3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Tulosta artikkeli

Teollisuudessa on tulevaisuus

Suomen kaltaisen kehittyneen maan teollisuus voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa vain panostamalla osaamiseen ja uusiin tuotteisiin, todetaan Metalliliiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa. Ohjelmaa käsiteltiin valtuuston kokouksessa Helsingissä.


Puskurioppilaitokset nopeaan reagointiin

Suomalainen koulutusjärjestelmä on perusteiltaan hyvä, mutta sitä voidaan vielä parantaa. Metalliliitto esittää, että koulutusjärjestelmän reagointikykyä parannetaan nimeämällä kullekin toimialalle eri koulutustasoja edustavat puskurioppilaitokset. Näiden tehtävänä on seurata toimialojensa kehitystä ja nopeasti reagoida koulutustarjonnallaan työmarkkinoilla ilmaantuviin työvoiman kysynnän muutoksiin.


Päästökaupan pohjaksi ominaispäästöt

Liitto kannattaa kestävän kehityksen tavoitetta ja periaatetta. Maailman on pysyttävä ekologisen kestävyytensä rajoissa, mikä edellyttää kasvihuonepäästöjen maailmanlaajuista rajoittamista. Liitto vaatii oikeudenmukaista, kattavaa ja sitovaa ominaispäästöihin perustuvaa sektorikohtaista globaalia päästökauppajärjestelmää. Tämä järjestelmä kannustaa kaikkia vähentämään päästöjä ja myös palkitsee niitä tuotantolaitoksia, jotka ovat jo panostaneet päästöjen vähentämiseen.

Euroopan unioni on näyttänyt muille maille esimerkkiä päästöjen vähentämiseen tähtäävässä politiikassa. EU:n ei kuitenkaan pidä tuhota ilmastopolitiikalla oman teollisuutensa toimintaedellytyksiä. Jos päästörajoituksia toteutetaan vain Euroopassa, karkaa tuotanto täältä muille alueille eikä ilmastonmuutos pysähdy. Tämä pitää estää ottamalla käyttöön ”hiilitulli” niiden alueiden tuotteille, jotka eivät ole mukana päästörajoituksissa.

Ilmastomuutoksen torjuminen luo merkittävät kansainväliset markkinat puhtaan teknologian tuotteille. Siksi pyrkiminen päästövähennyksiin on suomalaisen metalliteollisuuden näkökulmasta syytä nähdä mahdollisuutena, joka tarjoaa uusia, kasvavia markkinoita.


Transaktiovero käyttöön

Metalliliitto esittää myös, että spekulatiivisia kansainvälisiä rahoitusliikkeitä ryhdyttäisiin hillitsemään ottamalla käyttöön kansainvälinen transaktiovero.

Liittovaltuustossa tehtiin muutamia täsmennysesityksiä ohjelmaan. Lopullinen versio hyväksytään liittotoimikunnan kokouksessa 10.6.2010. Ohjelma tulee sen jälkeen myös liiton verkkosivuille.


Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Jorma Antila, puh. 020 77 41200 tai 040 586 1028
Puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 020 77 41000 tai 0400 711 072

---
Se denna nyhet
på svenska
.