3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Tulosta artikkeli

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien lomautussäännöt

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työtekijää ei pääsäännön mukaisesti voida lomauttaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa määräaikainen on sijaisena sellaiselle henkilölle, joka olisi voitu lomauttaa.

Sekamuotoisessa työsuhteessa (=määräaikainen sopimus, jossa on irtisanomisehto) olevaa ei voida tilapäisen työnvähyyden perusteella lomauttaa. Lomauttamisen mahdollistaa vain sellainen peruste, jolla koko työsuhteen voisi irtisanoa, eli kun ei ole mitään työntekoedellytyksiä näköpiirissä. Tällöin lomauttaminen irtisanomisen vaihtoehtona saattaa kuitenkin jättää työntekijän ilman muutosturvaa ja siihen liittyviä etuja.


Lisätietoja: lakimies Arto Helenius, liiton eduvalvontaosasto, puh. 020 77 41122