21.8.2009 | Uutiskirje 17 2009

Tulosta artikkeli

Neuvottelutulos metallialalle

Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ovat päässeet neuvottelutulokseen työehtosopimuksesta. Liittovaltuusto käsittelee neuvottelutulosta 31.8. Uusi kolmivuotinen sopimus tulisi voimaan 1.10.2009.

Palkankorotuksista sovitaan 0,5 prosentin kustannusvaikutuksen puitteissa yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Kustannusvaikutus lasketaan vuoden 2009 toisen neljänneksen keskimääräisestä aika- ja suorituspalkka-ansiosta kerrottuna työpaikan työntekijöiden korostushetken lukumäärällä.

Korotus voidaan sopia myös 0,5 prosentin yleiskorotuksena. Korotukset tulevat voimaan viimeistään 1.11.2009.

Ellei korotuksista päästä paikallisesti sopimukseen, korotetaan palkkoja 1.12.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,5 prosentin yleiskorotuksella.

Jos yrityksen taloudellinen tilanne, tilauskanta tai työllisyys on poikkeuksellisen heikko, on yrityksessä mahdollisuus sopia, että korotus siirretään myöhempään ajankohtaan tai siitä luovutaan osittain tai kokonaan. Asiasta sovitaan kirjallisesti pääluottamusmiehen tai, ellei pääluottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden edustajan kanssa.

Vuosien 2010 ja 2011 lokakuun palkantarkistuksista neuvotellaan kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Neuvottelujen perusteena ovat arviot sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta sekä talouden ja työllisyyden näkymistä.

Neuvottelujen yhteydessä on selvitetty myös valtiovallan mahdollisuuksia tukea ratkaisua määräaikaisilla, lähinnä työttömyysturvaan, lomautukseen ja koulutukseen liittyvillä muutoksilla.

Neuvottelutulos koskee Metalliliiton sopimusaloista myös malmikaivoksia. Muilla sopimusaloilla neuvottelut käynnistyvät.