19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Tulosta artikkeli

Yhteishankintakoulutus lomautuksen vaihtoehtona

Luottamusmiesten tulisi omalta osaltaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että yritykset käyttäisivät tehokkaammin hyväksi työvoimatoimistojen palveluja.

Monet yritykset ovat lähteneet nostamaan yrityksen osaamista työnantajan ja työvoimatoimiston yhteistyönä järjestettävällä Täsmä-koulutuksella. Oikein valitulla koulutuksen aloituksella voidaan siirtää omavastuuajan alkamista (7 päivää) tai välttyä siltä kokonaan. Koulutuksen ajalta maksetaan koulutustuki, johon lisätään 8 euron veroton ylläpitokorvaus.

Koulutus voidaan järjestää nykyään joustavasti vaikka yrityksen omissa tiloissa, ja kouluttajana voi olla yrityksen oma ammattimies. Hän tekee tässä tilanteessa määräaikaisen työsopimuksen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Työvoiman ei tarvitse kilpailuttaa koulutuksen järjestäjiä, jos jollain heistä on vakiintunutta yhteistyötä yrityksen kanssa.


Lisätietoja:

työehtotoimitsija Tuomo Paukkunen, Metalliliitto, puh. 020 77 41113

työvoimahallinnon sivuilla aiheesta