3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Metalliliitto: Eläkeiän nosto osoitus hallituksen ylimielisyydestä

Metalliliiton liittotoimikunta tuomitsi 26.2. kannanotollaan hallituksen kaavailut yleisen eläkeiän nostamiseksi.

Vuorolomautusta ei voi toteuttaa toistaiseksi

Lomauttamisen perusteista tulee jatkuvasti kyselyitä liittoon.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien lomautussäännöt

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työtekijää ei pääsäännön mukaisesti voida lomauttaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa määräaikainen on sijaisena sellaiselle henkilölle, joka olisi voitu lomauttaa.

Oppisopimus ja lomautus

Oppisopimus on kolmikantainen sopimus. Siinä sovitaan järjestelystä, jossa työntekijälle saadaan ammatillinen tutkinto. Sopimuksen osapuolia ovat työnantaja, oppisopimustoimisto/oppilaitos sekä työntekijä.

Koulutusta yhdistysten verotuksen hoitamiseen

Verohallinto järjestää kevään aikana koulutusta yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta. Etenkin ammattiosastojen taloudenhoitajille kurssit voivat olla hyödyllisiä.

Luottamusmiehet: Tarkastakaa kassaan tulevat hakemukset

Metallityöväen työttömyyskassasta halutaan jälleen muistuttaa, että hakemuksissa olevat puutteet hidastavat ansiopäivärahan maksuun laittamista merkittävästi. Siksi olisi erittäin tärkeää, että hakemukset ovat kunnossa. Tässä toivotaan apua luottamusmiehiltä: he voivat nopeuttaa prosessia erittäin paljon tarkastamalla hakemukset etukäteen, ennen lähettämistä.

Työttömyyskassassa yhä paha ruuhka

Vaikea taloustilanne ruuhkauttaa edelleen Metallityöväen työttömyyskassaa.

Yritystalouden avaimet

Seuraavalle Yritystalouden avaimet -kurssille tulee ilmoittautua pikaisesti.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Metalliliitto: Eläkeiän nosto osoitus hallituksen ylimielisyydestä

Metalliliiton liittotoimikunta tuomitsi 26.2. kannanotollaan hallituksen kaavailut yleisen eläkeiän nostamiseksi.

Metalliliiton liittotoimikunta tuomitsi 26.2. kannanotollaan hallituksen kaavailut yleisen eläkeiän nostamiseksi. Hallitus käyttää asiassa keppihevosena lamaa. Valtion velan maksu on ontuva perustelu eläkeiän nostolle, koska työeläkejärjestelmä kestää yhden laman.

Päätös eläkeiän nostamisesta on yliampuva ja hätiköity. Hallitus on itse veronalennuksillaan luonut tilanteen, jossa valtion menoja on katettava holtittomalla velanotolla. Veroja on vuosille 2008 ja 2009 alennettu 2,9 miljardilla, ja nyt ovat rahat loppu. Tässä tilanteessa on rauhassa ja kolmikantaisesti tehtävä työeläkejärjestelmän rahoituksesta perusteellinen analyysi.

Metalliliitto paheksuu sitä ylimielistä tapaa, jolla hallitus puuttuu työeläkkeisiin kuulematta työmarkkinajärjestöjä. Tämä osoittaa hallituksen halveksivan palkansaajajärjestöjä, sillä aina aiemmin työeläkeasioissa on kuultu palkansaajia, jotka yhdessä työnantajien kanssa maksavat eläkkeet.

- Tällainen asia olisi pitänyt aivan ehdottomasti tuoda pöytään, jossa muutama viikko sitten neuvoteltiin sosiaalituposopimus. Hallitus sitoutui silloin käsittelemään työelämän asioita kolmikantaisesti, mutta syyllistyi nyt halpamaiseen petokseen, Metalliliitto syyttää.

Metalliliiton mielestä palkansaajien luottamus hallitusta kohtaan on saanut kolauksen, jonka vaikutukset tulevat näkymään aikanaan vaaliuurnilla. Metalli tulee tarvittaessa puolustamaan jäsentensä perusoikeuksia järjestöllisin toimin.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Vuorolomautusta ei voi toteuttaa toistaiseksi

Lomauttamisen perusteista tulee jatkuvasti kyselyitä liittoon.

Lomauttamisen perusteista tulee jatkuvasti kyselyitä liittoon.

Työnantajalla on oikeus työsopimuslain 5 luvun 2§ mukaisilla perusteilla lomauttaa työntekijä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi. Mikäli työnteon jatkumisen edellytykset ovat heikentyneet niin pahasti, että työnantajalla olisi oikeus kokonaan irtisanoa työntekijä, voi hän vaihtoehtoisesti lomauttaa työntekijän toistaiseksi.

Edellä olevasta seuraa, että esimerkiksi vuorolomautusta ei voi toteuttaa toistaiseksi. Vuorolomautustilanteessa työnantajalla nimittäin on jatkuvasti tarjolla jonkin verran työtä ja lomautus joudutaan käsittelemään 90 päivän mittaisina jaksoina.

Lisätietoja: lakimies Arto Helenius, liiton eduvalvontaosasto, puh. 020 77 41122.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien lomautussäännöt

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työtekijää ei pääsäännön mukaisesti voida lomauttaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa määräaikainen on sijaisena sellaiselle henkilölle, joka olisi voitu lomauttaa.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työtekijää ei pääsäännön mukaisesti voida lomauttaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa määräaikainen on sijaisena sellaiselle henkilölle, joka olisi voitu lomauttaa.

Sekamuotoisessa työsuhteessa (=määräaikainen sopimus, jossa on irtisanomisehto) olevaa ei voida tilapäisen työnvähyyden perusteella lomauttaa. Lomauttamisen mahdollistaa vain sellainen peruste, jolla koko työsuhteen voisi irtisanoa, eli kun ei ole mitään työntekoedellytyksiä näköpiirissä. Tällöin lomauttaminen irtisanomisen vaihtoehtona saattaa kuitenkin jättää työntekijän ilman muutosturvaa ja siihen liittyviä etuja.


Lisätietoja: lakimies Arto Helenius, liiton eduvalvontaosasto, puh. 020 77 41122

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Oppisopimus ja lomautus

Oppisopimus on kolmikantainen sopimus. Siinä sovitaan järjestelystä, jossa työntekijälle saadaan ammatillinen tutkinto. Sopimuksen osapuolia ovat työnantaja, oppisopimustoimisto/oppilaitos sekä työntekijä.

Oppisopimus on kolmikantainen sopimus. Siinä sovitaan järjestelystä, jossa työntekijälle saadaan ammatillinen tutkinto. Sopimuksen osapuolia ovat työnantaja, oppisopimustoimisto/oppilaitos sekä työntekijä.

Oppisopimusta ei voi pätkiä eivätkä siihen sovellu lomautusmääräykset, sillä siinä ei ole kyse työsopimuksesta. Lain mukaan oppisopimus voidaan tietyillä perusteilla purkaa, ja purkaminen johtaa siihen, että tutkinto jää saamatta. Purkaminenkin edellyttää oppisopimustoimisto hyväksyntää. Pääsääntö on siis se, että sopimusta noudatetaan kaikissa tilanteissa.

Oppisopimus on kuitenkin järjestely, jolla luodaan työtekijälle ammatillinen pätevyys, ja asia on siksi kovin tärkeä. Työnantaja saa oppisopimuksen avulla koulutettua työvoimaa ja uutta osaamista yritykseen. Siksi on muistettava, että kaikki sopimisen muodot, joilla voidaan välttää se, että tutkinto jää syntymättä, tulee ottaa käyttöön.

Nykyisenkaltaisessa matalasuhdanteessa voi tulla eteen tilanteita, joissa oppisopimusoppilaan ohjaamista ja opetusta ei kyetä toteuttamaan. Syynä voivat olla esimerkiksi muun henkilökunnan lomautukset. Tällöin tulisi aina miettiä eri vaihtoehtoja. Voiko keskeytysaikaa käyttää teoriaopintojen tekemiseen? Onko mahdollista muuttaa opintosuunnitelmaa ja aikataulua siten, että tutkinnon suorittaminen olisi sovitusti pysähdyksissä ja jatkuisi sen jälkeen? Tällä tavoin jo tehty työ ei menisi hukkaan ja työntekijälle tulisi tutkinto alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Mikäli oppisopimus keskeytetään tilapäisesti sopimalla tietyksi ajaksi, keskeytys ei kuitenkaan vaikuta henkilön työsuhteeseen, joka hänellä on työnantajansa kanssa.

Jos kyseessä on henkilö, jolla on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, voi työnantaja normaalisti lomauttaa hänet, mikäli lain mukaiset edellytykset täyttyvät. Näin siis tilanteessa, jossa opintovapaa on sovittu keskeytymään väliaikaisesti.
Sen sijaan lomauttamista ei voi käyttää tilanteessa, jossa opintovapaasopimuksen lisäksi on solmittu määräaikainen työsuhde. Tällaisessa tilanteessa tulee työnantajan järjestää henkilölle jotakin hänelle soveltuvaa työtä.

Joissakin tapauksissa on voimassaolevia työsopimuksia vakinaistettu eli muutettu toistaiseksi voimassaoleviksi, jolloin lomauttaminen olisikin mahdollista. Tämä on lain mukaan mahdollista sillä edellytyksellä, että vakinaistamisesta nimenomaisesti sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Työpaikalla tulee kuitenkin tarkastella huolellisesti, kuinka nämä vakinaistamiset vaikuttavat niiden ihmisten asemaan, jotka yrityksestä mahdollisesti muuten irtisanotaan ja lomautetaan.


Lisätietoja: lakimies Arto Helenius, liiton eduvalvontaosasto, puh. 020 77 41122

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Koulutusta yhdistysten verotuksen hoitamiseen

Verohallinto järjestää kevään aikana koulutusta yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta. Etenkin ammattiosastojen taloudenhoitajille kurssit voivat olla hyödyllisiä.

Verohallinto järjestää kevään aikana koulutusta yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta. Etenkin ammattiosastojen taloudenhoitajille kurssit voivat olla hyödyllisiä. Osastoilta on nimittäin tullut liittoon ja SAK:hon runsaasti kyselyitä verotuksesta, koska verottaja on alkanut pyytää satunnaisotannalla osastoilta veroilmoituksia.

Alla on lista tilaisuuksista. Ne eivät jakaannu maantieteellisesti kovin kattavasti, mutta siihen asiaan emme valitettavasti liitossa voi vaikuttaa.

Joensuu:
11.3.2009 klo 17–19 Carelicumin auditoriossa, Koskikatu 5. Kahvitarjoilu klo 16.30. Ilmoittautumiset viimeistään 4.3.2009, anne.jalkanen@vero.fi, puh. 017 153 7207

Kuopio:
12.3.2009 klo 17–19 Muotoiluakatemian auditoriossa, Piispankatu 8. Kahvitarjoilulla klo 16.30. Ilmoittautumiset viimeistään 4.3.2009, anne.jalkanen@vero.fi, puh. 017 153 7207

Turku:
18.3.2009 klo 16.30–18.30 Lounais-Suomen veroviraston koulutustiloissa Aninkaistenkatu 1 D.
Ilmoittautumiset: heli.palmu@vero.fi, puh. 02 521 2503.

Turku (ruotsinkielinen):
25.3.2009 kl. 16.30–18.30 Sydvästra Finlands Skatteverks skolningsutrymme, Aningaisgatan 1 D. Anmälan: mats.lindfelt@vero.fi, tel. 02 521 2526.

Mikkeli:
2.4.2009 klo 14–16 Kaakkois-Suomen veroviraston tiloissa, Porrassalmenkatu 17, 7. krs.
Ilmoittautumiset: marja-leena.kauranen@vero.fi, puh. 05 237 3327.

Kouvola:
31.3.09 klo 14–16 Kaakkois-Suomen veroviraston tiloissa, Valimontie 5. Ilmoittautumiset: marja-leena.kauranen@vero.fi, puh. 05 237 3327.

Pori:
15.4.2009 klo 16–18. Lounais-Suomen yritysverotoimiston koulutustilassa (2. krs) Itäpuisto 7. Ilmoittautumisyhdyshenkilö: harri.helin@vero.fi, puh. 02 521 3583.

Helsinki:
13.3.2009 klo 13–15, osoitteessa Uudenmaan yritysverotoimisto, Opastinsilta 12 B, auditorio 2. kerros. Ilmoittautuminen viimeistään 9.3.2009 joko yve.info@vero.fi tai puhelimitse Pirkko Viitanen, 09 7311 7191.

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Luottamusmiehet: Tarkastakaa kassaan tulevat hakemukset

Metallityöväen työttömyyskassasta halutaan jälleen muistuttaa, että hakemuksissa olevat puutteet hidastavat ansiopäivärahan maksuun laittamista merkittävästi. Siksi olisi erittäin tärkeää, että hakemukset ovat kunnossa. Tässä toivotaan apua luottamusmiehiltä: he voivat nopeuttaa prosessia erittäin paljon tarkastamalla hakemukset etukäteen, ennen lähettämistä.

Metallityöväen työttömyyskassasta halutaan jälleen muistuttaa, että hakemuksissa olevat puutteet hidastavat ansiopäivärahan maksuun laittamista merkittävästi. Siksi olisi erittäin tärkeää, että hakemukset ovat kunnossa. Tässä toivotaan apua luottamusmiehiltä: he voivat nopeuttaa prosessia erittäin paljon tarkastamalla hakemukset etukäteen, ennen lähettämistä.

- Tästä asiasta ei voi liian paljon muistuttaa, korostaa Metallityöväen työttömyyskassan johtaja Marja-Leena Meriläinen.

Meriläinen kehottaa luottamusmiehiä käymään läpi hakemukset kohta kohdalta ja varmistamaan näin, että mikään tieto ei jää puuttumaan.

Muutamaan kohtaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

– Kohdassa viisi "Tiedot työttömyyttä edeltävältä ajalta" kysytään mm. sitä, onko hakija saanut työnantajalta irtisanomisen yhteydessä irtisanomisajan palkan sijasta tai lisäksi muuta korvausta. Jos on jotain tällaista saanut, on se ehdottomasti mainittava ja liitettävä sopimus tai korvaustodistus hakemukseen. Tämä tieto tulee ilmi viimeistään viranomaistarkastuksessa, ja asiasta tulee seuraamuksia hakijalle.

– Kohdassa yhdeksän "Muu yritystoiminta" kysytään toimintaa palkkatyön ohella. Jos mm. omistaa maa- tai metsätilan, on sekin mainittava.

– Kohdan 12 "Selvitys ajalta, jolta hakee ansiopäivärahaa" on ehdottomasti täsmättävä niiden työttömyyspäivien kanssa, jotka työnantaja on kirjannut tekemäänsä ns. yhteislistaan eli tarkistusilmoitukseen, jos työnantaja sellaisen työvoimatoimistolle tekee. Malli on työttömyyskassan nettisivuilla.

– Hakemus on myös allekirjoitettava.

Jos hakemuksesta puuttuu joitain tietoja, niin työttömyyskassa joutuu pyytämään niitä hakijalta. Tämä kaikki hidastaa hakemuksen käsittelyä ja päivärahojen saamista.

Päivärahahakemuksen sivut 3-4, joissa on ohjeet, saa ja voi repiä irti ennen hakemuksen lähettämistä. Työttömyyskassa myös toivoo näin tehtävän, koska kassassa ne kuitenkin joudutaan irrottamaan ennen käsittelyä.

Meriläinen kehottaa myös käymään yrityksen palkanlaskijan kanssa läpi yrityksen käyttämän palkkatodistuksen, jotta siinä varmasti on kaikki tarvittavat tiedot. Valmis palkkatodistusmalli ja sen täyttöohjeet ovat Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n verkkosivuilla.

Meriläinen muistuttaa myös siitä, että jos työnantaja ja te-keskus järjestävät yhteishankintana työvoimapoliittista koulutusta, niin koulutukseen osallistuville haetaan koulutustukea omalla hakemuslomakkeella. Samoin tulee silloin tehdä myös oma yhteislista. Näissä tapauksissa ei siis voi käyttää ansiopäivärahan hakemuslomaketta tai –tarkistusilmoitusta.

Yhteislista eli tarkistusilmoitus:
http://www.metalliliitto.fi/attachments/malli__taytetty_tarkistusilmoitus.pdf

Palkkatodistusmalli:
http://www.tyj.fi/default.asp?id=284

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Työttömyyskassassa yhä paha ruuhka

Vaikea taloustilanne ruuhkauttaa edelleen Metallityöväen työttömyyskassaa.

Vaikea taloustilanne ruuhkauttaa edelleen Metallityöväen työttömyyskassaa.

– Teemme edelleen kaikkemme, jotta tämä ruuhka saadaan purettua ja pystymme palvelemaan jäseniämme. Toivomme kärsivällisyyttä, sanoo Metallityöväen työttömyyskassan johtaja Marja-Leena Meriläinen.

Vielä alkusyksystä työttömyyskassan puhelinpalveluun tuli tavallisesti noin 900 puhelua viikossa. Helmikuun lopussa puheluita tuli viikossa enimmillään yli 4000. Valitettavasti kaikkiin puheluihin ei mitenkään ehditä vastata.

Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alusta työttömyyskassaan on palkattu seitsemän uutta työntekijää.

Vielä alkusyksystä viikoittainen käsittelyä odottavien työttömyyspäivärahahakemusten määrä oli noin 300. Nyt helmi-maaliskuun vaihteessa määrä on jo 7000.

Hakemusten määrän nopea kasvu on johtanut hakemusten käsittelyaikojen pidentymiseen. Normaaliaikoina ansiopäivärahan käsittelyaika oli kaksi viikkoa, tammikuun puolivälissä käsittelyaika oli keskimäärin viisi viikkoa, ja nyt se on noin seitsemän viikkoa.

Meriläinen muistuttaa, kuinka tärkeää on täyttää ansiopäivärahahakemus oikein ja muistaa tarvittavat liitteet. Puutteellinen hakemus aiheuttaa lisätoimia ja hidastaa sen käsittelyä.

Ohjeet ansiopäivärahan hakemiseksi ovat liitteenä sekä osoitteessa

http://www.metalliliitto.fi/tyottomyyskassa

 
Metalliliiton uutiskirje

3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Yritystalouden avaimet

Seuraavalle Yritystalouden avaimet -kurssille tulee ilmoittautua pikaisesti.

Seuraavalle Yritystalouden avaimet -kurssille tulee ilmoittautua pikaisesti.

Kurssien pitopaikat ja ajankohdat:

Murikka-Opisto, Tampere 23.-24.3. tai 5.-6.5. (lisätiedot jouko.reijonen@metalliliitto.fi, ilmoittautumiset murikka.kurssit@metalliliitto.fi)

JTO Campus, Aavaranta, Kirkkonummi 5.-6.5. (lisätiedot jukka.suvitie@jto.fi, ilmoittautumiset paivi.bergman@jto.fi)

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2 viikkoa ennen kurssin aloituspäivää. Kullekin kurssille otetaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Yritystalouden avaimet on tarkoitettu kaikille teknologia- ja metalliteollisuuden yritysten luottamushenkilötehtävissä toimiville, joiden työ edellyttää yritystalouden perusteiden ymmärtämistä. Kursseja järjestävät yhteistyössä Metalliliitto, Teknologiateollisuus, Toimihenkilöunioni ja YTN. Kurssin hinta ilman arvonlisäveroa on 540 e/osallistuja + majoitus- ja ruokailukustannukset.