haluat parantaa työssä jaksamistasi
• haluat oppia pitämään huolta kunnostasi, terveydestäsi, ravitse¬muksestasi ja koko hyvinvoinnistasi
• haluat oppia stressinhallintaa ja rentoutumista.


Sisältö

Kurssi muodostaa noin vuoden pituisen oppimisprosessin toteutettuna kolmessa jaksossa. Osallistujat laativat omaa hyvinvointiaan edistävän tavoitesuunnitelman toteutettavaksi prosessin aikana. Kurssiohjelma sisältää alustuksia, ryhmäkeskus-teluja, työn tutkimista, rentoutusharjoituksia ja liikuntaa. Kuntoutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu työfysioterapeutti, psykologi, lääkäri ja työelämän asiantuntija.


Toteutus

Kurssi on osallistujalle ilmainen ja sen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Kurssi järjestetään Avire-Kuntoutuksessa Helsingin Malminkartanossa. Kurssilla on täysihoito. Työskentely tapahtuu 10 henkilön ryhmässä. Ajankohdat ovat:
1. jakso 31.1.–4.2.2011; 2. jakso 1.–12.8.2011; 3. jakso 23.–27.1.2012.
Kelan kurssinumero on 41708.


Hakeutuminen

Kurssille hakeudutaan oman työterveyshuollon kautta. Mikäli työterveyshuolto suosittelee osallistumista kurssille, hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin
B-lausunto ja Kelan hakulomake KU102.

---
Lisätietoja

SAK:ssa asiantuntijalääkäri Kari Haring, 040 718 2624, kari.haring@sak.fi

psykologi Leena Tarkiainen, 040 518 6384, leena.tarkiainen@avire.fi

kuntoutusjohtaja Jukka Salomäki, 040 8374961, jukka.salomaki@avire.fi

 
Metalliliiton uutiskirje

20.12.2010 | Uutiskirje 23 2010

SAK:n joulukuun uutiskatsaus

SAK:n uutiskatsauksessa kerrotaan mm. keskusjärjestön määrittelemistä vaalitavoitteista kevään eduskuntavaaleja varten.

SAK:n uutiskatsauksessa kerrotaan mm. keskusjärjestön määrittelemistä vaalitavoitteista kevään eduskuntavaaleja varten.

Työllisyys korostuu SAK:n linjauksissa. Seuraavan hallituksen tulisi luoda vähintään 100 000 kunnollisen toimeentulon takaavaa työpaikkaa.

Uutiskatsaus on ohessa pdf-liitteenä.