1.10.2010 | Uutiskirje 17 2010

Autoaloille neuvottelutulos

Auto- ja konealoille on saavutettu neuvottelutulos tämän syksyn ja ensi kevään palkankorotuksista. Lokakuun 1. päivä palkkoja korotetaan 1,0 prosentin yleiskorotuksella ja 0,4 prosentin työpaikkakohtaisella jakoerällä. Vähimmäispalkkataulukkoja korotetaan myös 1.10. alkaen.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakko alkoi

Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamoissa alkoi lakko perjantaina 1.10. kello 14.00.

Sairauspoissaolojen hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslakiin on tulossa vuoden 2011 alussa muutos, joka tuntuu myös työpaikoilla. KELAn korvausjärjestelmän muutoksella palkitaan niitä työnantajia, joilla on käytössä työterveyshuollon kanssa sovittu sairauspoissaolojen hallinnan ja varhaisen tuen malli.

Syksyn koulutustarjontaan lisää kursseja

Metalliliitto tarjoaa mahdollisuuden käydä luottamusmiesten ja työsuojelun peruskurssin vielä tänä syksynä.

 
Metalliliiton uutiskirje

1.10.2010 | Uutiskirje 17 2010

Autoaloille neuvottelutulos

Auto- ja konealoille on saavutettu neuvottelutulos tämän syksyn ja ensi kevään palkankorotuksista. Lokakuun 1. päivä palkkoja korotetaan 1,0 prosentin yleiskorotuksella ja 0,4 prosentin työpaikkakohtaisella jakoerällä. Vähimmäispalkkataulukkoja korotetaan myös 1.10. alkaen.

Auto- ja konealoille on saavutettu neuvottelutulos tämän syksyn ja ensi kevään palkankorotuksista. Lokakuun 1. päivä palkkoja korotetaan 1,0 prosentin yleiskorotuksella ja 0,4 prosentin työpaikkakohtaisella jakoerällä. Vähimmäispalkkataulukkoja korotetaan myös 1.10. alkaen.

Työpaikkakohtainen jakoerä on 4-20 senttiä/tunti autokorjaamoissa ja 7-33 euroa/kuukausi autokaupassa. Luottamusmiehen ja työnantajan on sovittava jakoerän käytöstä 31.10. mennessä. Mikäli sopimusta ei synny, erä jaetaan 0,4 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kaikille.

1.5.2011 palkkoja korotetaan 0,6 prosentin yleiskorotuksella. Samassa yhteydessä korotetaan myös vähimmäispalkkataulukkoja.

Ensimmäisen ja toisen paikkakuntakalleusluokan välinen ero puolitetaan tänä syksynä korottamalla toisen paikkakuntakalleusluokan vähimmäispalkkataulukkoja.

Auto- ja konealojen neuvottelukunta on hyväksynyt tuloksen yksimielisesti. Tulos menee alan johtoryhmän käsittelyyn. Metalliliiton liittotoimikunta käsittelee neuvottelutulosta 22.10.

Auto- ja konealoilla työskennellään auto- ja konekorjaamoissa korjaamotyöntekijöinä sekä myytävien autojen ja koneiden varustelu-, kunnostus- ja pesutyöntekijöinä sekä autoliikkeissä konttori- ja palvelutehtävissä, auto- ja konemyyjinä sekä varaosamyyjinä.

Metalliliiton jäseniä auto- ja konealojen 50 ammattiosastossa on runsaat 13 000.

Autoalojen luottamusmiehille ratkaisusta tiedotetaan tarkemmin liiton tiedotteella.

Lisätietoja:
Työehtosihteeri Mauri Nieminen, puh. 020 77 41103 tai 040 534 2979
Työehtosihteeri Olli Koskinen, puh. 020 77 41097 tai 0400 788 132
Työehtosihteeri Matti Rantanen, puh. 020 77 41093 tai 040 580 5299

 
Metalliliiton uutiskirje

1.10.2010 | Uutiskirje 17 2010

Mekaanisen metsäteollisuuden lakko alkoi

Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamoissa alkoi lakko perjantaina 1.10. kello 14.00.

Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamoissa alkoi lakko perjantaina 1.10. kello 14.00.

Puuliitto, Metalliliitto ja Sähköliitto hylkäsivät valtakunnansovittelijan torstaina jättämän sovintoesityksen. Myös työnantajaliitto Metsäteollisuus ry hylkäsi sen.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakko alkoi perjantaina 1.10. klo 14 seuraavissa Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä: Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Wood Products Oy Ltd, UPM-Kymmene Oyj, UPM Kymmene Wood Oy, Vapo Timber Oy, Versowood Oy.

Lakko laajenee 8.10. koskemaan kaikkia Metsäteollisuus ry:n mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia jäsenyrityksiä, mikäli ratkaisua ei sitä ennen saavuteta.

Mikäli alan työpaikoilla on hätä- ja suojelutyön tekemiseen liittyen ongelmia, pyydetään luottamusmiehiä olemaan yhteydessä alaa hoitaviin työehtosihteereihin.

Metsäteollisuuden korjaamoalalla Metalliliiton jäsenet työskentelevät mekaanisen metsäteollisuuden (mm. sahat) huolto-osastoilla huolto- ja korjaustehtävissä.

Jäseniä alalla on viidessä ammattiosastossa noin 400.

Lisätietoja
Työehtosihteeri Kari Lähteenmäki, puh.
020 77 41137 tai 050 3561614

Työehtosihteeri Veli Matti Markkinen
puh. 020 77 41101 tai 040 742 9496

 
Metalliliiton uutiskirje

1.10.2010 | Uutiskirje 17 2010

Sairauspoissaolojen hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslakiin on tulossa vuoden 2011 alussa muutos, joka tuntuu myös työpaikoilla. KELAn korvausjärjestelmän muutoksella palkitaan niitä työnantajia, joilla on käytössä työterveyshuollon kanssa sovittu sairauspoissaolojen hallinnan ja varhaisen tuen malli.

Sairausvakuutuslakiin on tulossa vuoden 2011 alussa muutos, joka tuntuu myös työpaikoilla. KELAn korvausjärjestelmän muutoksella palkitaan niitä työnantajia, joilla on käytössä työterveyshuollon kanssa sovittu sairauspoissaolojen hallinnan ja varhaisen tuen malli. Kyseessä on muutos, jolla pyritään vaikuttamaan myös työurien pidentymiseen ja työhyvinvointiin.

Työnantaja järjestää työntekijöilleen kustannuksellaan työterveyshuollon. Sen sisältö on ennaltaehkäisevää, eli ns. lakisääteistä, mutta siihen voidaan lisätä vapaaehtoisena myös sairaanhoito. KELA palauttaa tällä hetkellä työnantajalle työterveyshuollon kustannuksista 60 prosenttia lakisääteisestä osuudesta ja 50 prosenttia sairaanhoidon kustannuksista.

Vuoden alusta sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 prosentin korvaustason ehtona on, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Muutoksen tavoitteena on parantaa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyönä toteutettavan työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumista työpaikoilla.

Vuoden 2010 aikana ovat jo monet työnantajat tarjonneet työpaikoilla luottamushenkilöille erilaisia varhaisen tuen ja puuttumisen malleja. Ne ovat sisältäneet esim. esimieskeskusteluita laaditun lomakkeen pohjalta tietyn sairauspoissaolomäärän jälkeen, laajennettua työterveyshuoltoa fysioterapian yms. muodossa sekä nopeampaa hoitoon pääsyä.

Työsuojeluvaltuutetun ja pääluottamusmiehen tehtävänä on myös katsoa, ettei tarjottava malli vaaranna työntekijän yksityisyyden suojaa.
Terveystietojen tarpeeton leviäminen työpaikalla ei ole hyväksyttävää.

Kun sairauspoissaolokäytäntöjä tarkastellaan työpaikalla, tarjoaa se mahdollisuuden myös sopia esim. lyhytaikaisen sairauspoissaolon (3 päivää ja alle) joustavammasta ilmoittamisesta. Muun muassa työeläkeyhtiöt tarjoavat tietoa ja malleja työkyvyn varhaiseen tukemiseen.

Liiton työsuojeluyksikkö suosittaa, että esimiehen kanssa keskustellaan työhön liittyvistä ongelmista. Jos työn tekemiseen tai jaksamiseen liittyvä ongelma on terveydellinen, keskustelu kannattaa käydä kolmikantaisena työterveyshuollossa. Lisätietoja saa työsuojeluyksiköstä.

Aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla sekä Finlexissä:

STM:n tiedote


STM:n julkaisu


Uusi laki

 
Metalliliiton uutiskirje

1.10.2010 | Uutiskirje 17 2010

Syksyn koulutustarjontaan lisää kursseja

Metalliliitto tarjoaa mahdollisuuden käydä luottamusmiesten ja työsuojelun peruskurssin vielä tänä syksynä.

Metalliliitto tarjoaa mahdollisuuden käydä luottamusmiesten ja työsuojelun peruskurssin vielä tänä syksynä.

Nyt on siis aika selvittää työpaikan luottamushenkilöiden koulutustarpeet. Ohjaathan peruskurssin käymättömät omaan Murikka-opistoomme ja ennen kaikkea hakeudut itse koulutukseen, mikäli peruskurssi on sinulta vielä käymättä.

1.-5.11.2010 Työsuojelun peruskurssi
13.-17.12.2010 Luottamusmiesten peruskurssi

Autoalan täydennyskurssi – palkkaustekniikka sekä Autoalan luottamusmiesten jatkokurssi siirrettiin keväältä syksyyn. Nyt on aika hakeutua näihin koulutuksiin.

8.-12.11.2010 Autoalan luottamusmiesten jatkokurssi
8.-10.12.2010 Autoalan täydennyskurssi - Palkkaustekniikka

---
Metalliliiton koulutuksen toiminta-alue vastaa koulutukseen liittyviin kysymyksiin.