14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Tulosta artikkeli

Metalliliitto jatkaa Murikka-opiston kehittämistä

Metalliliitto järjestää omaa koulutustaan Metallityöväen Murikka-opistossa. Toiminnan turvaaminen jatkossakin on lähtökohtana opiston kehittämistä pohtineen työryhmän raportissa. Kiljavan opiston talousongelmat eivät sinänsä vaikuta Murikan toimintaan.

Työryhmän raportti esiteltiin toukokuussa Metalliliiton liittotoimikunnalle, joka hyväksyi sen opiston kehittämistyön pohjaksi. Työryhmä linjaa Murikan kehittämisen Metalliliitto-lähtöiseksi. Opisto säilytetään liiton omana opistona, joka toimii itsenäisesti suhteessa muihin opistoihin.

Tavoitteeksi raportissa asetetaan, että Murikasta kehittyy teollisuuden työelämän opisto, jonka palveluja, kursseja ja koulutusta tarjotaan Metallin jäsenten lisäksi muun muassa teollisuuden muille ammattiliitoille.

Murikan kehittämisraportista
lisätietoa
.

SAK:N HALLITUS HALUAA ARVIOIDA AY-KOULUTUKSEN UUDELLEEN

SAK:n hallitus on velvoittanut SAK:n koulutussäätiön arvioimaan ay-koulutuksen toimintakonseptin uudelleen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Tähän mennessä koulutussäätiön tarjoama ay-koulutus on hoidettu pääasiassa Nurmijärvellä sijaitsevan Kiljavan opiston kautta. Opiston tarjoaman internaattityyppisen ay-koulutuksen kysyntä on kuitenkin koko ajan vähentynyt. Samalla lyhytkestoisen ja lähellä opiskelijan kotipaikkaa tapahtuvan koulutuksen kysyntä on kasvanut.

SAK:n hallituksen päätöksen mukaan SAK:n koulutussäätiön on sen vuoksi ensi vuoden aikana arvioitava erilaiset ay-koulutuksen järjestämisvaihtoehdot. Toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien uudelleenjärjestelyjen vuoksi Kiljavan opiston henkilökunnan kanssa käydään yt-neuvottelut.

Kansanopistona toimiva Kiljavan opisto järjestää edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen liittyvää koulutusta. Se huolehtii myös niiden SAK:laisten ammattiliittojen aktiivien perus- ja jatkokoulutuksesta, joilla ei ole omaa opistoa.