3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Tulosta artikkeli

Syksyn pitkä kurssi

Edunvalvonnan ykkösketju: nyt on aika aloittaa valmistelut syksyn pitkää kurssia varten.

Mikäli tehtävääsi liittyvä koulutus on kunnossa, on syytä hypätä seuraavalle opinportaalle. Täytä kurssihakemus yhdessä työnantajasi kanssa. Tämän jälkeen voitkin alkaa nauttia täysin siemauksin kesästä, kun jatkokoulutussuunnitelmasi syksyä varten on tehty. Mikäli olet itse jo käynyt kuukauden kurssin, huolehdithan kurssin markkinoinnista paikallisesti ja levität tietoa toisille luottamustehtävissä toimiville.

OSALLISTUJAN AREENAT; kuukauden kurssi 4.–29.10.2010.

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia toimia työelämän tietoisena kehittäjänä.

Opiskelu perustuu tutkivaan oppimiseen ja omien taitojen harjaannuttamiseen. Kurssin sisällölliset teemat vaihtuvat viikoittain, samoin työskentelytavat.
Ensimmäisen viikon teemana ovat edunvalvojan elämänhallintataidot ja voimavarat. Jakson aikana analysoidaan omia osaamistarpeita ja laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Tutkitaan oman jaksamisen rajoja sekä sitä, miten tyytyväisiä osallistujat ovat omiin sosiaalisiin rooleihinsa työssä ja siviilissä.

Toisella viikolla kohdistetaan katse työelämän muutostrendeihin. Tutkitaan itse ja opitaan toisilta. Syvennytään oman edunvalvontatyön tai työelämän ilmiöihin – jokainen voi tehdä valinnan oman mielenkiintonsa mukaan. Samalla lisääntyvät kirjoittamisen ja tiedonhankinnan taidot.

Kolmannella viikolla tutkivan oppimisen kohteena on uudistuva ammattiyhdistysliike. Millaisia strategioita ja kehittämisnäkemyksiä osallistujilla on? Argumentaatio- ja puheharjoitusten avulla lisätään omaa ja toisten ymmärrystä. Samalla saadaan tuntumaa opetusviestintään ja opitaan havainnollistamista.

Viimeisen viikon teemana on muuttuva yhteiskunta. Yhteistoiminnallisen palapelitekniikan avulla vahvistetaan yhteiskunnallista tietoisuutta sekä opetusviestinnän, tiedonhankinnan ja tutkivan oppimisen taitoja.

Opiskelu kuuluu työnantajan tuen piiriin, joten työnantaja korvaa kurssiajalta ansionmenetyksen KTA;n mukaan sekä ateriakorvauksen opistolle (23,32€/pv). Liitto korvaa yhden edestakaisen matkan kurssin aikana halvimman matkustustavan mukaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää aiheesta, ole yhteydessä koulutuksen toiminta-alueelle (liiton vaihde, puh. 020 77 4001) tai kurssin vastuuopettajiin Jorma Lehtoseen (jorma.lehtonen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41513) tai Marjo Nurmeen (marjo.nurmi@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41514)