25.6.2009 | Uutiskirje 15 2009

Tulosta artikkeli

Ilmoittautuminen työympäristöarvioinnin syyskierrokselle

Yritykset voivat ilmoittautua internetissä työympäristönarvioinnin syyskierrokselle 2009. Metalliliiton työsuojeluyksikkö tukee arviointiin osallistumista. Työsuojeluvaltuutetut voivat ottaa asian esille yrityksessään.

Työympäristönarviointikierroksille osallistuneissa yrityksissä poissaolojen määrä on vähentynyt noin 40 % ja tapaturmien määrä on pudonnut 25 %. Lisäksi yritysten tuottavuus on parantunut työn joutuisuuden kehityttyä.

Työympäristönarviointikierroksen ilmoittautuminen on auki 15.9. asti.
Työympäristönarviointikierroksella ulkopuolinen arvioija arvioi useita työn turvallisuutta ja joutuisuutta edistäviä tekijöitä Elmeri+-menetelmällä. Arvioinnin palautteen perusteella yritys voi omaehtoisesti kehittää työympäristöään turvallisemmaksi ja tuottavammaksi. Kierroksella saatuja työkaluja voi käyttää kierroksen jälkeen myös itsenäisesti.

Työsuojelupiirit toteuttavat arvioinnit työoloihin kohdennettuina tarkastuksina syys–marraskuussa, minkä jälkeen yritys saa suoran palautteen ja tuloksen vertailun toimialan yleiseen tasoon. Tulokset julkaistaan anonyymisti alueellisissa seminaareissa, jossa kerrotaan yleisesti teknologiateollisuuden työympäristöjen tilasta ja niiden kehityksestä.

Ilmoittautuminen netissä
täällä.


Yritys voi haastaa yhteistyökumppaninsa mukaan
täällä.


Lisätietoja:
Liiton edunvalvonta, työsuojelusihteeri Mika Poikolainen, puh. 040 544 0674, mika.poikolainen@metalliliitto.fi