6.5.2009 | Uutiskirje 10 2009

Tulosta artikkeli

TEAMin arvot ja lupaukset

TEAMin projektihallitus on myös hyväksynyt uuden liiton arvoperustan. Asiakirjaa valmistellut työryhmä on koostunut liittojen hallintojen edustajista.

Arvot kiteytyvät kolmeen pääajatukseen
- Tuotamme jäsenille taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.
- Kehitämme yhä tasa-arvoisempaa työelämää.
- Rakennamme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja vahvistamme demokratiaa.

Asiakirjassa luetellaan 10 asiakokonaisuutta, jotka määritellään liiton työskentelyä ohjaaviksi, jäsenille tehdyiksi toiminnallisiksi lupauksiksi.