14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Ylityökielto mekaanisen metsäteollisuuden työpaikoilla

Metallityöväen Liitto ry on yhtynyt Puu- ja erityisalojen Liitto ry:n esittämiin työehtosopimuksen muutosvaatimuksiin, jotka on esitetty Metsäteollisuus ry:lle.

Autoalan neuvottelut takkuavat

Autoalan palkkaneuvottelussa ei ole edistytty. Mikäli 16.9. mennessä ei ratkaisua saada, päättyy nykyinen työehtosopimus ilman irtisanomista 30.9.2010. Sopimusneuvotteluja on alan neuvottelijoiden mukaan tarkoitus jatkaa syyskuun loppuun saakka.

Liitto auttaa tapaturma-asioissa

Metalliliitto auttaa jäseniään tapaturman sattuessa ja ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin. Liiton työsuojeluyksikkö haluaa kiinnittää asiaan huomiota, sillä se ei näytä olevan selvä kaikille luottamustehtävissä toimiville.

Vielä ehtii laittaa hakemuksen turvallisuuskampanjaan

Turvallisuuden edistämiskampanjan kolmas hakukierros päättyy 26. syyskuuta. Metalliliitto järjestää jäsenkampanjan If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Parhaille ehdotuksille jaetaan tukea turvatuotteina tai rahana.

Palkkakysely tulossa lokakuun alussa

Metallin pääalan, pelti- ja teollisuuseristysalan sekä kaivosalan palkkaratkaisun paikallisesta toteuttamisesta pitää sopia 30.9. mennessä. Lokakuun alussa näiden alojen luottamusmiehille lähetetään postitse kysely siitä, miten heidän yrityksessään palkkaratkaisu on sovittu toteutettavaksi.

Työntutkimus- ja tuottavuuskoulutusta luottamushenkilöille

Teknologiateollisuus ry järjestää koulutuksia, jotka käsittelevät mm. työntutkimusta, työnmittausta ja tuottavuuden kehittämistä. Liittojen välillä on sovittu, että myös Metalliliiton luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja heidän varansa voivat osallistua valmennuspäiville.

SASK:n solidaarisuuspäivät Hämeenlinnassa tammikuussa

Suomalaisen ay-liikkeen suurin kansainvälisyystapahtuma SASK:n solidaarisuuspäivät järjestetään Hämeenlinnan Verkatehtaalla 22.– 23.1.2011. Tapahtuma käynnistää samalla SASK:n toiminnan 25-vuotisjuhlavuoden.

Ay-liikkeen tulevaisuus pohdittavana

Juuri ilmestyneessä SAK:n tulevaisuuspuheenvuorossa peilataan SAK:laista ammattiyhdistysliikettä nyt ja tulevaisuudessa. Otsikkona on "Hitaan näivettymisen tie vai voimakas arjen vaikuttaja?"

Metalliliitto jatkaa Murikka-opiston kehittämistä

Metalliliitto järjestää omaa koulutustaan Metallityöväen Murikka-opistossa. Toiminnan turvaaminen jatkossakin on lähtökohtana opiston kehittämistä pohtineen työryhmän raportissa. Kiljavan opiston talousongelmat eivät sinänsä vaikuta Murikan toimintaan.

Ehdota SAK:n Duunari-stipendin saajaa

Onko työpaikallasi fiksu nuori työntekijä, joka olisi huomionosoituksen arvoinen? SAK etsii hyvää duunarihenkeä osoittanutta nuorta osaajaa.

Presentationstransparenter om innehållet i kollektivavtalet

Vid informationsmötena gällande kollektivavtalet utnyttjar man en transparentserie som beskriver innehållet i avtalet samt klarlägger lönebestämmelserna med hjälp av exempel.

Syksyn kursseja Murikassa

Luottamustoimesi hoitaminen työpaikalla vaatii kouluttautumista. Murikka-opiston perus-, jatko- ja täydennyskoulutus antaa sinulle paremmat eväät selviytyä tehtävistäsi työpaikalla.

SAK:n syyskuun uutiskirje

SAK:n syyskuun uutiskirjeessä aiheina ovat muun muassa ay-koulutus, harmaan talouden torjunta ja puheenjohtaja Lylyn näkemys yhteisestä palkankorotustavoitteesta.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Ylityökielto mekaanisen metsäteollisuuden työpaikoilla

Metallityöväen Liitto ry on yhtynyt Puu- ja erityisalojen Liitto ry:n esittämiin työehtosopimuksen muutosvaatimuksiin, jotka on esitetty Metsäteollisuus ry:lle.

Metallityöväen Liitto ry on yhtynyt Puu- ja erityisalojen Liitto ry:n esittämiin työehtosopimuksen muutosvaatimuksiin, jotka on esitetty Metsäteollisuus ry:lle.

Puu- ja erityisalojen liitto on julistanut ylityökiellon, joka koskee mm. mekaanisen metsäteollisuuden työpaikkoja. Ylityökielto johtuu siitä, että alan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet hyväksyttävästi, kun Metsäteollisuus ry ei ole suostunut solmimaan alalle esitettyä työehtosopimusratkaisua.

Metallityöväen Liitto ilmoittaa, että mekaanisen metsäteollisuuden piirissä työkentelevät, Metallityöväen Liittoon järjestäytyneet korjaamotyöntekijät osallistuvat julistetun ylityökiellon piiriin.

Ylityökielto ei koske varsinaista hätätyötä ja voimalaitoksia.

Ylityökielto kestää niin kauan, kunnes ehdotettuihin sopimusmuutoksiin on saatu myönteinen ratkaisu.

Metallityöväen Liittoon järjestäytyneet työntekijät osallistuvat niihin painostustoimenpiteisiin ja niissä työpaikoissa ja niinä ajankohtina sekä siinä laajuudessa kuin Puu- ja erityisalojen Liitto katsoo tarpeelliseksi työehtosopimuksen uudistamiseksi.

Lisätietoja ylityökiellosta ja neuvottelujen etenemisestä saa Metallityöväen Liitosta Kari Lähteenmäeltä, puh. 050 356 1614 sekä Puu- ja erityisalojen verkkosivuilta
www.puuliitto.fi
.

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY

Riku Aalto
puheenjohtaja

Matti Mäkelä
sihteeri

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Autoalan neuvottelut takkuavat

Autoalan palkkaneuvottelussa ei ole edistytty. Mikäli 16.9. mennessä ei ratkaisua saada, päättyy nykyinen työehtosopimus ilman irtisanomista 30.9.2010. Sopimusneuvotteluja on alan neuvottelijoiden mukaan tarkoitus jatkaa syyskuun loppuun saakka.

Autoalan palkkaneuvottelussa ei ole edistytty. Mikäli 16.9. mennessä ei ratkaisua saada, päättyy nykyinen työehtosopimus ilman irtisanomista 30.9.2010. Sopimusneuvotteluja on alan neuvottelijoiden mukaan tarkoitus jatkaa syyskuun loppuun saakka.

Autoalan ammattiosastoja tullaan erikseen informoimaan tilanteesta ja antamaan ohjeet, jos sopimukseen ei päästä.
Autoalan sopijaosapuolet Autoalan Keskusliitto ja Metallityöväen Liitto sopivat keväällä neuvottelujen siirtämisestä syksyyn.


lisätietoja:

liiton sihteeri Matti Mäkelä, matti.makela@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41002 tai 0400 515 942

työehtosihteeri Mauri Nieminen, mauri.nieminen@metalliliitto.fi, puh 020 77 41103 tai 040 534 2979

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Liitto auttaa tapaturma-asioissa

Metalliliitto auttaa jäseniään tapaturman sattuessa ja ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin. Liiton työsuojeluyksikkö haluaa kiinnittää asiaan huomiota, sillä se ei näytä olevan selvä kaikille luottamustehtävissä toimiville.

Metalliliitto auttaa jäseniään tapaturman sattuessa ja ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin. Liiton työsuojeluyksikkö haluaa kiinnittää asiaan huomiota, sillä se ei näytä olevan selvä kaikille luottamustehtävissä toimiville.

Esimerkiksi sormen nivelen menetys tai muu vakava työtapaturma kuuluu työnantajan korvauksen piiriin. Nämä korvaukset siis tulevat vakuutusyhtiön maksamien korvausten päälle. Liitto selvittää tapaukset ja tarvittaessa hakee korvauksia jäsenelleen.

Jokin aika sitten tuli esille tapaturma, jonka jälkihoidossa ei ole toimittu oikein. Työntekijä oli putoamisen seurauksena loukannut oikean kätensä. Työpaikalla ei tehty ilmoitusta työsuojeluviranomaiselle eikä poliisille. Kaksi vuotta on jo kulunut, joten rikosasia on vanhentunut. Vakuutusyhtiö määräsi työkokeiluun, joka ei onnistunut.

Uhri oli liiton jäsen, mutta luottamushenkilöt eivät olleet selvillä siitä, mikä on liiton rooli tapaturma-asioissa. Jäsentä neuvottiin palkkaamaan oma lakimies hoitamaan asiaa. Hän toimi näin ja sai asian kuntoon omilla rahoillaan. Uhri on kuitenkin edelleen työkyvytön, ja hänelle on esitelty uusia työkokeiluja. Lisäksi työnantaja ehdottelee, että hän irtisanoutuisi työsuhteestaan.

Työsuojeluyksikössä on laadittu ohjevihkonen, johon on koottu keskeiset toimenpiteet ja ohjeet siitä, miten tapaturmatilanteessa tulee menetellä. Tähän opukseen on syytä perehtyä, jotta vahingon satuttua voidaan ohjata jäsen oikeille raiteille ajoissa ja turvata hänen etunsa. Tapaturmaopasta voi tilata liiton postituksesta (postitus@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41026) ja se on myös
liiton kotisivuilla.

Jos on kyse vakavasta tapaturmasta (vihkossa on tämän määritelmä), tulee aina ottaa yhteys liiton työsuojeluyksikköön.

Tapaturma-asioita hoitaa työsuojelutoimitsija Jouni Salonen, jouni.salonen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41134 tai 040 860 1641.

Vakuutusyhtiön asoita hoitaa työsuojelusihteeri Marjut Lumijärvi, marjut.lumijarvi@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41136 tai 040 555 0231.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Vielä ehtii laittaa hakemuksen turvallisuuskampanjaan

Turvallisuuden edistämiskampanjan kolmas hakukierros päättyy 26. syyskuuta. Metalliliitto järjestää jäsenkampanjan If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Parhaille ehdotuksille jaetaan tukea turvatuotteina tai rahana.

Turvallisuuden edistämiskampanjan kolmas hakukierros päättyy 26. syyskuuta. Metalliliitto järjestää jäsenkampanjan If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Parhaille ehdotuksille jaetaan tukea turvatuotteina tai rahana.

Turvallisuuden edistämiskampanja 2010:n tavoite on tehdä Metalliliiton jäsenten arki turvallisemmaksi. Tukea voi hakea turvallisuutta edistäviin hankintoihin ja projekteihin, esimerkiksi ensiapukurssin järjestämiseen tai turvaliivien sekä otsalamppujen hankintaan ammattiosaston tapahtumaa varten. Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka lisäävät liiton jäsenten turvallisuutta työpaikan porttien ulkopuolella; vastuu työskentelyolosuhteiden turvallisuudesta kuuluu työnantajalle.

Hakemuksia voivat lähettää yksittäiset jäsenet, työhuonekunnat, ammattiosastot, liiton aluejärjestöt jne. Vaikkapa Murikan kurssikaverien porukka voi osallistua. Olennaista on se, että hakija tai hakijat ovat metalliliittolaisia.

Turvallisuuskampanjassa on vuoden aikana neljä hakua. Kampanjasta vastaava työryhmä tekee päätöksensä ja myöntää tuet hakukuukautta seuraavan kuun puoliväliin mennessä. Sama hakija voi saada tukea vain kerran kalenterivuoden aikana. Suurin mahdollinen yksittäinen tuki on 1 000 euroa.

Hakemukset toivotaan tehtäväksi
netin kautta
, mutta niitä voi lähettää myös postitse. Lisätietoja kampanjasta antavat sihteeri Jaana Lahtinen, puh. 020 77 41071 ja työsuojelutoimitsija Jouni Salonen, puh. 020 77 41134.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Palkkakysely tulossa lokakuun alussa

Metallin pääalan, pelti- ja teollisuuseristysalan sekä kaivosalan palkkaratkaisun paikallisesta toteuttamisesta pitää sopia 30.9. mennessä. Lokakuun alussa näiden alojen luottamusmiehille lähetetään postitse kysely siitä, miten heidän yrityksessään palkkaratkaisu on sovittu toteutettavaksi.

Metallin pääalan, pelti- ja teollisuuseristysalan sekä kaivosalan palkkaratkaisun paikallisesta toteuttamisesta pitää sopia 30.9. mennessä. Lokakuun alussa näiden alojen luottamusmiehille lähetetään postitse kysely siitä, miten heidän yrityksessään palkkaratkaisu on sovittu toteutettavaksi.

Kyselyn tekee Metalliliiton tutkimusyksikkö. Liittovaltuusto hyväksyi neuvottelutulokset kokouksessaan 26.8.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Työntutkimus- ja tuottavuuskoulutusta luottamushenkilöille

Teknologiateollisuus ry järjestää koulutuksia, jotka käsittelevät mm. työntutkimusta, työnmittausta ja tuottavuuden kehittämistä. Liittojen välillä on sovittu, että myös Metalliliiton luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja heidän varansa voivat osallistua valmennuspäiville.

Teknologiateollisuus ry järjestää koulutuksia, jotka käsittelevät mm. työntutkimusta, työnmittausta ja tuottavuuden kehittämistä. Liittojen välillä on sovittu, että myös Metalliliiton luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja heidän varansa voivat osallistua valmennuspäiville.

Koulutukseen voi osallistua yhdeksi tai kahdeksi päiväksi. Seuraavat valmennukset ovat Seinäjoella 28.-29.9., Vantaalla 5.-6.10. ja Tampereella 2.-3.11.

Ensimmäisenä valmennuspäivänä aiheena on "Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen havainnointitutkimuksella", toisena valmennuspäivänä aiheena on "Tuotanto tasapainoon".

Johtamistaidon opisto Kirkkonummella antaa myös koulutusta työntutkimuksesta ja seuraavat Työntutkimus-ja työnmittaustutkinnot alkavat 11.-12.10.2010 ja 10.-11.1.2011. Kutsut ja kurssien kuvaukset ovat oheisessa pdf-liitteessä.

Ilmoittautumiset
Teknologiateollisuuden sivuilta
.

Metalliliitossa kursseja koskeviin kysymyksiin vastaa työehtosihteeri Mirjami Suikki, mirjami.suikki@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41106 tai 0400 515 941.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

SASK:n solidaarisuuspäivät Hämeenlinnassa tammikuussa

Suomalaisen ay-liikkeen suurin kansainvälisyystapahtuma SASK:n solidaarisuuspäivät järjestetään Hämeenlinnan Verkatehtaalla 22.– 23.1.2011. Tapahtuma käynnistää samalla SASK:n toiminnan 25-vuotisjuhlavuoden.

Suomalaisen ay-liikkeen suurin kansainvälisyystapahtuma SASK:n solidaarisuuspäivät järjestetään Hämeenlinnan Verkatehtaalla 22.– 23.1.2011. Tapahtuma käynnistää samalla SASK:n toiminnan 25-vuotisjuhlavuoden.

Päivien teemana on Kunnon työ - Decent Work. Aiheeseen paneudutaan viiden kansainvälisen ammattijärjestön ja niiden suomalaisten jäsenliittojen yhteistyössä toteuttamissa ohjelmaosioissa. Metallialan problematiikkaa sekä järjestöjen kampanja- ja hanketoimintaa ovat päivillä esittelemässä Kansainvälisen Metallin IMF:n pääsihteeri Jyrki Raina sekä Metallin ja Toimihenkilöunionin puheenjohtajat Riku Aalto ja Antti Rinne.

Perinteiseen tapaan solidaarisuuspäivät on kaikille avoin koko viikonlopun tapahtuma. Tiukan asian lisäksi ohjelmassa on myös viihdettä sekä näyttelyitä ja elokuvaesityksiä. Ensimmäistä kertaa tapahtumassa järjestävät omat seminaarinsa myös SASKin yhteistyökumppanit Amnesty International Suomi, Kirkon Ulkomaanapu sekä WWF.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja SASK:n verkkosivuilta www.sask.fi. Sivujen kautta voi myös varata hotellimajoituksen Hämeenlinnasta ja maksaa osanottomaksun 30 euroa.

Ammattiosastojen kansainvälisten vastaavien tapaaminen järjestetään ensi vuonna Solidaarisuuspäivien yhteydessä perjantaina 21.1. Hämeenlinnassa. Kv. vastaaville lähetetään asiasta tarkempaa tietoa lokakuun aikana.

Lisätietoja Metalliliiton kansainvälisestä yksiköstä Jari Hakkaraiselta, puh. 020 774 1061 ja Maarit Rautiolta, puh. 020 774 1065.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Ay-liikkeen tulevaisuus pohdittavana

Juuri ilmestyneessä SAK:n tulevaisuuspuheenvuorossa peilataan SAK:laista ammattiyhdistysliikettä nyt ja tulevaisuudessa. Otsikkona on "Hitaan näivettymisen tie vai voimakas arjen vaikuttaja?"

Juuri ilmestyneessä SAK:n tulevaisuuspuheenvuorossa peilataan SAK:laista ammattiyhdistysliikettä nyt ja tulevaisuudessa. Otsikkona on "Hitaan näivettymisen tie vai voimakas arjen vaikuttaja?"

Vuonna 2007 SAK:n 100-vuotisjuhlavaltuustossa käynnistetyssä tulevaisuushankkeessa on etsitty vastauksia ay-liikkeen haasteisiin parintuhannen ihmisen voimin. Hanke on edennyt avoimena prosessina, jossa osallistujina ovat olleet SAK:n hallinto, SAK:n ja liittojen aktiiveja, liittojen asiantuntijoita, työelämän ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntijoita ja tutkijoita sekä kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa aletaan rakentaa tulevaisuusraporttia SAK:n kesäkuussa kokoontuvalle edustajakokoukselle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä liittojen hallintojen kanssa.

Tutustu hankkeeseen
SAK:n sivuilla
.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Metalliliitto jatkaa Murikka-opiston kehittämistä

Metalliliitto järjestää omaa koulutustaan Metallityöväen Murikka-opistossa. Toiminnan turvaaminen jatkossakin on lähtökohtana opiston kehittämistä pohtineen työryhmän raportissa. Kiljavan opiston talousongelmat eivät sinänsä vaikuta Murikan toimintaan.

Metalliliitto järjestää omaa koulutustaan Metallityöväen Murikka-opistossa. Toiminnan turvaaminen jatkossakin on lähtökohtana opiston kehittämistä pohtineen työryhmän raportissa. Kiljavan opiston talousongelmat eivät sinänsä vaikuta Murikan toimintaan.

Työryhmän raportti esiteltiin toukokuussa Metalliliiton liittotoimikunnalle, joka hyväksyi sen opiston kehittämistyön pohjaksi. Työryhmä linjaa Murikan kehittämisen Metalliliitto-lähtöiseksi. Opisto säilytetään liiton omana opistona, joka toimii itsenäisesti suhteessa muihin opistoihin.

Tavoitteeksi raportissa asetetaan, että Murikasta kehittyy teollisuuden työelämän opisto, jonka palveluja, kursseja ja koulutusta tarjotaan Metallin jäsenten lisäksi muun muassa teollisuuden muille ammattiliitoille.

Murikan kehittämisraportista
lisätietoa
.

SAK:N HALLITUS HALUAA ARVIOIDA AY-KOULUTUKSEN UUDELLEEN

SAK:n hallitus on velvoittanut SAK:n koulutussäätiön arvioimaan ay-koulutuksen toimintakonseptin uudelleen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Tähän mennessä koulutussäätiön tarjoama ay-koulutus on hoidettu pääasiassa Nurmijärvellä sijaitsevan Kiljavan opiston kautta. Opiston tarjoaman internaattityyppisen ay-koulutuksen kysyntä on kuitenkin koko ajan vähentynyt. Samalla lyhytkestoisen ja lähellä opiskelijan kotipaikkaa tapahtuvan koulutuksen kysyntä on kasvanut.

SAK:n hallituksen päätöksen mukaan SAK:n koulutussäätiön on sen vuoksi ensi vuoden aikana arvioitava erilaiset ay-koulutuksen järjestämisvaihtoehdot. Toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien uudelleenjärjestelyjen vuoksi Kiljavan opiston henkilökunnan kanssa käydään yt-neuvottelut.

Kansanopistona toimiva Kiljavan opisto järjestää edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen liittyvää koulutusta. Se huolehtii myös niiden SAK:laisten ammattiliittojen aktiivien perus- ja jatkokoulutuksesta, joilla ei ole omaa opistoa.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Ehdota SAK:n Duunari-stipendin saajaa

Onko työpaikallasi fiksu nuori työntekijä, joka olisi huomionosoituksen arvoinen? SAK etsii hyvää duunarihenkeä osoittanutta nuorta osaajaa.

Onko työpaikallasi fiksu nuori työntekijä, joka olisi huomionosoituksen arvoinen? SAK etsii hyvää duunarihenkeä osoittanutta nuorta osaajaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry julkistaa haettavaksi vuoden 2010 Duunari-stipendin työelämän nuorelle osaajalle, joka on esimerkillisellä aktiivisuudellaan osoittanut duunarihenkeä ja nostanut oman alansa ammatillista arvostusta. Stipendi on 1 000 euron suuruinen ja se luovutetaan SAK-päivien nuorisoseminaarissa 15.10.2010.

Ehdotusten takaraja on 30.9. Lue lisää
SAK:n sivuilta
.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Presentationstransparenter om innehållet i kollektivavtalet

Vid informationsmötena gällande kollektivavtalet utnyttjar man en transparentserie som beskriver innehållet i avtalet samt klarlägger lönebestämmelserna med hjälp av exempel.

Vid informationsmötena gällande kollektivavtalet utnyttjar man en transparentserie som beskriver innehållet i avtalet samt klarlägger lönebestämmelserna med hjälp av exempel.

Transparentpaketet har nu översatts även till svenska. Det finns bifogat i pdf-filen.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

Syksyn kursseja Murikassa

Luottamustoimesi hoitaminen työpaikalla vaatii kouluttautumista. Murikka-opiston perus-, jatko- ja täydennyskoulutus antaa sinulle paremmat eväät selviytyä tehtävistäsi työpaikalla.

Luottamustoimesi hoitaminen työpaikalla vaatii kouluttautumista. Murikka-opiston perus-, jatko- ja täydennyskoulutus antaa sinulle paremmat eväät selviytyä tehtävistäsi työpaikalla.

Seuraaville syksyn kursseille on vielä tilaa, katsothan työpaikallasi, että muutkin luottamushenkilöt kouluttautuvat tehtäviensä vaatimalle tasolle.

4.-8.10. Luottamusmiesten peruskurssi

4.-8.10. Työsuojelun jatkokurssi (2.viikko 1.-5.11.)

8.-12.11. Työsuojelun jatkokurssi (2. viikko 29.11.-3.12.)

15.-19.11. Työsuojelun jatkokurssi (2. viikko 13.-17.12.)

18.-20.10. Autoalan työsuojelun täydennyskurssi

8.-12.11. Autoalan luottamusmiesten jatkokurssi

---
Metallin täydennyskurssit:

1.-5.11. Palkkatekniikan kurssi

22.-24.11. Sairauspoissaolojen hallinta (yhteistä koulutusta)

---
Metalliliiton koulutuksen toiminta-alue vastaa koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

 
Metalliliiton uutiskirje

14.9.2010 | Uutiskirje 16 2010

SAK:n syyskuun uutiskirje

SAK:n syyskuun uutiskirjeessä aiheina ovat muun muassa ay-koulutus, harmaan talouden torjunta ja puheenjohtaja Lylyn näkemys yhteisestä palkankorotustavoitteesta.

SAK:n syyskuun uutiskirjeessä aiheina ovat muun muassa ay-koulutus, harmaan talouden torjunta ja puheenjohtaja Lylyn näkemys yhteisestä palkankorotustavoitteesta.

Uutiskatsaus ohessa pdf-liitteenä.