14.10.2010 | Uutiskirje 18/2010

Tulosta artikkeli

TRIOplus käynnistyi

Teknologiateollisuuden käynnistämä TRIOplus-hanke perustuu yritysten esiin nostamiin kehityskohteisiin. Metalliliitto osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina.

Kolmelle vuodelle ajoittuva TRIOplus jatkaa viime vuoden lopulla päättyneen TRIO-ohjelman työtä. Hankkeen alkuvaiheessa hankkeessa otetaan yhteyttä 600 teknologiateollisuuden yritykseen, joiden kanssa selvitetään mahdollisuudet kehittämistyön jatkamiseen.

Hankkeessa arvioidaan kolmen vuoden aikana 600 yrityksestä tehtävän 300:ssa yritysanalyysi, joiden pohjalta käynnistyy sata kehityshanketta ja sata terveyttämishanketta.

TRIOplus-hanke tarjoaa yrityksille kehitystyön tueksi laajan valikoiman työkaluja. Hankkeen palvelut keskittyvät erityisesti pienten ja keskisuurten päähankkijoiden sekä komponenttitoimittajien tarpeisiin. Kohderyhminä ovat sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen kykenevät yritykset että muuten terveet, mutta taantuman takia vaikeuksiin joutuneet yritykset.

Hankkeen toteuttaja on Teknologiateollisuus ry. Alueellisesta toiminnasta vastaa Suomen Teknologiakeskusten liitto TEKEL ry ja terveyttämispalvelusta TMA Finland ry. Yhteistyökumppaneina ovat mm. ELY-keskukset, Finpro, Finnvera, Laatukeskus ja Metalliliitto.

Metalliliiton mukanaolo hankkeessa on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat mm. työehtosopimuksessa ja erikseen sovitut yhteiset kehittämishankkeet. Tavoitteena on turvata kotimaan työllisyyttä sekä osaamisen säilymistä ja siirtymistä uusille ammattilaisille.

Rahat hankkeeseen tulevat Teknologiateollisuus ry:ltä, Uudenmaan ELY-keskukselta, työ- ja elinkeinoministeriöltä, Euroopan sosiaalirahastolta ja Sitralta.

Lisätietoja hankkeesta Metalliliitossa: teollisuuspoliittinen sihteeri Timo Roppola, puh. 020 77 41206.

TrioPLUSista tietoa Teknologiateollisuus ry:n
verkkosivuilla
.