25.6.2009 | Uutiskirje 15 2009

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ennakkona

Lakimuutos ennakkomaksusta tulee voimaan 1.7.2009. Työttömyyskassat voivat harkintansa mukaan maksaa ansiopäivärahaa ennakkona, jos ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittely viivästyy. Metallityöväen Työttömyyskassan hallitus on päättänyt ottaa ennakkomaksun käyttöön.

Lomake ansiopäivärahan ennakkomaksuun

Ansiopäivärahan ennakkomaksua voi pyytää maksettavaksi oheisella lomakkeella.

Ilmoittautuminen työympäristöarvioinnin syyskierrokselle

Yritykset voivat ilmoittautua internetissä työympäristönarvioinnin syyskierrokselle 2009. Metalliliiton työsuojeluyksikkö tukee arviointiin osallistumista. Työsuojeluvaltuutetut voivat ottaa asian esille yrityksessään.

 
Metalliliiton uutiskirje

25.6.2009 | Uutiskirje 15 2009

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ennakkona

Lakimuutos ennakkomaksusta tulee voimaan 1.7.2009. Työttömyyskassat voivat harkintansa mukaan maksaa ansiopäivärahaa ennakkona, jos ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittely viivästyy. Metallityöväen Työttömyyskassan hallitus on päättänyt ottaa ennakkomaksun käyttöön.

Työttömyyskassat voivat lakimuutoksen jälkeen maksaa harkintansa mukaan ansiopäivärahaa ennakkona, jos ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittely viivästyy. Metallityöväen Työttömyyskassan hallitus on päättänyt ottaa ennakkomaksun käyttöön.

Ennakkomaksu maksetaan ainoastaan jäsenen pyynnön perusteella. Jäsenen on toimitettava ennakkomaksun pyynnöstä lomake työttömyyskassalle.

Edellytyksenä ennakkomaksun saamiselle on, että hakijan työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai hänet on lomautettu yhteislistamenettelyllä. Ennakkoa maksetaan kokonaan työttömälle tai kokoaikaisesti lomautetulle (ei lyhennetyllä työviikolla olevalle). Muita päivärahan saamisen edellytyksiä ei tässä vaiheessa tutkita.

Ennakkoa maksetaan enintään 40 päivältä. Maksu koskee vain ansiopäivärahaa, ei siis koulutustukea, koulutuspäivärahaa ja vuorottelukorvausta.

Ennakkona maksettava määrä on peruspäiväraha ilman lapsikorotuksia eli 25,63 euroa brutto/päivä. Ennakkomaksusta peritään ennakonpidätys hakijan ennakonpidätysprosentin perusteella.

Ennakkomaksu maksetaan ilman päätöstä. Maksetusta ennakkomaksusta tai ennakkomaksun epäämisestä ei ole valitusoikeutta. Myöhemmin maksettavasta ansiopäivärahasta annetaan päätös, josta on valitusoikeus.

Ennakkona maksettu määrä vähennetään myöhemmin maksettavasta ansiopäivärahasta. Jos ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ollenkaan tai ennakkoa ei saada kokonaan vähennettyä myöhemmin maksettavasta päivärahasta, työttömyyskassa joutuu perimään ennakkomaksun takaisin. Takaisinperinnästä annetaan päätös ja perittävästä määrästä lähetetään lasku. Jos perittävää määrää ei makseta määräajassa takaisin, työttömyyskassan on toimitettava saatava ulosoton perittäväksi.

 
Metalliliiton uutiskirje

25.6.2009 | Uutiskirje 15 2009

Lomake ansiopäivärahan ennakkomaksuun

Ansiopäivärahan ennakkomaksua voi pyytää maksettavaksi oheisella lomakkeella.

Ansiopäivärahan ennakkomaksua voi pyytää maksettavaksi oheisella lomakkeella. Hakijan allekirjoitus ja sosiaaliturvatunnus sekä rasti ruutuun ovat ainoat tarvittavat tiedot.

Lomake tulee myös Metallityöväen Työttömyyskassan
sivuilta.
Lisäksi se laitetaan mukaan Ahjon numeroon 14, joka ilmestyy 9.7.

Huomioikaa kuitenkin, että ennakkomaksu koskee vain ansiopäivärahaa - ei siis koulutustukea, koulutuspäivärahaa ja vuorottelukorvausta.

 
Metalliliiton uutiskirje

25.6.2009 | Uutiskirje 15 2009

Ilmoittautuminen työympäristöarvioinnin syyskierrokselle

Yritykset voivat ilmoittautua internetissä työympäristönarvioinnin syyskierrokselle 2009. Metalliliiton työsuojeluyksikkö tukee arviointiin osallistumista. Työsuojeluvaltuutetut voivat ottaa asian esille yrityksessään.

Yritykset voivat ilmoittautua internetissä työympäristönarvioinnin syyskierrokselle 2009. Metalliliiton työsuojeluyksikkö tukee arviointiin osallistumista. Työsuojeluvaltuutetut voivat ottaa asian esille yrityksessään.

Työympäristönarviointikierroksille osallistuneissa yrityksissä poissaolojen määrä on vähentynyt noin 40 % ja tapaturmien määrä on pudonnut 25 %. Lisäksi yritysten tuottavuus on parantunut työn joutuisuuden kehityttyä.

Työympäristönarviointikierroksen ilmoittautuminen on auki 15.9. asti.
Työympäristönarviointikierroksella ulkopuolinen arvioija arvioi useita työn turvallisuutta ja joutuisuutta edistäviä tekijöitä Elmeri+-menetelmällä. Arvioinnin palautteen perusteella yritys voi omaehtoisesti kehittää työympäristöään turvallisemmaksi ja tuottavammaksi. Kierroksella saatuja työkaluja voi käyttää kierroksen jälkeen myös itsenäisesti.

Työsuojelupiirit toteuttavat arvioinnit työoloihin kohdennettuina tarkastuksina syys–marraskuussa, minkä jälkeen yritys saa suoran palautteen ja tuloksen vertailun toimialan yleiseen tasoon. Tulokset julkaistaan anonyymisti alueellisissa seminaareissa, jossa kerrotaan yleisesti teknologiateollisuuden työympäristöjen tilasta ja niiden kehityksestä.

Ilmoittautuminen netissä
täällä.


Yritys voi haastaa yhteistyökumppaninsa mukaan
täällä.


Lisätietoja:
Liiton edunvalvonta, työsuojelusihteeri Mika Poikolainen, puh. 040 544 0674, mika.poikolainen@metalliliitto.fi