28.5.2010 | Uutiskirje 9 2010

Tulosta artikkeli

SAK: Kasvuun tarvitaan uusia eväitä

Nykyisestä taantumasta ei nousta 1990-luvun lääkkeillä. Tämän vuoksi suomalainen yhteiskunta tarvitsee kasvuun uusia eväitä, toteaa SAK viime viikolla julkistamassaan kasvu- ja elinkeinopoliittisessa puheenvuorossa.

Yritykset ja niiden toimintaympäristö ovat 2000-luvulla muuttuneet. Kotimaiset suuryritykset suuntaavat investointejaan ulkomaille ja työpaikkoja siirtyy pois Suomesta, SAK luettelee muutossuuntia.

Työelämän laatua ja tuottavuutta on SAK:n mielestä kehitettävä samanaikaisesti ja tuottavuudessa on haettava kestävää ja pitkän aikavälin kasvua.

Samalla SAK muistuttaa, ettei yksipuolinen kustannustehokkuus aina tarkoita parempaa lopputulosta. Esimerkiksi julkisella sektorilla tuottavuusohjelma on toiminut tavoitettaan vastaan.

Kestävä kasvu vaatii työelämältä inhimillisyyttä. Työhyvinvoinnin edistäminen, hyvä johtaminen sekä toimiva työn ja perheen yhteen sovittaminen ovat hyvän työelämän perusedellytyksiä, puheenvuorossa todetaan.

Työntekijät tarvitsevat muutoksessa turvaa ja mahdollisuuksia uudelleentyöllistymiseen ja -kouluttautumiseen. Työvoimapolitiikka ja koulutusjärjestelmä luovat SAK:n mukaan vahvan perustan kohdata tulevaisuus.

Talouskasvu perustuu laadukkaille julkisille palveluille ja infrastruktuurille. Toimiva alue- ja muu hallinto tukee kasvua. Jatkuva panostus innovaatiopolitiikkaan on välttämätöntä. Kohtuuhintaisen energian saatavuus ja energiaomavaraisuus ovat kilpailukyvyn tae, SAK luettelee.

Valtion tehtävänä on ylläpitää ja uudistaa yhteiskunnan infrastruktuuria. Pitkien etäisyyksien massa liikennejärjestelmän toimivuus on talouden elinehto. Uusien väyläinvestointien lisäksi tarvitaan riittävät määrärahat väylien ylläpitoon.

Tietoyhteiskuntakehityksessä Suomi uhkaa SAK:n mielestä jäädä EU-maiden kärjestä. Uutta ja kehittyvää tekniikkaa pitää hyödyntää viranomais- ja muissa palveluissa aiempaa tehokkaammin.

Suomen tulevaisuuden kasvu perustuu pitkälle kehittyneeseen teollisuuteen ja kasvaviin palvelualoihin. Raja-aidat näiden välillä ovat murtumassa: monet yritykset tuottavat sekä tavaroita että palveluita. Palveluiden tutkimustyöhön tarvitaan lisää panoksia.

Teollisuudelta pitää löytyä jatkossakin rohkeutta panostaa kotimaiseen osaamiseen. Esimerkiksi maailmalla kysytty ympäristöteknologia tarjoaa suomalaiselle työelämälle suuria mahdollisuuksia, SAK linjaa.

SAK haluaa kaikille suomalaisille toimialoille pitkän aikavälin strategiat, joiden keskeisenä tavoitteena on kotimaisen työllisyyden tukeminen.