23.6.2010 | Uutiskirje 11 2010

Tulosta artikkeli

Keskusjärjestöiltä sitoumus sopimus- ja työrauhajärjestelmän kehittämiseen

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen suomalaisen sopimus- ja työrauhajärjestelmän uudistamistarpeesta. Työmarkkinajohtajat päättivät uudistamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kehittämisehdotuksista.

Tavoitteena on vahvistaa työmarkkinajärjestelmän toimivuutta ja tasapainoa. Toimiva neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä ja sitä tukeva ajantasainen lainsäädäntö turvaa työmarkkinoiden vakautta, ennustettavuutta ja suomalaisten hyvinvointia.

Työmarkkinoiden vakauden ja häiriöttömyyden merkitys kilpailutekijänä korostuu kansainvälisen talouden oloissa. Se on myös edellytys julkisen palvelutuotannon varmistamiselle. Keskusjärjestöt korostavat, että työriitojen sovitteluprosessia ja sitä edeltävää neuvottelutoimintaa tulee kehittää kiistojen sovinnollisen ratkaisemisen edistämiseksi.

Uutinen asiasta
liiton sivuilla.

Mm. SAK:n sivuilla on
sopimus kokonaisuudessaan.