13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Tulosta artikkeli

Luottamusmiehillä edelleen merkittävä rooli


Luottamustehtävissä toimivilla on edelleenkin merkittävä rooli siinä, että he auttavat jäseniä täyttämään päivärahahakemuksen ja tarkistavat, että hakemus on täytetty oikein.

Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, niitä joudutaan kysymään hakijalta. Tämä omalta osaltaan hidastaa päivärahan maksatusta.

Asioita, joihin luottamusmiesten toivotaan kiinnittävän huomiota, ovat mm.
- hakemuksen jokainen kohta on täytettävä. Kassa joutuu palauttamaan hakemuksia täydennettäviksi, koska kohdat 9 (yritystoiminta) ja 10 (sosiaalietuudet, varsinkin kotihoidontuen kysymys ’Kuka hoitaa lasta’) on jätetty täyttämättä
- jäsenmaksut on maksettu
- tilinauha ei riitä palkkatietojen ilmoittamiseen, vaan liitteenä on oltava palkkatodistus
- palkkatietoa on oltava vähintään 43 työssäoloviikolta (tai edellisen työttömyysjakson jälkeiseltä ajalta)
- palkkatodistusten oikeellisuus (monesti esimerkiksi lomaraha, lomapalkka ja lomakorvaus on sekoitettu keskenään)
- yhteislistan ja hakemuksen lomautustiedon on oltava sama
- onko yhteislista toimitettu kassalle, jos työnantaja on sen tehnyt (saattaa tulla hakemus, mutta yhteislista puuttuu)
- sekä ensimmäinen hakemus että jatkohakemukset on toimitettava työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.