6.5.2009 | Uutiskirje 10 2009

Tulosta artikkeli

Toimintakyvyn varmistaminen siirron taustalla

Peruste TEAMin aloittamisen siirtämiselle on projektihallituksen mukaan sen varmistaminen, että uusi liitto on toimintansa aloittaessaan kaikilta osin mahdollisimman toimintakykyinen ja pystyy turvaamaan jäsentensä edunvalvonnan ja muut jäsenpalvelut.

Hankkeen hyvä toteuttaminen vaatii mukana olevilta liitoilta vielä runsaasti yhteistä valmistelua, jolle on nyt alkuperäistä aikataulua paremmat edellytykset.

Taustalla on myös työllisyys- ja taloustilanne. Irtisanomiset ja lomautukset työllistävät liittojen henkilökuntaa. Samaan aikaan sulautumista valmistelevien työttömyyskassojen toiminnat ovat ruuhkautuneet päivärahahakemusten määrän nopean kasvun vuoksi.

Uutta liittoa valmistelevat työryhmät jatkavat työtään ja joitain toimintoja yhdistetään mahdollisesti jo ennen vuoden 2011 alkua.Työttömyyskassat sulautuvat 2011


Työttömyyskassat ovat myös päätyneet siihen, että kassojen sulautuminen tapahtuu vuoden 2011 alusta.

Viestintäalan, Kemian, Metallityöväen sekä Puu- ja erityisalojen työttömyyskassat ovat allekirjoittaneet sulautumissopimuksen, jonka mukaan kassat sulautuvat Viestintäalan työttömyyskassaan 1.1.2011. Viestintäalan kassa muuttaa sääntönsä ja nimensä Teollisuusalojen työttömyyskassaksi.

Työttömyyskassojen edustajistot päättävät asiasta tämän vuoden touko-kesäkuussa.