16.11.2009 | Uutiskirje 24 2009

Tulosta artikkeli

Luottamusmies- tai työsuojelukurssin kävijälle lisäkoulutusta

Huomio, luottamusmies- tai työsuojelukurssin kävijä! Tammi-helmikuussa Murikassa on tarjolla sinulle suunnattuja kursseja. Kannattaa osallistua koulutukseen, sillä työpaikalla tarvitaan osaamistasi.

11.1-13.1.2010 Yritystalous

Kurssilla tutustutaan yrityksen talouteen. Yrityksen talouden tunnusmerkkien tunteminen on työpaikalla käytävien keskustelujen ja neuvottelujen lähtökohtana.

11.1-15.1.2010 Työn sisällön kehittäminen

Kurssilla mietitään työn kasvavien vaatimusten suhdetta terveyteen. Tutustutaan palkkaustapojen kehittämiseen sekä mietitään työn sisällön kehittämistä ja sen vaikutusta työympäristöön.

18.1.-20.1.2010 Paikallinen sopiminen

Paneudutaan paikallisen sopimuksen tekoon, toimintatapoihin ja luottamusmiehen rooliin paikallista sopimusta tehtäessä.

8.2.-10.2.2010 Voimavarat ja muutoksen hallinnan välineet

Kurssi tarjoaa keinoja luottamushenkilöiden jaksamiseen. Toimintaympäristön muutoksen sekä omien kokemusten kautta pohditaan muutoksen hallinnan välineitä.

---

Murikan kurssihaitari 2010 on tullut painosta! Tilaukset liiton postituksesta, puh. 020 77 41026.