19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Metalliliitto jatkaa TEAM-hankkeessa

Metallityöväen Liitto jatkaa mukana teollisuuden suurliittoa valmistelevassa Team-hankkeessa. Torstaina päättyneen jäsenäänestyksen äänistä enemmistö, 55,6 prosenttia kannatti Team-hankkeessa mukana oloa. Äänestysprosentti nousi 26,5:een, äänioikeutettuja oli 166 700.

Lomautuslappujen jako ei kuulu luottamusmiehelle

Työpaikoilta on tullut esille tapauksia, joissa työnantaja on pyrkinyt ulkoistamaan luottamusmiehille ikävien uutisten kertomisen.

Yhteishankintakoulutus lomautuksen vaihtoehtona

Luottamusmiesten tulisi omalta osaltaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että yritykset käyttäisivät tehokkaammin hyväksi työvoimatoimistojen palveluja.

Työssäoppimista ja työharjoittelua pidettävä yllä

Käynnissä olevat yhteistoimintaneuvottelutkaan eivät estä yritystä tarjoamasta työssäoppimis- tai työharjoittelupaikkoja.

Työryhmä selvittämään oppisopimuskoulutuksen ongelmia

Oppisopimuskoulutuksessa on ilmennyt suuria vaikeuksia työllisyystilanteen takia.

Luottamusmies- ja työsuojelukoulutusta Murikassa

Murikassa on kevään ja alkukesän aikana täydennyskursseja paikallisesta sopimisesta ja työn sisällön kehittämisestä, lisäksi erilaisia työsuojelukursseja.

SAK:lta katsaus suomalaisesta sosiaaliturvasta

SAK on julkaissut katsauksen suomalaiseen sosiaaliturvaan.

 
Metalliliiton uutiskirje

19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Metalliliitto jatkaa TEAM-hankkeessa

Metallityöväen Liitto jatkaa mukana teollisuuden suurliittoa valmistelevassa Team-hankkeessa. Torstaina päättyneen jäsenäänestyksen äänistä enemmistö, 55,6 prosenttia kannatti Team-hankkeessa mukana oloa. Äänestysprosentti nousi 26,5:een, äänioikeutettuja oli 166 700.

Metallityöväen Liitto jatkaa mukana teollisuuden suurliittoa valmistelevassa Team-hankkeessa. Torstaina päättyneen jäsenäänestyksen äänistä enemmistö, 55,6 prosenttia kannatti Team-hankkeessa mukana oloa. Äänestysprosentti nousi 26,5:een, äänioikeutettuja oli 166 700.

- Jäsenet ovat nyt suoralla jäsenäänestyksellä asettuneet tukemaan uuden suurliiton synnyttämistä, toteavat Metallin puheenjohtaja Riku Aalto, sekä liiton sihteeri Matti Mäkelä.

Uuden liiton synnyttämisessä on nyt edessä kiireiset kuukaudet. Hanketta valmistelleet työryhmät ovat tehneet tarvittavat taustatyöt, joten nyt on käytännön ratkaisujen aika. Niitä täytyy tehdä nopealla aikataululla, sillä uuden liiton on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta.

Metalli kutsuu koolle ylimääräisen liittokokouksen kesäkuun alussa Tampereelle tekemään tarvittavat päätökset.


Lisätietoja:
Riku Aalto 020 77 41000
Matti Mäkelä 020 77 41002

 
Metalliliiton uutiskirje

19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Lomautuslappujen jako ei kuulu luottamusmiehelle

Työpaikoilta on tullut esille tapauksia, joissa työnantaja on pyrkinyt ulkoistamaan luottamusmiehille ikävien uutisten kertomisen.

Työpaikoilta on tullut esille tapauksia, joissa työnantaja on pyrkinyt ulkoistamaan luottamusmiehille ikävien uutisten kertomisen.

Luottamusmiehen ei pidä suostua lomautusilmoitusten jakamiseen työntekijöille tms. tehtävään. Työnantaja ottaa ihmiset töihin, joten myös vastuu lomautusten ja irtisanomisten ilmoittamisesta kuuluu työnantajalle.

 
Metalliliiton uutiskirje

19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Yhteishankintakoulutus lomautuksen vaihtoehtona

Luottamusmiesten tulisi omalta osaltaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että yritykset käyttäisivät tehokkaammin hyväksi työvoimatoimistojen palveluja.

Luottamusmiesten tulisi omalta osaltaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että yritykset käyttäisivät tehokkaammin hyväksi työvoimatoimistojen palveluja.

Monet yritykset ovat lähteneet nostamaan yrityksen osaamista työnantajan ja työvoimatoimiston yhteistyönä järjestettävällä Täsmä-koulutuksella. Oikein valitulla koulutuksen aloituksella voidaan siirtää omavastuuajan alkamista (7 päivää) tai välttyä siltä kokonaan. Koulutuksen ajalta maksetaan koulutustuki, johon lisätään 8 euron veroton ylläpitokorvaus.

Koulutus voidaan järjestää nykyään joustavasti vaikka yrityksen omissa tiloissa, ja kouluttajana voi olla yrityksen oma ammattimies. Hän tekee tässä tilanteessa määräaikaisen työsopimuksen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Työvoiman ei tarvitse kilpailuttaa koulutuksen järjestäjiä, jos jollain heistä on vakiintunutta yhteistyötä yrityksen kanssa.


Lisätietoja:

työehtotoimitsija Tuomo Paukkunen, Metalliliitto, puh. 020 77 41113

työvoimahallinnon sivuilla aiheesta

 
Metalliliiton uutiskirje

19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Työssäoppimista ja työharjoittelua pidettävä yllä

Käynnissä olevat yhteistoimintaneuvottelutkaan eivät estä yritystä tarjoamasta työssäoppimis- tai työharjoittelupaikkoja.

Käynnissä olevat yhteistoimintaneuvottelutkaan eivät estä yritystä tarjoamasta työssäoppimis- tai työharjoittelupaikkoja. Asiasta on maininta Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen lopussa sivulla 208, pykälä 3.

Luottamusmiehet voivat markkinoida asiaa työnantajalle tulevaisuuteen varautumisena. Työssäoppimisen ja työharjoittelun kautta varmistetaan se, että metalliteollisuudessa on riittävästi ammattitaitoa myös silloin, kun eletään jälleen noususuhdannetta.


Lisätietoja: Metalliliiton työehtotoimitsija Tuomo Paukkunen, puh. 020 77 41113

 
Metalliliiton uutiskirje

19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Työryhmä selvittämään oppisopimuskoulutuksen ongelmia

Oppisopimuskoulutuksessa on ilmennyt suuria vaikeuksia työllisyystilanteen takia.

Oppisopimuskoulutuksessa on ilmennyt suuria vaikeuksia työllisyystilanteen takia. Ongelmien selvittämiseksi on koottu ryhmä, jota vetävät lakimiehet työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä opetusministeriöstä. Ryhmässä on myös edustajat SAK:sta, EK:sta ja Metalliliitosta. Ohjeet on tarkoitus julkaista maaliskuun alussa.

 
Metalliliiton uutiskirje

19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

Luottamusmies- ja työsuojelukoulutusta Murikassa

Murikassa on kevään ja alkukesän aikana täydennyskursseja paikallisesta sopimisesta ja työn sisällön kehittämisestä, lisäksi erilaisia työsuojelukursseja.

Murikassa on kevään ja alkukesän aikana täydennyskursseja paikallisesta sopimisesta ja työn sisällön kehittämisestä, lisäksi erilaisia työsuojelukursseja.

Metallin täydennyskurssi aiheesta Paikallinen sopiminen 3pv. - tarjoaa sinulle välineitä työelämän kehittämiseen, Murikassa 11.5 -15.5.2009.

Metallin täydennyskurssi aiheesta Työn sisällön kehittäminen 3pv. – tarjoaa välineitä työympäristön muutosten hallitsemiseksi, Murikassa 11.5 – 15.5.2009.

Työsuojelukursseille kevään ja kesän aikana on tilaa. Nyt on syytä kartoittaa, onko työsuojelutietous ajan tasalla työpaikalla toimivien työsuojeluhenkilöiden parissa.

Työsuojelun peruskurssit Murikassa:
4.5.–8.5.
1.6.–5.6. (tälle kurssille voit ottaa 3-15-vuotiaat lapset mukaan)

Työsuojelun jatkokurssit Murikassa;
1. viikko 30.3.–3.4. / 2. viikko 11.5.– 15.5.
1. viikko 8.6.–12.6. / 2. viikko 7.9.– 11.9.(1. viikolle voit ottaa 3-15v lapset mukaan, 2. viikko syksyllä ilman lapsia)

 
Metalliliiton uutiskirje

19.2.2009 | Uutiskirje 3 2009

SAK:lta katsaus suomalaisesta sosiaaliturvasta

SAK on julkaissut katsauksen suomalaiseen sosiaaliturvaan.

SAK on julkaissut katsauksen suomalaiseen sosiaaliturvaan. Ekonomisti Joonas Rahkolan laatimassa puheenvuorossa "Köyhän miehen pohjoismainen malli. Suomalainen sosiaaliturva ja mallin tulevaisuus" tarkastellaan suomalaista hyvinvointivaltiota osana pohjoismaista mallia sekä punnitaan sosiaaliturvan uudistamistarpeita, vahvuuksia ja heikkouksia.

Puheenvuorossa todetaan, että rakenteeltaan Suomen sosiaaliturva on pohjoismainen, mutta tasoltaan se jää selvästi jälkeen muista Pohjoismaista. Julkisen vallan suora vastuu kansalaisten hyvinvoinnista on Suomessa suppeampi kuin muissa Pohjoismaissa.

Raportti
täällä