6.5.2009 | Uutiskirje 10 2009

TEAM aloittaa 2011

Uuden Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAMin aloittaminen siirtyy vuoden 2011 alkuun.

TEAMin aluetoiminta hahmottuu

TEAMin projektihallitus päätti uuden liiton aluetoiminnan rakenteesta.

TEAMin arvot ja lupaukset

TEAMin projektihallitus on myös hyväksynyt uuden liiton arvoperustan.

Toimintakyvyn varmistaminen siirron taustalla

Peruste TEAMin aloittamisen siirtämiselle on sen varmistaminen, että uusi liitto on toimintansa aloittaessaan kaikilta osin mahdollisimman toimintakykyinen.

 
Metalliliiton uutiskirje

6.5.2009 | Uutiskirje 10 2009

TEAM aloittaa 2011

Uuden Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAMin aloittaminen siirtyy vuoden 2011 alkuun.

Uuden Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAMin aloittaminen siirtyy vuoden 2011 alkuun. Liittojen edustajista koostunut projektihallitus päätti yksimielisesti uudesta ajankohdasta 5.5. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uusi liitto olisi aloittanut 2010.

TEAMin perustamiseen tähtäävän aiesopimuksen ovat allekirjoittaneet Kemianliitto, Metallityöväen liitto, Puu- ja erityisalojen liitto, Rautatieläisten liitto ja Viestintäalan ammattiliitto. Valmisteluissa mukana ollut Sähköalojen ammattiliitto on jättäytymässä hankkeesta pois.

Uuden liiton perustamiseen tähtäävät kokoukset pidetään alkuperäisen aikataulun mukaan. Viestintäalan ammattiliitto muuttaa 8.-10.5. kokouksessaan sääntönsä ja nimensä Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAMiksi.

Liitot päättävät liittymisestään Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAM ry:hyn seuraavasti: Puu- ja erityisalojen liitto 15.–16.5.2009, Rautatieläisten Liitto 26.–28.5.2009, Metallityöväen Liitto 2.–3.6.2009, Kemianliitto 4.–5.6.2009. Rautatieläisten liitto järjestää asiasta vielä jäsenäänestyksen 11.–20.5.

Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAM ry:hyn liittyvät liitot pitävät toimintansa purkukokoukset 28.11.2010.

Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAM ry:n edustajakokous pidetään 29.–30.11.2010.

 
Metalliliiton uutiskirje

6.5.2009 | Uutiskirje 10 2009

TEAMin aluetoiminta hahmottuu

TEAMin projektihallitus päätti uuden liiton aluetoiminnan rakenteesta.

TEAMin projektihallitus päätti uuden liiton aluetoiminnan rakenteesta. TEAMin rakentamisen perusajatuksena on ollut liiton tarjoamien jäsenten edunvalvontapalvelujen alueellistaminen mahdollisimman lähelle jäseniä.

Liitolla tulee olemaan kuusi aluepalvelukeskusta, joissa hoidetaan mm. alueellista edunvalvontaa sekä työvoima-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaa. Niiden alla toimii 13 maakuntatoimistoa, joiden päätehtävä on jäsenten työsuhde- ja sopimusneuvonta sekä työpaikkojen luottamushenkilöiden tukeminen. Aluepalvelukeskukset hoitavat myös maakuntatoimistojen tehtäviä. Sekä aluepalvelukeskuksissa että maakuntatoimistoissa on myös työttömyyskassan palvelut.

Aluepalvelukeskukset tulevat siirtymäajan jälkeen sijaitsemaan Vantaalla, Turussa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa ja Oulussa.

Maakuntatoimistojen sijoituspaikkakuntia tulevat siirtymäajan jälkeen olemaan Kotka, Lappeenranta, Pori, Hämeenlinna, Lahti, Kokkola, Seinäjoki, Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu, Kajaani, Tornio ja Rovaniemi.

 
Metalliliiton uutiskirje

6.5.2009 | Uutiskirje 10 2009

TEAMin arvot ja lupaukset

TEAMin projektihallitus on myös hyväksynyt uuden liiton arvoperustan.

TEAMin projektihallitus on myös hyväksynyt uuden liiton arvoperustan. Asiakirjaa valmistellut työryhmä on koostunut liittojen hallintojen edustajista.

Arvot kiteytyvät kolmeen pääajatukseen
- Tuotamme jäsenille taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.
- Kehitämme yhä tasa-arvoisempaa työelämää.
- Rakennamme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja vahvistamme demokratiaa.

Asiakirjassa luetellaan 10 asiakokonaisuutta, jotka määritellään liiton työskentelyä ohjaaviksi, jäsenille tehdyiksi toiminnallisiksi lupauksiksi.

 
Metalliliiton uutiskirje

6.5.2009 | Uutiskirje 10 2009

Toimintakyvyn varmistaminen siirron taustalla

Peruste TEAMin aloittamisen siirtämiselle on sen varmistaminen, että uusi liitto on toimintansa aloittaessaan kaikilta osin mahdollisimman toimintakykyinen.

Peruste TEAMin aloittamisen siirtämiselle on projektihallituksen mukaan sen varmistaminen, että uusi liitto on toimintansa aloittaessaan kaikilta osin mahdollisimman toimintakykyinen ja pystyy turvaamaan jäsentensä edunvalvonnan ja muut jäsenpalvelut.

Hankkeen hyvä toteuttaminen vaatii mukana olevilta liitoilta vielä runsaasti yhteistä valmistelua, jolle on nyt alkuperäistä aikataulua paremmat edellytykset.

Taustalla on myös työllisyys- ja taloustilanne. Irtisanomiset ja lomautukset työllistävät liittojen henkilökuntaa. Samaan aikaan sulautumista valmistelevien työttömyyskassojen toiminnat ovat ruuhkautuneet päivärahahakemusten määrän nopean kasvun vuoksi.

Uutta liittoa valmistelevat työryhmät jatkavat työtään ja joitain toimintoja yhdistetään mahdollisesti jo ennen vuoden 2011 alkua.Työttömyyskassat sulautuvat 2011


Työttömyyskassat ovat myös päätyneet siihen, että kassojen sulautuminen tapahtuu vuoden 2011 alusta.

Viestintäalan, Kemian, Metallityöväen sekä Puu- ja erityisalojen työttömyyskassat ovat allekirjoittaneet sulautumissopimuksen, jonka mukaan kassat sulautuvat Viestintäalan työttömyyskassaan 1.1.2011. Viestintäalan kassa muuttaa sääntönsä ja nimensä Teollisuusalojen työttömyyskassaksi.

Työttömyyskassojen edustajistot päättävät asiasta tämän vuoden touko-kesäkuussa.