1.10.2010 | Uutiskirje 17 2010

Tulosta artikkeli

Mekaanisen metsäteollisuuden lakko alkoi

Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamoissa alkoi lakko perjantaina 1.10. kello 14.00.

Puuliitto, Metalliliitto ja Sähköliitto hylkäsivät valtakunnansovittelijan torstaina jättämän sovintoesityksen. Myös työnantajaliitto Metsäteollisuus ry hylkäsi sen.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakko alkoi perjantaina 1.10. klo 14 seuraavissa Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä: Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Wood Products Oy Ltd, UPM-Kymmene Oyj, UPM Kymmene Wood Oy, Vapo Timber Oy, Versowood Oy.

Lakko laajenee 8.10. koskemaan kaikkia Metsäteollisuus ry:n mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia jäsenyrityksiä, mikäli ratkaisua ei sitä ennen saavuteta.

Mikäli alan työpaikoilla on hätä- ja suojelutyön tekemiseen liittyen ongelmia, pyydetään luottamusmiehiä olemaan yhteydessä alaa hoitaviin työehtosihteereihin.

Metsäteollisuuden korjaamoalalla Metalliliiton jäsenet työskentelevät mekaanisen metsäteollisuuden (mm. sahat) huolto-osastoilla huolto- ja korjaustehtävissä.

Jäseniä alalla on viidessä ammattiosastossa noin 400.

Lisätietoja
Työehtosihteeri Kari Lähteenmäki, puh.
020 77 41137 tai 050 3561614

Työehtosihteeri Veli Matti Markkinen
puh. 020 77 41101 tai 040 742 9496