3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Tulosta artikkeli

Luottamusmiehet: Tarkastakaa kassaan tulevat hakemukset

Metallityöväen työttömyyskassasta halutaan jälleen muistuttaa, että hakemuksissa olevat puutteet hidastavat ansiopäivärahan maksuun laittamista merkittävästi. Siksi olisi erittäin tärkeää, että hakemukset ovat kunnossa. Tässä toivotaan apua luottamusmiehiltä: he voivat nopeuttaa prosessia erittäin paljon tarkastamalla hakemukset etukäteen, ennen lähettämistä.

- Tästä asiasta ei voi liian paljon muistuttaa, korostaa Metallityöväen työttömyyskassan johtaja Marja-Leena Meriläinen.

Meriläinen kehottaa luottamusmiehiä käymään läpi hakemukset kohta kohdalta ja varmistamaan näin, että mikään tieto ei jää puuttumaan.

Muutamaan kohtaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

– Kohdassa viisi "Tiedot työttömyyttä edeltävältä ajalta" kysytään mm. sitä, onko hakija saanut työnantajalta irtisanomisen yhteydessä irtisanomisajan palkan sijasta tai lisäksi muuta korvausta. Jos on jotain tällaista saanut, on se ehdottomasti mainittava ja liitettävä sopimus tai korvaustodistus hakemukseen. Tämä tieto tulee ilmi viimeistään viranomaistarkastuksessa, ja asiasta tulee seuraamuksia hakijalle.

– Kohdassa yhdeksän "Muu yritystoiminta" kysytään toimintaa palkkatyön ohella. Jos mm. omistaa maa- tai metsätilan, on sekin mainittava.

– Kohdan 12 "Selvitys ajalta, jolta hakee ansiopäivärahaa" on ehdottomasti täsmättävä niiden työttömyyspäivien kanssa, jotka työnantaja on kirjannut tekemäänsä ns. yhteislistaan eli tarkistusilmoitukseen, jos työnantaja sellaisen työvoimatoimistolle tekee. Malli on työttömyyskassan nettisivuilla.

– Hakemus on myös allekirjoitettava.

Jos hakemuksesta puuttuu joitain tietoja, niin työttömyyskassa joutuu pyytämään niitä hakijalta. Tämä kaikki hidastaa hakemuksen käsittelyä ja päivärahojen saamista.

Päivärahahakemuksen sivut 3-4, joissa on ohjeet, saa ja voi repiä irti ennen hakemuksen lähettämistä. Työttömyyskassa myös toivoo näin tehtävän, koska kassassa ne kuitenkin joudutaan irrottamaan ennen käsittelyä.

Meriläinen kehottaa myös käymään yrityksen palkanlaskijan kanssa läpi yrityksen käyttämän palkkatodistuksen, jotta siinä varmasti on kaikki tarvittavat tiedot. Valmis palkkatodistusmalli ja sen täyttöohjeet ovat Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n verkkosivuilla.

Meriläinen muistuttaa myös siitä, että jos työnantaja ja te-keskus järjestävät yhteishankintana työvoimapoliittista koulutusta, niin koulutukseen osallistuville haetaan koulutustukea omalla hakemuslomakkeella. Samoin tulee silloin tehdä myös oma yhteislista. Näissä tapauksissa ei siis voi käyttää ansiopäivärahan hakemuslomaketta tai –tarkistusilmoitusta.

Yhteislista eli tarkistusilmoitus:
http://www.metalliliitto.fi/attachments/malli__taytetty_tarkistusilmoitus.pdf

Palkkatodistusmalli:
http://www.tyj.fi/default.asp?id=284