13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Tulosta artikkeli

Hakemuksesta maksatukseen monta vaihetta

Ennen kuin päivärahahakemuksen perusteella päästään maksamaan päivärahaa, on tehtävä jopa 20 työvaihetta.

Tiivistetysti hakemuksen kulku on seuraavanlainen sitten, kun ensimmäinen päivärahahakemus on saapunut työttömyyskassaan.

1. Tarkistetaan, että hakemus on täytetty oikein eikä siinä ole puutteita.
2. Tarkistetaan, että jäsenyys on kunnossa. Tarvittaessa lähetetään jäsenmaksulasku tai selvityspyyntö jäsenmaksukatkoista.
3. Pyydetään edellisestä työttömyyskassasta kirjallisesti jäsenyys- ja etuuksien maksutiedot, jos jäsen on siirtynyt 1.1.1997 jälkeen Metalliin toisesta työttömyyskassasta.
4. Tallennetaan päivittäin maksatusjärjestelmään TE-toimistoilta tulleet lausunnot ja työnantajien yhteislistojen lomautusajat sekä Kelalta tulleet sosiaalietuustiedot.
5. Tarkistetaan työttömyysajat TE-toimiston lausunnosta tai työnantajan toimittamasta yhteislistasta. Tarvittaessa pyydetään TE-toimistolta lisälausunto esimerkiksi yrittäjyydestä tai opiskelusta. Tarkastetaan puutteelliset yhteislistatiedot työnantajalta.
6. Tarkastetaan voidaanko ennakkomaksu maksaa, jos jäsen on toimittanut pyyntölomakkeen. Lasketaan ja maksetaan ennakkomaksu tai annetaan siitä hylkäävä päätös.
7. Lasketaan työssäoloehto palkkatodistuksista. Pyydetään työnantajalta lisää palkkatietoja, jos palkkatodistuksessa ei ole riittävästi työssäoloehdon täyttävää aikaa.
8. Päivärahan määrän laskemista varten tehdään palkkatodistuksista palkanmäärittely. Tarvittaessa tehdään palkkatietoihin indeksitarkistus.
9. Tehdään lomakorvauksen jaksotus viimeisimmästä palkkatodistuksesta.
10. Selvitetään vähennettävät sosiaalietuudet mm. Kelan tiedoista ja etuuspäätöksistä ja lasketaan vähennetyn päivärahan määrä.
11. Selvitetään mahdolliset työttömyysaikaiset tulot mm. palkkatodistuksista ja lasketaan sovitellun päivärahan määrä.
12. Selvitetään oikeus lapsikorotukseen väestötietojärjestelmän kautta.
13. Selvitetään oikeus korotettuun ansio-osaan eli lasketaan 20 vuoden työhistoria Eläketurvakeskuksen rekisterin avulla.
14. Tarkastetaan oikeus työllistämisohjelmalisään TE-toimiston antamasta lausunnosta (TE-toimisto selvittää palkka- ja työtodistuksista oikeuden työllistämisohjelmalisään ja toimittaa asiasta kassalle lausunnon).
15. Lasketaan omavastuuaika.
16. Tallennetaan kaikki tiedot maksatusjärjestelmään.
17. Annetaan päätökset mm. päivärahan suuruudesta, lomakorvauksen jaksotusajasta ja omavastuu- ja karenssiajoista.
18. Maksetaan päiväraha jäsenelle.
19. Lasketaan jäsenelle maksettavasta päivärahasta vähennettävät osuudet ja maksetaan ne perintätileille (mm. ulosotto, lapsikorotus, toimeentulotuki ja päivärahan ennakkomaksu). Annetaan päätökset Kelaan ja sosiaalitoimistoon.
20. Lähetetään tarvittaessa mm. eläketodistus jäsenelle tai ennakkoilmoitus Kelalle ja Eläketurvakeskukselle.

Kohtiin 1—13 joudutaan usein pyytämään lisäselvityksiä mm. työnantajilta, TE-toimistoilta ja Kelalta.