13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Tulosta artikkeli

Työttömyyskassan ruuhkan taustaa

Metallityöväen Työttömyyskassassa oli 10.8. odottamassa käsittelyä 14 775 työttömyyspäivärahahakemusta, joista 12 355 oli ensimmäisiä hakemuksia. Lisäksi 2 102 hakemuksen käsittely oli kesken mm. pyydetyn lisäselvityksen vuoksi. Käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Nyt käsitellään viikolla 18 saapuneita ensimmäisiä hakemuksia.

Käsittelyaikojen venymisen perussyy on talouden lama, joka metalliteollisuuttakin koettelee. Viime vuoden syksyllä alkoivat ensimmäiset merkit talouden kääntymisestä huonoon suuntaan. Marraskuussa päivärahahakemusten määrä alkoi voimakkaasti nousta. Tilanne muuttui niin nopeasti, että sitä ei pystytty mitenkään ennakoimaan.

Tilanteen huononemista kuvaavat hyvin päivärahan saajien lukumäärän nopea kasvu. Vuoden 2008 heinäkuussa kassa maksoi ansiopäivärahaa 6 614 jäsenelle. Tämän vuoden tammikuussa päivärahaa maksettiin 9 298:lle. Nyt heinäkuussa päivärahaa maksettiin 19 219:lle. Saajien määrä on siis vuodessa kolminkertaistunut.

Tilannetta voi kuvata niin, että tiettyyn hakemusmäärään suhteutettu hakemusten käsittelyprosessi ei pystynyt viemään läpi räjähdysmäisesti noussutta hakemusmäärää. Tilannetta voi verrata tuotantolaitokseen, jossa yhtäkkinen tilausten määrän kasvu sotkee suunnitellun tuotannon. Työttömyyspäivärahahakemusten käsittelyä ei pysty ulkoistamaan tai siirtämään alihankkijoille.

Vastaava ruuhka on kaikissa niissä työttömyyskassoissa, joiden jäsenet työskentelevät teollisuudessa tai sitä palvelevilla ja tukevilla aloilla. Ruuhkat koskevat niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin työttömyyskassoja.

Julkisella sektorilla ja palvelusektorilla ruuhkia ei ole vielä muodostunut. Tämä antaa niille mahdollisuuden varautua edessä olevaan tilanteeseen teollisuusaloja paremmin.

Liitteenä on tilasto ansiopäivärahan saajista 2008—2009.