21.8.2009 | Uutiskirje 17 2009

Neuvottelutulos metallialalle

Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ovat päässeet neuvottelutulokseen työehtosopimuksesta. Uusi kolmivuotinen sopimus tulisi voimaan 1.10.2009.

Riku Aalto: Sopimus tilanteen mukainen

Ratkaisulla halutaan turvata jäsenten ostovoima sekä tukea työpaikkojen säilymistä taantumassa, Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto toteaa.

Valtuusto käsittelee neuvottelutuloksen

Neuvottelutulos käsitellään Metalliliiton liittotoimikunnassa ja liittovaltuustossa. Liittovaltuusto kokoontuu 31.8.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.8.2009 | Uutiskirje 17 2009

Neuvottelutulos metallialalle

Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ovat päässeet neuvottelutulokseen työehtosopimuksesta. Uusi kolmivuotinen sopimus tulisi voimaan 1.10.2009.

Metallityöväen liitto ja Teknologiateollisuus ovat päässeet neuvottelutulokseen työehtosopimuksesta. Liittovaltuusto käsittelee neuvottelutulosta 31.8. Uusi kolmivuotinen sopimus tulisi voimaan 1.10.2009.

Palkankorotuksista sovitaan 0,5 prosentin kustannusvaikutuksen puitteissa yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Kustannusvaikutus lasketaan vuoden 2009 toisen neljänneksen keskimääräisestä aika- ja suorituspalkka-ansiosta kerrottuna työpaikan työntekijöiden korostushetken lukumäärällä.

Korotus voidaan sopia myös 0,5 prosentin yleiskorotuksena. Korotukset tulevat voimaan viimeistään 1.11.2009.

Ellei korotuksista päästä paikallisesti sopimukseen, korotetaan palkkoja 1.12.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,5 prosentin yleiskorotuksella.

Jos yrityksen taloudellinen tilanne, tilauskanta tai työllisyys on poikkeuksellisen heikko, on yrityksessä mahdollisuus sopia, että korotus siirretään myöhempään ajankohtaan tai siitä luovutaan osittain tai kokonaan. Asiasta sovitaan kirjallisesti pääluottamusmiehen tai, ellei pääluottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden edustajan kanssa.

Vuosien 2010 ja 2011 lokakuun palkantarkistuksista neuvotellaan kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Neuvottelujen perusteena ovat arviot sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta sekä talouden ja työllisyyden näkymistä.

Neuvottelujen yhteydessä on selvitetty myös valtiovallan mahdollisuuksia tukea ratkaisua määräaikaisilla, lähinnä työttömyysturvaan, lomautukseen ja koulutukseen liittyvillä muutoksilla.

Neuvottelutulos koskee Metalliliiton sopimusaloista myös malmikaivoksia. Muilla sopimusaloilla neuvottelut käynnistyvät.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.8.2009 | Uutiskirje 17 2009

Riku Aalto: Sopimus tilanteen mukainen

Ratkaisulla halutaan turvata jäsenten ostovoima sekä tukea työpaikkojen säilymistä taantumassa, Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto toteaa.

Ratkaisulla halutaan turvata jäsenten ostovoima sekä tukea työpaikkojen säilymistä taantumassa, Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto toteaa.

— Olimme nyt valmiit maltillisiin palkankorotuksiin, koska kolmivuotiseen sopimukseen sisältyvät vuosittaiset neuvottelut palkoista mahdollistavat kulloisenkin neuvotteluhetken talous- ja työllisyystilanteen huomioon ottamisen.

Kolmivuotinen sopimuskausi myös vakauttaa työmarkkinoita.

Aalto muistuttaa, että yli 30 000 Metalliliiton jäsentä on tällä hetkellä lomautettuna tai irtisanottu.

— Vaikka talous lähtisi nopeaankin nousuun, kestää vielä useamman vuoden ennen kuin se näkyy työllisyydessä.

Sopimusneuvottelut on käyty poikkeuksellisen syvän kansainvälisen taloustaantuman ja kysyntäkriisin oloissa. Maailmantalous supistuu tänä vuonna. Suomessa bruttokansantuote supistuu eri arvioiden mukaan 5-7 prosenttia. Teknologiateollisuuden liikevaihdon arvioidaan jäävän kuluvana vuonna jopa 25—30 prosenttia alle viimevuoden tason ja supistunut kysyntä kiristää kansainvälistä kilpailua tilauksista.

Neuvottelujen yhteydessä on selvitetty myös valtiovallan mahdollisuuksia tukea ratkaisua määräaikaisilla, lähinnä työttömyysturvaan, lomautukseen ja koulutukseen liittyvillä muutoksilla.

— Jotta yhteisesti asetetut tavoitteet saavutettaisiin, on tärkeää, että hallitus toteuttaa esitetyt määräaikaiset muutokset nopeasti, Aalto sanoo.

 
Metalliliiton uutiskirje

21.8.2009 | Uutiskirje 17 2009

Valtuusto käsittelee neuvottelutuloksen

Neuvottelutulos käsitellään Metalliliiton liittotoimikunnassa ja liittovaltuustossa. Liittovaltuusto kokoontuu 31.8.

Metalliliiton suuren työehtoneuvottelukunnan yksimielisesti hyväksymä neuvottelutulos käsitellään Metalliliiton liittotoimikunnassa ja liittovaltuustossa. Liittovaltuusto kokoontuu 31.8.