21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Lyhennetty työviikko – 34 viikon työssäoloehdon täyttyminen

Työttömyyskassasta on kyselty paljon vuodenvaihteen lakimuutoksista. Työssäolo- ja palkanmäärittelyehtoon ei ole tullut muutosta.

SAK varautuu eläkekiistan uusiutumiseen

Työurien pidentämistä pohtivien työryhmien määräaika päättyy tammikuun lopussa. Neuvottelut ovat erityisesti eläkeasioissa äärimmäisen vaikeat.

Työaikapankeista ohjeistus

Metalliliitto ja Teknologiateollisuus ovat laatineet yhteiset ohjeet yritysten työaikapankkikäytännöstä. Ohjeet ovat suosituksia.

Loppuvuoden jäsenmaksutiedot kunnossa?

Metalliliitto toimittaa vuonna 2009 maksetuista jäsenmaksuista tiedot verottajalle 13.2.2010 rekisteritietojen mukaan.

Työsuojeluvalinnoista ilmoitukset aluetoimistoihin

Työsuojeluvaalit on pidetty työpaikoilla. Aluetoimistot kaipaavat toimikaudelle 2010-2011 valittujen työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen ja asiamiesten valinnoista ilmoituksia.

Edunvalvonnan ykkösketju huomio!

Kehotamme sinua hakeutumaan Muutoksen eväät -kurssille! Kolmen kuukauden kurssi pidetään Murikka-opistossa 1.3.–28.5.

Pääluottamusmies, muista vastata palkankorotuskyselyyn

Metalliliiton tutkimusyksikkö toivoo, että pääluottamusmiehet muistaisivat vastata palkankorotuksen toteutumista koskevaan kyselyyn.

Edunvalvonnan ykkösketju huomio!

Kehotamme sinua hakeutumaan Muutoksen eväät -kurssille! Kolmen kuukauden kurssi pidetään Murikka-opistossa 1.3.–28.5.

Liiton ja Ifin kampanja palkitsee parhaat turvallisuusideat

Metalliliitto järjestää jäsenkampanjan turvallisuuden edistämiseksi yhdessä If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa.

Kesätyöt ja harjoittelut tärkeitä nuorille

Kesätyöntekijöiden valinnat lähenevät. On tärkeää, että talouskriisistä huolimatta yritykset tarjoavat työssäoppimispaikkoja sekä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja koululaisille.

SAKKI-risteily nuorille tulossa toukokuussa

Metalliliiton oppilasjäsenten kannattaa lähteä SAKKI-risteilylle Turusta Tukholmaan 5.-6.5.

Liiton päivitetyt yhteystiedot

Jäsenille postitetun Metallityöväen kalenterin painamisen jälkeen liiton toimisto-organisaatiota on muutettu ja yhteystietoihin on tullut muutoksia.

SAK:n tammikuun uutiskatsaus

SAK:n tammikuun uutiskatsauksessa on asiaa mm. eläkkeistä, Sata-komitean työstä ja vuodenvaihteen työttömyysturvamuutoksista.

Yli 28 000 Metallin jäsentä sai päivärahaa joulukuussa

Metallityöväen työttömyyskassa maksoi joulukuussa ansiopäivärahaa 28 147 jäsenelle. Heistä oli lomautettuja 17 137.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Lyhennetty työviikko – 34 viikon työssäoloehdon täyttyminen

Työttömyyskassasta on kyselty paljon vuodenvaihteen lakimuutoksista. Työssäolo- ja palkanmäärittelyehtoon ei ole tullut muutosta.

Työttömyyskassasta on kyselty paljon vuodenvaihteen lakimuutoksista. Työssäolo- ja palkanmäärittelyehtoon ei ole tullut muutosta.

Ansiopäivärahan määrä lasketaan aina uudelleen, kun 34 viikon työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Lyhennettyä työviikkoa tekevien ansiopäiväraha lasketaan aina uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy - myös soviteltua päivärahaa koskevan väliaikaisen lain voimassaoloaikana 4.1.2010–2.1.2011.

Työssäoloehdon täyttävillä kalenteriviikoilla työajan pitää olla vähintään 18 tuntia. Päivärahan määrää laskettaessa huomioidaan työssäoloehdon täyttävän viikon palkka. Päiväpalkka saadaan jakamalla 34 työssäoloehdon täyttävän työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, joka on 21,5 päivää kuukaudessa. Jakajasta vähennetään sellaiset päivät, joina hakija on ollut hyväksyttävästä syystä poissa työstä saamatta näiltä päiviltä palkkaa, esimerkiksi palkattomat sairauspoissaolopäivät. Lyhennetyn työviikon lomautuspäiviä ei vähennetä edellä mainitusta jakajasta. Esimerkiksi lyhennetyllä työviikolla, jossa henkilö on työssä kolme päivää ja lomautettuna kaksi päivää, koko ko. viikon (eli viiden päivän) palkaksi tulee kolmen työpäivän palkka.


Arkipyhän merkitseminen ansiopäivärahahakemukseen


Luottamusmiesten kannattaa neuvoa työntekijöitä merkitsemään lomautusviikolla oleva arkipyhä hakemukseen oikein, jotta päivärahaa ei makseta arkipyhiltä väärin.

Arkipyhäpäivän kohdalle, jolta työnantaja on velvollinen maksamaan arkipyhäkorvauksen, merkitään päivärahahakemukseen "arkipyhäkorvaus" tai "apk" (eikä esimerkiksi "työssä 8 tuntia").

Arkipyhäpäivän kohdalle, jolta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan arkipyhäkorvausta, merkitään hakemukseen "työtön".


Ryhmälomautettujen yhteislistan toimittaminen työttömyyskassalle


Työttömyyskassa saa tiedon ryhmälomautettujen lomautuksista tarkistusilmoituslomakkeesta (ns. yhteislista), jonka työnantaja tai luottamusmies toimittaa suoraan työttömyyskassaan neljän kalenteriviikon tai erikseen sovitun muun jakson jälkeen. Luottamusmiehen kannattaa varmistaa, että kaikkien työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset ovat listalla. Jos työntekijän nimi puuttuu listalta, hänelle ei voida maksaa työttömyyspäivärahaa. Samoin on tarkistettava, että kunkin työntekijän lomautusaika on merkitty lomakkeeseen oikein.

Ryhmälomautettujen päivärahahakemusten maksut ovat viivästyneet, koska yhteislistatietoja ei ole toimitettu ajoissa työttömyyskassalle tai listoilta on puuttunut nimiä. Luottamusmiehen kannattaa tarkastaa jokaisen lomautusjakson päätyttyä, että työnantaja on toimittanut yhteislistan kassalle. Varmimmin lomautusjaksojen päivärahat saadaan maksuun viivytyksettä, kun luottamusmies toimittaa sekä yhteislistan että listalla olevien lomautettujen hakemukset samaan aikaan työttömyyskassalle.


Lisätietoja:

Työttömyyskassan johtaja
Marja-Leena Meriläinen, puh. 020 77 41250

Työttömyyskassan toimistopäällikkö Irene Niskanen,
puh. 020 77 41251

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

SAK varautuu eläkekiistan uusiutumiseen

Työurien pidentämistä pohtivien työryhmien määräaika päättyy tammikuun lopussa. Neuvottelut ovat erityisesti eläkeasioissa äärimmäisen vaikeat.

Työurien pidentämistä pohtivien työryhmien määräaika päättyy tammikuun lopussa. Neuvottelut ovat erityisesti eläkeasioissa äärimmäisen vaikeat.

Työryhmät neuvottelevat tulevana viikonloppuna tiiviisti. Ryhmien määräaika päättyy tammikuun lopussa.

SAK ei ole edelleenkään valmis eläkeiän nostamiseen, vaan haluaa etsiä todellisia keinoja työurien pidentämiseksi. Leikkausten sijaan tarvitaan työelämän laadun parantamista muun muassa ulottamalla työterveyspalveluita yhä useammalle ihmiselle ja lisäämällä työntekijän tarpeista lähteviä työaikajoustoja.

SAK on kutsunut ylimääräisen hallituksen kokouksen maanantaille 25.1.

Eläkekysymyksestä ja taustoista lisää liitteenä olevassa SAK:n pikatiedotteessa sekä
SAK:n verkkosivuilla.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Työaikapankeista ohjeistus

Metalliliitto ja Teknologiateollisuus ovat laatineet yhteiset ohjeet yritysten työaikapankkikäytännöstä. Ohjeet ovat suosituksia.

Metalliliitto ja Teknologiateollisuus ovat laatineet yhteiset ohjeet työaikapankkikäytännöstä yrityksissä. Ohjeet ovat suosituksia.

Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyä, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden työssä jaksamista ja ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset tarpeet.

Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja sisällöstä sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välisessä kirjallisessa käyttöönottosopimuksessa, joka on luonteeltaan kehyssopimus. Siinä sovitaan järjestelmän pääsäännöt. Työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään järjestelmän yksityiskohtaisesta soveltamisesta

Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, mutta aina noudattaen lainsäädäntöä ja teknologiateollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä.

Ohjeistus on kokonaisuudessaan oheisessa liitteessä.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Loppuvuoden jäsenmaksutiedot kunnossa?

Metalliliitto toimittaa vuonna 2009 maksetuista jäsenmaksuista tiedot verottajalle 13.2.2010 rekisteritietojen mukaan.

Metalliliitto toimittaa vuonna 2009 maksetuista jäsenmaksuista tiedot verottajalle 13.2.2010 rekisteritietojen mukaan.

Jäsenmaksujen tarkastelu ajalta 1.7–31.12.2009 tehdään siten, että jäsenrekisteri lähettää viikolla 6 työnantajille kyselyt puuttuvista jäsenmaksuselvityksistä.

Pyydämme luottamusmiehiä mahdollisuuksiensa mukaan tiedustelemaan palkanlaskennasta, onko loppuvuoden 2009 jäsenmaksujen selvitystiedot toimitettu Logicaan tai liiton jäsenrekisteriin.

Lisätietoja: jäsenrekisterivastaava Maija Liisa Tommola, maija.liisa.tommola@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41171

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Työsuojeluvalinnoista ilmoitukset aluetoimistoihin

Työsuojeluvaalit on pidetty työpaikoilla. Aluetoimistot kaipaavat toimikaudelle 2010-2011 valittujen työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen ja asiamiesten valinnoista ilmoituksia.

Työsuojeluvaalit on pidetty työpaikoilla. Aluetoimistot kaipaavat toimikaudelle 2010-2011 valittujen työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen ja asiamiesten valinnoista ilmoituksia.

Ilmoitukset tehdään lomakkeella, jonka nimi on työsuojeluvaltuutetun ilmoituslomake. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman monelta luottamustehtäviin valituilta ilmoitetaan sähköpostiosoite. Näin liitto saa tiedon kulkemaan nopeasti luottamushenkilöille sähköisen uutiskirjeen kautta.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Edunvalvonnan ykkösketju huomio!

Kehotamme sinua hakeutumaan Muutoksen eväät -kurssille! Kolmen kuukauden kurssi pidetään Murikka-opistossa 1.3.–28.5.

Kehotamme sinua hakeutumaan Muutoksen eväät -kurssille! Kolmen kuukauden kurssi pidetään Murikka-opistossa 1.3–28.5.

Muutoksen eväät –kurssista ensimmäinen kuukausi kuuluu työnantajan tuen piiriin. Toisen ja kolmannen kuukauden taloudellisesta tuesta saat lisätietoja Metallin koulutuksen toiminta-alueelta p. 020 77 41050.

Kurssin sisällöstä lisätietoja saat opinto-oppaasta, Murikan kotisivuilta www.murikka-opisto.fi sekä kurssin opettajilta Marjo Nurmelta tai Jouko Reijoselta.

Sinä itse määrittelet oppimistarpeesi. Tee siis itsellesi tilaa, sillä nyt on päätöksen paikka!

Kurssin sisällöstä antavat lisätietoja:
opettaja Marjo Nurmi, puh. 020 77 41514
opettaja Jouko Reijonen, puh. 020 77 41516.

Kurssin taloudellisesta tuesta tietoa antaa kurssisihteeri Jana Löhman, puh. 020 77 41161, etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi


Käy tutustumassa kurssin sisältöön
Murikan uusilla sivuilla.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Pääluottamusmies, muista vastata palkankorotuskyselyyn

Metalliliiton tutkimusyksikkö toivoo, että pääluottamusmiehet muistaisivat vastata palkankorotuksen toteutumista koskevaan kyselyyn.

Metalliliiton tutkimusyksikkö toivoo, että pääluottamusmiehet muistaisivat vastata palkankorotuksen toteutumista koskevaan kyselyyn.

Kysely lähetettiin postitse 7.1., ja se on tullut vastaanottajille viikolla 2. Ensi viikolla lähtee "karhukirje", ja silloin viimeistään olisi toivottavaa vastata kyselyyn, jotta liitto saa palkkatilanteesta mahdollisimman kattavan kuvan.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Edunvalvonnan ykkösketju huomio!

Kehotamme sinua hakeutumaan Muutoksen eväät -kurssille! Kolmen kuukauden kurssi pidetään Murikka-opistossa 1.3.–28.5.

Kehotamme sinua hakeutumaan Muutoksen eväät -kurssille! Kolmen kuukauden kurssi pidetään Murikka-opistossa 1.3–28.5.

Muutoksen eväät –kurssista ensimmäinen kuukausi kuuluu työnantajan tuen piiriin. Toisen ja kolmannen kuukauden taloudellisesta tuesta saat lisätietoja Metallin koulutuksen toiminta-alueelta p. 020 77 41050.

Kurssin sisällöstä lisätietoja saat opinto-oppaasta, Murikan kotisivuilta www.murikka-opisto.fi sekä kurssin opettajilta Marjo Nurmelta tai Jouko Reijoselta.

Sinä itse määrittelet oppimistarpeesi. Tee siis itsellesi tilaa, sillä nyt on päätöksen paikka!

Kurssin sisällöstä antavat lisätietoja:
opettaja Marjo Nurmi, puh. 020 77 41514
opettaja Jouko Reijonen, puh. 020 77 41516.

Kurssin taloudellisesta tuesta tietoa antaa kurssisihteeri Jana Löhman, puh. 020 77 41161, etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi


Käy tutustumassa kurssin sisältöön
Murikan uusilla sivuilla.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Liiton ja Ifin kampanja palkitsee parhaat turvallisuusideat

Metalliliitto järjestää jäsenkampanjan turvallisuuden edistämiseksi yhdessä If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa.

Metalliliitto järjestää jäsenkampanjan turvallisuuden edistämiseksi yhdessä If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa.

Kampanja kestää koko vuoden. Parhaille ehdotuksille jaetaan tukea turvatuotteina tai rahana.

Turvallisuuden edistämiskampanja 2010 -nimisen hankkeen tavoitteena on tehdä Metalliliiton jäsenten arki turvallisemmaksi. Tukea voi hakea turvallisuutta edistäviin hankintoihin ja projekteihin, esimerkiksi ensiapukurssin järjestämiseen tai turvaliivien sekä otsalamppujen hankintaan ammattiosaston tapahtumaa varten. Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka lisäävät liiton jäsenten turvallisuutta työpaikan porttien ulkopuolella; vastuu työskentelyolosuhteiden turvallisuudesta kuuluu työnantajalle.

Hakemuksia voivat lähettää yksittäiset jäsenet, työhuonekunnat, ammattiosastot, liiton aluejärjestöt jne. Vaikkapa Murikan kurssikaverien porukka voi osallistua: pääasia on, että hakija tai hakijat ovat metalliliittolaisia.

Turvallisuuskampanjassa on kolme hakua. Niiden takarajat ovat 28.2.2010, 30.5.2010 ja 26.9.2010. Kampanjasta vastaava työryhmä tekee päätöksensä ja myöntää tuet hakukuukautta seuraavan kuun puoliväliin mennessä. Sama hakija voi saada tukea vain kerran kalenterivuoden aikana. Suurin mahdollinen yksittäinen tuki on 1 000 euroa.

Hakemukset tehdään liiton nettisivuille tulevalla lomakkeella. Myös postitse hakemuksia voi lähettää. Lisätietoja kampanjasta antavat sihteeri Kaisa Olin, puh. 020 77 41071 ja työsuojelutoimitsija Jouni Salonen, puh. 020 77 41134.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Kesätyöt ja harjoittelut tärkeitä nuorille

Kesätyöntekijöiden valinnat lähenevät. On tärkeää, että talouskriisistä huolimatta yritykset tarjoavat työssäoppimispaikkoja sekä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja koululaisille.

On tärkeää, että talouskriisistä huolimatta yritykset tarjoavat työssäoppimispaikkoja sekä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja koululaisille. Näin vahvistetaan teknologiateollisuudesta kiinnostuneiden ja jo opiskelunsa aloittaneiden uskoa tulevaisuuteen.

Metallityöväen Liitto ja Teknologiateollisuus ovat työehtosopimuksen osana sopineet tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvästä työharjoittelusta ja työssäoppimisesta.

Koulutukseen liittyvä harjoittelu ja työssäoppiminen eivät vaikuta yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin. Tämä perusasia on työpaikoilla hyvä todeta yhdessä luottamusmiehen tai työntekijöiden edustajan kanssa ennen harjoittelujakson alkamista.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

SAKKI-risteily nuorille tulossa toukokuussa

Metalliliiton oppilasjäsenten kannattaa lähteä SAKKI-risteilylle Turusta Tukholmaan 5.-6.5.

Metalliliiton oppilasjäsenten kannattaa lähteä SAKKI-risteilylle Turusta Tukholmaan 5.-6.5.

Oma kustannus on mitättömät 10 euroa. Haku käynnistyy helmikuun alussa, ja vain 100 ensimmäistä mahtuu mukaan. Ikärajana risteilyllä on 18 vuotta.

Katso oheinen pdf-tiedosto tai pyydä lisätietoa
järjestösihteeri V-P Risbergiltä, puh. 020 77 41145 tai 040 557 8478.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Liiton päivitetyt yhteystiedot

Jäsenille postitetun Metallityöväen kalenterin painamisen jälkeen liiton toimisto-organisaatiota on muutettu ja yhteystietoihin on tullut muutoksia.

Jäsenille postitetun Metallityöväen kalenterin painamisen jälkeen liiton toimisto-organisaatiota on muutettu ja yhteystietoihin on tullut muutoksia.

Tämän viestin liitteenä on yhteystiedoista tehty "klikattava" versio, jonka voi ladata ja käyttää omalta tietokoneelta. Tiedoston voit tarvittaessa tulostaa.

Tiedosto on rakennettu niin, että voit organisaatiokaaviota klikkaamalla siirtyä suoraan ko. yksikön yhteystietoihin. Esimerkiksi klikkaamalla kohtaa "Sopimus" pääset suoraan sopimusyksikön yhteystietoihin.

Päivitetyt yhteystiedot julkaistaan myös Ahjossa 2/2010.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

SAK:n tammikuun uutiskatsaus

SAK:n tammikuun uutiskatsauksessa on asiaa mm. eläkkeistä, Sata-komitean työstä ja vuodenvaihteen työttömyysturvamuutoksista.

SAK:n tammikuun uutiskatsauksessa on asiaa mm. eläkkeistä, Sata-komitean työstä ja vuodenvaihteen työttömyysturvamuutoksista.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Yli 28 000 Metallin jäsentä sai päivärahaa joulukuussa

Metallityöväen työttömyyskassa maksoi joulukuussa ansiopäivärahaa 28 147 jäsenelle. Heistä oli lomautettuja 17 137.

Metallityöväen työttömyyskassa maksoi joulukuussa ansiopäivärahaa 28 147 jäsenelle. Heistä oli lomautettuja 17 137.

Vuoden 2008 joulukuussa päivärahaa maksettiin 8 253 jäsenelle, joista lomautettuja oli 2 218.