25.6.2009 | Uutiskirje 15 2009

Tulosta artikkeli

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ennakkona

Työttömyyskassat voivat lakimuutoksen jälkeen maksaa harkintansa mukaan ansiopäivärahaa ennakkona, jos ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittely viivästyy. Metallityöväen Työttömyyskassan hallitus on päättänyt ottaa ennakkomaksun käyttöön.

Ennakkomaksu maksetaan ainoastaan jäsenen pyynnön perusteella. Jäsenen on toimitettava ennakkomaksun pyynnöstä lomake työttömyyskassalle.

Edellytyksenä ennakkomaksun saamiselle on, että hakijan työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai hänet on lomautettu yhteislistamenettelyllä. Ennakkoa maksetaan kokonaan työttömälle tai kokoaikaisesti lomautetulle (ei lyhennetyllä työviikolla olevalle). Muita päivärahan saamisen edellytyksiä ei tässä vaiheessa tutkita.

Ennakkoa maksetaan enintään 40 päivältä. Maksu koskee vain ansiopäivärahaa, ei siis koulutustukea, koulutuspäivärahaa ja vuorottelukorvausta.

Ennakkona maksettava määrä on peruspäiväraha ilman lapsikorotuksia eli 25,63 euroa brutto/päivä. Ennakkomaksusta peritään ennakonpidätys hakijan ennakonpidätysprosentin perusteella.

Ennakkomaksu maksetaan ilman päätöstä. Maksetusta ennakkomaksusta tai ennakkomaksun epäämisestä ei ole valitusoikeutta. Myöhemmin maksettavasta ansiopäivärahasta annetaan päätös, josta on valitusoikeus.

Ennakkona maksettu määrä vähennetään myöhemmin maksettavasta ansiopäivärahasta. Jos ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ollenkaan tai ennakkoa ei saada kokonaan vähennettyä myöhemmin maksettavasta päivärahasta, työttömyyskassa joutuu perimään ennakkomaksun takaisin. Takaisinperinnästä annetaan päätös ja perittävästä määrästä lähetetään lasku. Jos perittävää määrää ei makseta määräajassa takaisin, työttömyyskassan on toimitettava saatava ulosoton perittäväksi.