14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Tulosta artikkeli

Liitto auttaa tapaturma-asioissa

Metalliliitto auttaa jäseniään tapaturman sattuessa ja ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin. Liiton työsuojeluyksikkö haluaa kiinnittää asiaan huomiota, sillä se ei näytä olevan selvä kaikille luottamustehtävissä toimiville.

Esimerkiksi sormen nivelen menetys tai muu vakava työtapaturma kuuluu työnantajan korvauksen piiriin. Nämä korvaukset siis tulevat vakuutusyhtiön maksamien korvausten päälle. Liitto selvittää tapaukset ja tarvittaessa hakee korvauksia jäsenelleen.

Jokin aika sitten tuli esille tapaturma, jonka jälkihoidossa ei ole toimittu oikein. Työntekijä oli putoamisen seurauksena loukannut oikean kätensä. Työpaikalla ei tehty ilmoitusta työsuojeluviranomaiselle eikä poliisille. Kaksi vuotta on jo kulunut, joten rikosasia on vanhentunut. Vakuutusyhtiö määräsi työkokeiluun, joka ei onnistunut.

Uhri oli liiton jäsen, mutta luottamushenkilöt eivät olleet selvillä siitä, mikä on liiton rooli tapaturma-asioissa. Jäsentä neuvottiin palkkaamaan oma lakimies hoitamaan asiaa. Hän toimi näin ja sai asian kuntoon omilla rahoillaan. Uhri on kuitenkin edelleen työkyvytön, ja hänelle on esitelty uusia työkokeiluja. Lisäksi työnantaja ehdottelee, että hän irtisanoutuisi työsuhteestaan.

Työsuojeluyksikössä on laadittu ohjevihkonen, johon on koottu keskeiset toimenpiteet ja ohjeet siitä, miten tapaturmatilanteessa tulee menetellä. Tähän opukseen on syytä perehtyä, jotta vahingon satuttua voidaan ohjata jäsen oikeille raiteille ajoissa ja turvata hänen etunsa. Tapaturmaopasta voi tilata liiton postituksesta (postitus@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41026) ja se on myös
liiton kotisivuilla.

Jos on kyse vakavasta tapaturmasta (vihkossa on tämän määritelmä), tulee aina ottaa yhteys liiton työsuojeluyksikköön.

Tapaturma-asioita hoitaa työsuojelutoimitsija Jouni Salonen, jouni.salonen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41134 tai 040 860 1641.

Vakuutusyhtiön asoita hoitaa työsuojelusihteeri Marjut Lumijärvi, marjut.lumijarvi@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41136 tai 040 555 0231.