6.3.2009 | Uutiskirje 5 2009

Tulosta artikkeli

Ruotsin sopimus ei ole palkanalennussopimus

Useissa tiedotusvälineissä uutisoitiin virheellisesti Ruotsin Metalliliiton IF Metallin lomautussopimus palkanalennussopimukseksi. Palkanalennus lyhentää myös työaikaa.

Sopimus mahdollistaa osittaisen lomautuksen ansionmenetyksellä. Kyse ei siis ole palkkojen leikkauksesta. Palkan on oltava vähintään 80 prosenttia työntekijän normaalista palkasta.

Ruotsissa ei sitten 1990-luvulla tehdyn lomautusrahastojen purkamisen jälkeen ole ollut lomautusmahdollisuutta toisin kuin mm. muissa Pohjoismaissa, Saksassa ja Ranskassa. Ainoa vaihtoehto on irtisanominen.

Ruotsin porvarihallitus ei ole suostunut ay-liikkeen esityksiin lomautuksen ja koulutuksen mahdollistamisesta ja rahoittamisesta vaihtoehtona irtisanomisille.

IF Metall on lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi neuvotellut työnantajien kanssa sopimuksen, jolla määräaikaisesti lyhennetään työaikaa sekä vähennetään palkkaa tavalla, joka käytännössä vastaa osa-aikaista lomauttamista suomalaisessa järjestelmässä.

Käytännössä kyseessä on joko lomautus tai koulutus. Palkka on aina kuitenkin vähintään 80 prosenttia entisestä kuukausipalkasta plus mahdolliset vuoro- ym. lisät. Paikallinen sopimus on aina edellytyksenä lomautus- ja koulutusjärjestelyille.

Sopimus on voimassa 31.3.2010 asti kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jos valtakunnallinen sopimus irtisanotaan, myös paikalliset sopimukset raukeavat.

Ruotsin Metalliliitossa on jo 25 000 jäsentä työttömänä ja 40 000 neuvottelujen alla.

Ruotsissa työttömyysavustus irtisanotulle on periaatteessa 80 prosenttia palkasta, mutta katto tulee vastaan jo alle 2000 euron kuukausipalkalla. Teollisuuden keskipalkoilla työttömyysavustusta saa vain noin 50–55 prosenttia entisestä palkasta.

Lue myös asiaa koskeva
uutinen Metallin verkkosivuilta

Sopimus ruotsiksi
IF Metallin verkkosivuilla