20.5.2009 | Uutiskirje 12 2009

Tulosta artikkeli

Keskustele SAK:n tulevaisuudesta

SAK on käynnistänyt hankkeen, jossa linjataan järjestön ja työelämän tulevaisuutta.

Jokaisella on mahdollisuus esittää mielipiteitä, näkemyksiä ja kommentteja - sana on vapaa!
SAK:n valtuusto käynnisti 100-vuotisjuhlakokouksessaan laajan tulevaisuushankkeen, joka tähtää mm. SAK:n periaateohjelman uudistamiseen järjestön seuraavassa edustajakokouksessa 2011.

Tulevaisuushankkeen tarkoituksena on löytää yhteisiä linjauksia työelämän, ammatillisen edunvalvonnan ja järjestötoiminnan tulevaisuudesta.
Hankkeessa etsitään vastauksia mm. siihen, millaista tulevaisuuden työelämää haluamme rakentaa, kestävätkö arvomme ja ihanteemme maailman muuttuessa, miten Suomessa säilyy jatkossakin korkea järjestäytymisaste, pitäisikö toimintatapojamme muuttaa ja mikä onkaan keskusjärjestön rooli tulevaisuudessa.

Aineistoa ja keskustelupalsta on osoitteessa
http://www.sak.fi/tulevaisuushanke.