3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Liittovaltuusto: Palkkaratkaisu olisi ollut myönteinen viesti

Metalliliiton liittovaltuusto paheksuu työnantajien haluttomuutta sopia teknologiateollisuuden palkankorotuksista juuri keskeytyneissä palkkaneuvotteluissa. Palkkaratkaisun syntyminen tänä keväänä olisi ollut myönteinen, vakautta ja tulevaisuudenuskoa luova viesti.

Teollisuudessa on tulevaisuus

Suomen kaltaisen kehittyneen maan teollisuus voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa vain panostamalla osaamiseen ja uusiin tuotteisiin, todetaan Metalliliiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa.

Syksyn pitkä kurssi

Edunvalvonnan ykkösketju: nyt on aika aloittaa valmistelut syksyn pitkää kurssia varten.

Käytä kesällä jäsenetujasi

Metalliliiton jäsenet saavat tänä kesänä alennusta tietyistä huvi- ja vesipuistoista esittämällä jäsenkorttinsa.

Palkkaraportti: Keskituntipalkka 15,50 euroa

Tilastollinen säännöllisen työajan keskituntipalkka metalliteollisuudessa oli 15,50 euroa vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Tämä käy ilmi liiton tutkimusyksikön tekemästä palkkaraportista.

Metallialan näkymät parantumassa

Metalliteollisuuden kehitys oli viime vuonna historiallisen heikko. Suhdanneraportin mukaan näkymät tälle vuodelle ovat parantuneet selvästi, mutta kovin valoisia ne eivät ole vieläkään.

Autoalalla elpymisen merkkejä näkyvissä

Uusien autojen myynti on virkistymään päin, kertoo autoalan suhdannekatsaus 2010. Myös autohuollon työtilanne on ollut kohtuullisen hyvä ja jatkunee sellaisena.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Liittovaltuusto: Palkkaratkaisu olisi ollut myönteinen viesti

Metalliliiton liittovaltuusto paheksuu työnantajien haluttomuutta sopia teknologiateollisuuden palkankorotuksista juuri keskeytyneissä palkkaneuvotteluissa. Palkkaratkaisun syntyminen tänä keväänä olisi ollut myönteinen, vakautta ja tulevaisuudenuskoa luova viesti.

Metalliliiton liittovaltuusto paheksuu työnantajien haluttomuutta sopia teknologiateollisuuden palkankorotuksista juuri keskeytyneissä palkkaneuvotteluissa. Palkkaratkaisun syntyminen tänä keväänä olisi ollut myönteinen, vakautta ja tulevaisuudenuskoa luova viesti.

Kevätkokoukseensa kokoontunut liittovaltuusto muistuttaa työnantajia lupauksista, joita on annettu paikallisesta sopimisesta työpaikoilla. Osalla työpaikoista paikallinen sopiminen on edelleen työnantajan sanelua.

Liittovaltuusto käsitteli Metalliliiton teollisuuspoliittisen ohjelman. Liittovaltuusto vaatii, että Suomi vaikuttaa kansainvälisiin ilmastopoliittisiin ratkaisuihin niin, että päätökset eivät heikennä suomalaisen palkansaajan ja teollisuuden mahdollisuuksia. Maailmanlaajuisilla, sitovilla sopimuksilla on taattava tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Suomalaisen teollisuuden edun mukaista on, että kansainvälisen talouden yhdentyminen jatkuu ja vapaakauppa lisääntyy. Se ei voi kuitenkaan tapahtua ilman yhteisiä kansainvälisiä rajoituksia ja valvontaa.

Liittovaltuusto peräänkuuluttaa valtiolta asennemuutosta teollisuuspolitiikkaan. Hallituksen on paneuduttava vakavasti teollisuuden toimintaedellytysten aktiiviseen ja määrätietoiseen kehittämiseen, liittovaltuusto vaatii.

Liittovaltuusto kokoontui 1.-2.6.2010 Helsingissä.


---
Se denna nyhet
på svenska
.

Lue myös kooste valtuuston
yleiskeskustelusta
.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Teollisuudessa on tulevaisuus

Suomen kaltaisen kehittyneen maan teollisuus voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa vain panostamalla osaamiseen ja uusiin tuotteisiin, todetaan Metalliliiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa.

Suomen kaltaisen kehittyneen maan teollisuus voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa vain panostamalla osaamiseen ja uusiin tuotteisiin, todetaan Metalliliiton uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa. Ohjelmaa käsiteltiin valtuuston kokouksessa Helsingissä.


Puskurioppilaitokset nopeaan reagointiin

Suomalainen koulutusjärjestelmä on perusteiltaan hyvä, mutta sitä voidaan vielä parantaa. Metalliliitto esittää, että koulutusjärjestelmän reagointikykyä parannetaan nimeämällä kullekin toimialalle eri koulutustasoja edustavat puskurioppilaitokset. Näiden tehtävänä on seurata toimialojensa kehitystä ja nopeasti reagoida koulutustarjonnallaan työmarkkinoilla ilmaantuviin työvoiman kysynnän muutoksiin.


Päästökaupan pohjaksi ominaispäästöt

Liitto kannattaa kestävän kehityksen tavoitetta ja periaatetta. Maailman on pysyttävä ekologisen kestävyytensä rajoissa, mikä edellyttää kasvihuonepäästöjen maailmanlaajuista rajoittamista. Liitto vaatii oikeudenmukaista, kattavaa ja sitovaa ominaispäästöihin perustuvaa sektorikohtaista globaalia päästökauppajärjestelmää. Tämä järjestelmä kannustaa kaikkia vähentämään päästöjä ja myös palkitsee niitä tuotantolaitoksia, jotka ovat jo panostaneet päästöjen vähentämiseen.

Euroopan unioni on näyttänyt muille maille esimerkkiä päästöjen vähentämiseen tähtäävässä politiikassa. EU:n ei kuitenkaan pidä tuhota ilmastopolitiikalla oman teollisuutensa toimintaedellytyksiä. Jos päästörajoituksia toteutetaan vain Euroopassa, karkaa tuotanto täältä muille alueille eikä ilmastonmuutos pysähdy. Tämä pitää estää ottamalla käyttöön ”hiilitulli” niiden alueiden tuotteille, jotka eivät ole mukana päästörajoituksissa.

Ilmastomuutoksen torjuminen luo merkittävät kansainväliset markkinat puhtaan teknologian tuotteille. Siksi pyrkiminen päästövähennyksiin on suomalaisen metalliteollisuuden näkökulmasta syytä nähdä mahdollisuutena, joka tarjoaa uusia, kasvavia markkinoita.


Transaktiovero käyttöön

Metalliliitto esittää myös, että spekulatiivisia kansainvälisiä rahoitusliikkeitä ryhdyttäisiin hillitsemään ottamalla käyttöön kansainvälinen transaktiovero.

Liittovaltuustossa tehtiin muutamia täsmennysesityksiä ohjelmaan. Lopullinen versio hyväksytään liittotoimikunnan kokouksessa 10.6.2010. Ohjelma tulee sen jälkeen myös liiton verkkosivuille.


Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Jorma Antila, puh. 020 77 41200 tai 040 586 1028
Puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 020 77 41000 tai 0400 711 072

---
Se denna nyhet
på svenska
.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Syksyn pitkä kurssi

Edunvalvonnan ykkösketju: nyt on aika aloittaa valmistelut syksyn pitkää kurssia varten.

Edunvalvonnan ykkösketju: nyt on aika aloittaa valmistelut syksyn pitkää kurssia varten.

Mikäli tehtävääsi liittyvä koulutus on kunnossa, on syytä hypätä seuraavalle opinportaalle. Täytä kurssihakemus yhdessä työnantajasi kanssa. Tämän jälkeen voitkin alkaa nauttia täysin siemauksin kesästä, kun jatkokoulutussuunnitelmasi syksyä varten on tehty. Mikäli olet itse jo käynyt kuukauden kurssin, huolehdithan kurssin markkinoinnista paikallisesti ja levität tietoa toisille luottamustehtävissä toimiville.

OSALLISTUJAN AREENAT; kuukauden kurssi 4.–29.10.2010.

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia toimia työelämän tietoisena kehittäjänä.

Opiskelu perustuu tutkivaan oppimiseen ja omien taitojen harjaannuttamiseen. Kurssin sisällölliset teemat vaihtuvat viikoittain, samoin työskentelytavat.
Ensimmäisen viikon teemana ovat edunvalvojan elämänhallintataidot ja voimavarat. Jakson aikana analysoidaan omia osaamistarpeita ja laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Tutkitaan oman jaksamisen rajoja sekä sitä, miten tyytyväisiä osallistujat ovat omiin sosiaalisiin rooleihinsa työssä ja siviilissä.

Toisella viikolla kohdistetaan katse työelämän muutostrendeihin. Tutkitaan itse ja opitaan toisilta. Syvennytään oman edunvalvontatyön tai työelämän ilmiöihin – jokainen voi tehdä valinnan oman mielenkiintonsa mukaan. Samalla lisääntyvät kirjoittamisen ja tiedonhankinnan taidot.

Kolmannella viikolla tutkivan oppimisen kohteena on uudistuva ammattiyhdistysliike. Millaisia strategioita ja kehittämisnäkemyksiä osallistujilla on? Argumentaatio- ja puheharjoitusten avulla lisätään omaa ja toisten ymmärrystä. Samalla saadaan tuntumaa opetusviestintään ja opitaan havainnollistamista.

Viimeisen viikon teemana on muuttuva yhteiskunta. Yhteistoiminnallisen palapelitekniikan avulla vahvistetaan yhteiskunnallista tietoisuutta sekä opetusviestinnän, tiedonhankinnan ja tutkivan oppimisen taitoja.

Opiskelu kuuluu työnantajan tuen piiriin, joten työnantaja korvaa kurssiajalta ansionmenetyksen KTA;n mukaan sekä ateriakorvauksen opistolle (23,32€/pv). Liitto korvaa yhden edestakaisen matkan kurssin aikana halvimman matkustustavan mukaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää aiheesta, ole yhteydessä koulutuksen toiminta-alueelle (liiton vaihde, puh. 020 77 4001) tai kurssin vastuuopettajiin Jorma Lehtoseen (jorma.lehtonen@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41513) tai Marjo Nurmeen (marjo.nurmi@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41514)

 
Metalliliiton uutiskirje

3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Käytä kesällä jäsenetujasi

Metalliliiton jäsenet saavat tänä kesänä alennusta tietyistä huvi- ja vesipuistoista esittämällä jäsenkorttinsa.

Metalliliiton jäsenet saavat tänä kesänä alennusta tietyistä huvi- ja vesipuistoista esittämällä jäsenkorttinsa.

1.6.-13.8.2010 jäsenet saavat 2 €:n alennuksen / henkilö
enintään viidelle hengelle seuraavista huvi- ja vesipuistoista:

- Vesipuisto Serena
- Puuhamaa
- Visulahti
- Tropiclandia ja
- Wasalandia

Alennuksen saa lipunmyyntipisteistä näyttämällä Metalliliiton jäsenkorttia.
Etua ei voi liittää muihin kampanjoihin eikä se koske Wasalandian ja Visulahden leirintäalueita. Lisätietoja huvi- ja vesipuistojen hinnoista ja aukioloajoista löytyy niiden kotisivuilta.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Palkkaraportti: Keskituntipalkka 15,50 euroa

Tilastollinen säännöllisen työajan keskituntipalkka metalliteollisuudessa oli 15,50 euroa vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Tämä käy ilmi liiton tutkimusyksikön tekemästä palkkaraportista.

Tilastollinen säännöllisen työajan keskituntipalkka metalliteollisuudessa oli 15,50 euroa vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Tämä käy ilmi liiton tutkimusyksikön tekemästä palkkaraportista.

Miesten keskituntipalkka oli 15,89 euroa ja naisten 13,49 euroa. Koko teollisuudessa keskiansio oli 15,41 euroa.

Vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä palkat olivat nousseet neljä senttiä eli 0,3 prosenttia. Kun samaan aikaan kuluttajahinnat laskivat yhden prosentin, merkitsi se sitä, että reaaliansiot nousivat metalliteollisuudessa 1,3 prosenttia. Koko teollisuudessa reaaliansiot nousivat 3,5 prosenttia.

Metallin toimialoista oli keskiansio metallien jalostuksessa 16,96 euroa, metallituoteteollisuudessa 14,88 euroa, kone- ja kulkuneuvoteollisuudessa 15,77 euroa, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 14,44 euroa sekä autokorjaamoissa 15,97 euroa.

Metalliteollisuudessa keskiansiot palkkaryhmittäin olivat: palkkaryhmä A 16,59 euroa, palkkaryhmä B 14,37 euroa ja palkkaryhmä C 12,63 euroa.

Autokaupan toimihenkilöistä konttorihenkilöstön kuukausikeskiansio vuoden 2009 lokakuussa oli 2536 euroa. Myyntihenkilöstöllä se oli 3310 euroa ja varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstöllä 2471 euroa.

Metalliteollisuuden säännöllisen työajan tuntiansio lasketaan niin, että eri palkkaustapojen mukaan suoritetuista töistä maksettuun keskimääräiseen palkkaan lisätään keskimääräinen vuorotyölisä, työajan tasaamisesta maksettava keskimääräinen lisä sekä maksettujen olosuhdelisien keskimäärä.

Palkkaraportti pdf-tiedostona ohessa.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Metallialan näkymät parantumassa

Metalliteollisuuden kehitys oli viime vuonna historiallisen heikko. Suhdanneraportin mukaan näkymät tälle vuodelle ovat parantuneet selvästi, mutta kovin valoisia ne eivät ole vieläkään.

Metalliteollisuuden kehitys oli viime vuonna historiallisen heikko. Suhdanneraportin mukaan näkymät tälle vuodelle ovat parantuneet selvästi, mutta kovin valoisia ne eivät ole vieläkään.

Metalliliiton tutkimusyksikön tuottamassa kevään 2010 suhdannekatsaus –raportissa todetaan, että metalliteollisuuden uudet tilaukset kasvoivat maaliskuussa selvästi tammi-helmikuun vaatimattomalta tasolta.

Raportti arvioi liikevaihdon kasvun jäävän kuitenkin sen verran hitaaksi, että työllisyys supistuu yhä noin pari prosenttia tänä vuonna. Henkilöstön vähennykset painottuvat kuitenkin alkuvuoteen.

Metalliteollisuuden keskeisissä vientimaissa on teollisuustuotanto noussut lähes kaikissa. Kasvu on ollut suhteellisen nopeaa. Suomen metalliteollisuuden kannalta vientimaiden kone- ja laiteinvestointien kehitys on keskeistä, koska tuotanto painottuu investointitavaroihin.

Tutkimusyksikön tuottamassa suhdannekatsauksessa selvitetään kansainvälisiä suhdannenäkymiä, Suomen metalliteollisuuden näkymiä ja taloudellista tilannetta, palkkakehitystä sekä metalliteollisuuden eri toimialojen näkymiä.

Raportti ohessa pdf-tiedostona.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.6.2010 | Uutiskirje 10 2010

Autoalalla elpymisen merkkejä näkyvissä

Uusien autojen myynti on virkistymään päin, kertoo autoalan suhdannekatsaus 2010. Myös autohuollon työtilanne on ollut kohtuullisen hyvä ja jatkunee sellaisena.

Uusien autojen myynti on virkistymään päin, kertoo autoalan suhdannekatsaus 2010. Myös autohuollon työtilanne on ollut kohtuullisen hyvä ja jatkunee sellaisena.

Metalliliiton tutkimusyksikön laatima raportti on ohessa pdf-tiedostona.