1.10.2010 | Uutiskirje 17 2010

Tulosta artikkeli

Sairauspoissaolojen hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslakiin on tulossa vuoden 2011 alussa muutos, joka tuntuu myös työpaikoilla. KELAn korvausjärjestelmän muutoksella palkitaan niitä työnantajia, joilla on käytössä työterveyshuollon kanssa sovittu sairauspoissaolojen hallinnan ja varhaisen tuen malli. Kyseessä on muutos, jolla pyritään vaikuttamaan myös työurien pidentymiseen ja työhyvinvointiin.

Työnantaja järjestää työntekijöilleen kustannuksellaan työterveyshuollon. Sen sisältö on ennaltaehkäisevää, eli ns. lakisääteistä, mutta siihen voidaan lisätä vapaaehtoisena myös sairaanhoito. KELA palauttaa tällä hetkellä työnantajalle työterveyshuollon kustannuksista 60 prosenttia lakisääteisestä osuudesta ja 50 prosenttia sairaanhoidon kustannuksista.

Vuoden alusta sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 prosentin korvaustason ehtona on, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Muutoksen tavoitteena on parantaa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyönä toteutettavan työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumista työpaikoilla.

Vuoden 2010 aikana ovat jo monet työnantajat tarjonneet työpaikoilla luottamushenkilöille erilaisia varhaisen tuen ja puuttumisen malleja. Ne ovat sisältäneet esim. esimieskeskusteluita laaditun lomakkeen pohjalta tietyn sairauspoissaolomäärän jälkeen, laajennettua työterveyshuoltoa fysioterapian yms. muodossa sekä nopeampaa hoitoon pääsyä.

Työsuojeluvaltuutetun ja pääluottamusmiehen tehtävänä on myös katsoa, ettei tarjottava malli vaaranna työntekijän yksityisyyden suojaa.
Terveystietojen tarpeeton leviäminen työpaikalla ei ole hyväksyttävää.

Kun sairauspoissaolokäytäntöjä tarkastellaan työpaikalla, tarjoaa se mahdollisuuden myös sopia esim. lyhytaikaisen sairauspoissaolon (3 päivää ja alle) joustavammasta ilmoittamisesta. Muun muassa työeläkeyhtiöt tarjoavat tietoa ja malleja työkyvyn varhaiseen tukemiseen.

Liiton työsuojeluyksikkö suosittaa, että esimiehen kanssa keskustellaan työhön liittyvistä ongelmista. Jos työn tekemiseen tai jaksamiseen liittyvä ongelma on terveydellinen, keskustelu kannattaa käydä kolmikantaisena työterveyshuollossa. Lisätietoja saa työsuojeluyksiköstä.

Aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla sekä Finlexissä:

STM:n tiedote


STM:n julkaisu


Uusi laki