9.4.2009 | Uutiskirje 8 2009

Lomautus, vuorolomautus ja vuosiloman kertyminen

Vuosilomalain 2 luku 7 §:n mukaan vuosilomaa määrättäessä työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä päiviä, joina työntekijä on ollut estyneenä työtä suorittamasta lomauttamisen vuoksi, kuitenkin enintään 30 työpäivää kerrallaan.

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ei mahdollista

Teknologiateollisuuden työehtosopimus ei anna mahdollisuutta vaihtaa lomarahoja vapaaksi.

Työsuojelun teemaseminaari Murikassa 19.-20.5.2009

Liiton työsuojeluyksikkö järjestää perinteisen kaksipäiväisen työsuojelun teemaseminaarin Murikka-opistolla. Seminaarin teemat liittyvät tänä vuonna laajasti työympäristöön.

Päivärahaa maksettiin jo yli 14 000 jäsenelle

Metallityöväen työttömyyskassa maksoi maaliskuussa ansiopäivärahaa 14 305 jäsenelle. Määrä oli yli kolmetuhatta enemmän kuin helmikuussa.

 
Metalliliiton uutiskirje

9.4.2009 | Uutiskirje 8 2009

Lomautus, vuorolomautus ja vuosiloman kertyminen

Vuosilomalain 2 luku 7 §:n mukaan vuosilomaa määrättäessä työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä päiviä, joina työntekijä on ollut estyneenä työtä suorittamasta lomauttamisen vuoksi, kuitenkin enintään 30 työpäivää kerrallaan.

Vuosilomalain 2 luku 7 §:n mukaan vuosilomaa määrättäessä työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä päiviä, joina työntekijä on ollut estyneenä työtä suorittamasta lomauttamisen vuoksi, kuitenkin enintään 30 työpäivää kerrallaan.

Tilapäinen työ lomautuksen aikana:

Tilapäiset työssäolopäivät katkaisevat vuosilomalain 2 luvun 7 § 7 kohdassa tarkoitetun 30 työpäivän laskennan ja työssäolon päätyttyä alkaa uusi 30 työpäivän jakso.

Jos ennen työn aloittamista ei ole ilmoitettu lomautuksen jatkuvan tehdyn työn jälkeen, katsotaan lomautuksen keskeytyneen.


Vuorolomautus


Jos työnteko on estynyt lomauttamista vastaavan työviikkojen lyhentämisen tai muun siihen verrattavan työaikajärjestelyn takia, on työssäolon veroista aikaa enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Jos tällainen työaikajärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) jälkeen, aloitetaan uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.

Työneuvosto lausunnossaan TN 1022-77 totesi: Kun työpaikalla on siirrytty tekemään kolmipäiväistä työviikkoa, mutta tänä aikana on tehty ensi-ilmoituksesta poiketen yksi täysi työviikko, merkitsee se sitä, että työviikkojen lyhentäminen on sillä kertaa loppunut. Lyhennettyjen työviikkojen jatkuessa jälleen seuraavan viikon alusta on siis kysymys uudesta lomautuksesta ja kuuden kuukauden ajan laskeminen alkaa uudestaan.

Työaikajärjestelyn on perustuttava ennalta laadittuun ja ilmoitettuun suunnitelmaan. Jos työaikajärjestely etenee ennalta ilmoitetun mukaisesti, siihen kuuluvat työssäolojaksot eivät katkaise kuuden kuukauden määräajan kulumista.

Jos ilmoitetun vuorolomautuksen lomautusjakson aikana käydään töissä, alkaa kuuden kuukauden ajan laskeminen uudestaan.


Lisätietoja: Metallityöväen liitto, edunvalvontaosasto, vaihteen numero 020 77 4001

 
Metalliliiton uutiskirje

9.4.2009 | Uutiskirje 8 2009

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ei mahdollista

Teknologiateollisuuden työehtosopimus ei anna mahdollisuutta vaihtaa lomarahoja vapaaksi.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus ei anna mahdollisuutta vaihtaa lomarahoja vapaaksi. Vaihtamisessa työnantaja säästää palkan, jonka yritys joutuisi maksamaan työntekijälleen hänen ollessaan töissä. Vastaavasti työntekijä menettää vapaalla ollessaan ansaitsemattoman palkkansa ja käyttää maksettua lomarahaa päivittäiseen elämiseensä.

Täytyy muistaa, että henkilökohtaisesti voi koska vain työnantajan kanssa sopien ottaa ”ommoo lommoo”, jos tarve vaatii. Päätös on aina työntekijän henkilökohtainen valinta, eikä esimerkiksi pääluottamusmies voi asiasta paikallisesti sopia.

Tietysti työntekijän kannattaa kuitenkin ensin harkita, onko oma talous niin vakaalla pohjalla, että se kestää kesäloman yhteydessä noin kahden viikon palkattoman vapaan.

 
Metalliliiton uutiskirje

9.4.2009 | Uutiskirje 8 2009

Työsuojelun teemaseminaari Murikassa 19.-20.5.2009

Liiton työsuojeluyksikkö järjestää perinteisen kaksipäiväisen työsuojelun teemaseminaarin Murikka-opistolla. Seminaarin teemat liittyvät tänä vuonna laajasti työympäristöön.

Liiton työsuojeluyksikkö järjestää perinteisen kaksipäiväisen työsuojelun teemaseminaarin Murikka-opistolla. Seminaarin teemat liittyvät tänä vuonna laajasti työympäristöön.

Seminaari aloitetaan tarkastelemalla turvallisuutta ja oppimista sekä teknologiateollisuuden ajankohtaisia näkymiä, päivää jatketaan tutustumalla riskien arvioinnin moniin muotoihin ja työpaikkojen viranomaisvalvontaan.
Toisen päivän kokonaisuuden muodostaa suomalaisillakin työpaikoilla vaikuttava, rajat ylittävä sopiminen työsuojeluasioissa. Lisäksi tarkastellaan ajankohtaisia työntekijän sosiaaliturvan muutoksia sekä luottamushenkilön omaa jaksamista.

Seminaari on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, pääluottamusmiehille ja työsuojeluasiamiehille. Myös työnantajan ja muiden henkilöstöryhmien edustajat ovat tervetulleita hintaan 200 € (sis. alv.) / hlö. (Hinta sisältää seminaariohjelman, materiaalin ja täysihoidon 1 hengen huoneessa).

Metalliliiton jäsenille seminaari on maksuton. Ellei työnantaja maksa ansionmenetyskorvausta ja matkakustannuksia (ensisijainen tapa), maksaa liitto jäsenilleen kurssistipendin ja -päivärahan sekä matkakorvaukset yleisen kulkuneuvotaksan mukaan. Majoitus on kahden hengen huoneissa.

Ilmoittautumiset 27.4.2009 mennessä Metallityöväen Liiton työsuojeluyksikköön
Mari Kostamolle: mari.kostamo@metalliliitto.fi. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja seminaarin sisällöstä antaa työsuojelutoimitsija Marjut Lumijärvi, p. 020 77 41136

 
Metalliliiton uutiskirje

9.4.2009 | Uutiskirje 8 2009

Päivärahaa maksettiin jo yli 14 000 jäsenelle

Metallityöväen työttömyyskassa maksoi maaliskuussa ansiopäivärahaa 14 305 jäsenelle. Määrä oli yli kolmetuhatta enemmän kuin helmikuussa.

Metallityöväen työttömyyskassa maksoi maaliskuussa ansiopäivärahaa 14 305 jäsenelle. Määrä oli yli kolmetuhatta enemmän kuin helmikuussa.

Tämän vuoden aikana työttömyyskassa on maksanut päivärahaa 17 020 henkilölle. Viime vuonna vastaavana aikana päivärahaa maksettiin 12 448 henkilölle.

Päivärahan saajia Metalliliitossa on viimeksi ollut yhtä paljon vuonna 2005. Historiavertailun vuoksi liitetiedostona on pdf-taulukko, josta näkyy päivärahalaisten määrän kehitys vuodesta 1988 asti.