14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Tulosta artikkeli

Ylityökielto mekaanisen metsäteollisuuden työpaikoilla

Metallityöväen Liitto ry on yhtynyt Puu- ja erityisalojen Liitto ry:n esittämiin työehtosopimuksen muutosvaatimuksiin, jotka on esitetty Metsäteollisuus ry:lle.

Puu- ja erityisalojen liitto on julistanut ylityökiellon, joka koskee mm. mekaanisen metsäteollisuuden työpaikkoja. Ylityökielto johtuu siitä, että alan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet hyväksyttävästi, kun Metsäteollisuus ry ei ole suostunut solmimaan alalle esitettyä työehtosopimusratkaisua.

Metallityöväen Liitto ilmoittaa, että mekaanisen metsäteollisuuden piirissä työkentelevät, Metallityöväen Liittoon järjestäytyneet korjaamotyöntekijät osallistuvat julistetun ylityökiellon piiriin.

Ylityökielto ei koske varsinaista hätätyötä ja voimalaitoksia.

Ylityökielto kestää niin kauan, kunnes ehdotettuihin sopimusmuutoksiin on saatu myönteinen ratkaisu.

Metallityöväen Liittoon järjestäytyneet työntekijät osallistuvat niihin painostustoimenpiteisiin ja niissä työpaikoissa ja niinä ajankohtina sekä siinä laajuudessa kuin Puu- ja erityisalojen Liitto katsoo tarpeelliseksi työehtosopimuksen uudistamiseksi.

Lisätietoja ylityökiellosta ja neuvottelujen etenemisestä saa Metallityöväen Liitosta Kari Lähteenmäeltä, puh. 050 356 1614 sekä Puu- ja erityisalojen verkkosivuilta
www.puuliitto.fi
.

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY

Riku Aalto
puheenjohtaja

Matti Mäkelä
sihteeri