14.10.2010 | Uutiskirje 18/2010

Tulosta artikkeli

Kemikaaliriskejä tarkastetaan autokorjaamoissa

Työsuojeluviranomaiset tekevät syyskuusta joulukuuhun tarkastuksia, joiden avulla selvitetään yritysten kemikaaliriskejä. EU:n yhteinen valvontahanke kohdistetaan Suomessa huonekaluteollisuuteen ja autokorjaamoihin.

Kemikaalivalvontakampanja (SLIC) pyrkii parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten riskienhallintaa kemiallisten aineiden käsittelyssä ja kemikaalialtistuksessa.

Tietoa kampanjasta, kampanjamateriaalia jne.
työsuojeluhallinnon sivuilla
.