18.9.2009 | Uutiskirje 19 2009

Tulosta artikkeli

Jäsenmaksu työpaikan sairauskassan täydennyspäivärahasta

Työpaikan sairauskassan maksamasta täydennyspäivärahasta tulee maksaa myös liiton jäsenmaksua.

Täydennyspäiväraha otetaan huomioon, kun määritellään työttömyyskassan maksaman etuuden perusteena olevaa palkkaa. Jos osa täydennyspäivärahasta maksetaan sairausvakuutuslain mukaisena päivärahana ja osa täydennyspäivärahana, vain täydennyspäivärahana maksettu osuus otetaan huomioon palkanmäärittelyssä.

Koska täydennyspäiväraha otetaan mukaan työttömyyskassan maksaman etuuden perusteena olevassa palkassa, täydennyspäivärahasta on maksettava myös jäsenmaksu.

Sairauskassat eivät pääsääntöisesti peri jäsenmaksua maksamistaan täydennyspäivärahoista, joten jäsenten on itse huolehdittava jäsenmaksun maksamisesta.


Yhteystiedot jäsenasioissa: liiton jäsenrekisterin puhelinpalveluaika on
ma-pe klo 8.20-16.00. Jäsenrekisterin palvelunumero 020 77 41180, telekopio 020 77 41170, s-posti jasenrekisteri@metalliliitto.fi.